Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Koneen Säätiöltä merkittävä tuki humanistisille ja taidealoille – Taideyliopiston vastinrahakampanjaan 600 000 euron lahjoitus

Säätiö haluaa lahjoituksellaan turvata oppialojen moninaisuutta ja tutkimuksen vapautta koulutusaloilla, jotka ovat kärsineet rahoitusleikkauksista.

Kaksi henkilöä työskentelee

Koneen Säätiö lahjoittaa Taideyliopiston Vahvista taiteen voimaa -keräykseen 600 000 euroa. Kaikkiaan se lahjoittaa suomalaisille yliopistoille 4,5 miljoonaa euroa.  

Lahjoituksellaan Koneen Säätiö haluaa turvata oppialojen moninaisuutta ja tutkimuksen vapautta koulutusaloilla, jotka ovat kärsineet rahoitusleikkauksista ja koulutuspolitiikan priorisoinneista.    

Säätiön rahoitus on osa valtion vastinrahakampanjaa, jossa valtio myöntää jopa 2,5 euroa vastinrahaa jokaista yliopiston 15.6.2020–30.6.2022 välillä saamaa lahjoituseuroa kohden.  

Yliopistojen kanssa yli vuoden kestäneen dialogin aikana Koneen Säätiötä kiinnosti, mitä oppialoja perusrahoituksen heikkeneminen ja jatkuva priorisoiminen työntää syrjään. Prosessin aikana syntyi käsitys siitä, että taiteiden tutkimuksen ja taiteellisen tutkimuksen tilanne on Suomessa erityisen tuen tarpeessa.  

“Meistä ymmärrys taiteesta ja kulttuurista on oleellinen osa humanistista tutkimusta ja yliopiston sivistävää tehtävä. Taide ja kulttuuri ovat tärkeä osa inhimillistä hyvinvointia. Lisäksi perustutkimuksen monialaisuuden ylläpitäminen on tärkeää, sillä kukaan ei osaa ennustaa, mitä milloinkin tarvitaan. Lahjoitus viidelle suomalaiselle yliopistolle on toivoaksemme säätiön itsensä näköinen: vahvasti humanismiin uskova, taiteisiin taipuvainen ja moninaisuutta ylläpitävä”, kertoo Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla. 

”Kiitän lämpimästi Koneen Säätiötä merkittävästä lahjoituksesta keräykseemme. Lahjoitus tukee Taideyliopistoa sen ainutlaatuisessa tehtävässä vahvistaa taiteen merkitystä, asemaa ja autonomiaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Yksi tärkeä tavoitteemme on myös vahvistaa pitkäjänteisesti taiteellista ja taiteen tutkimusta sekä sen asemaa kansallisesti ja kansainvälisesti,” sanoo Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén.  

Taideyliopiston lisäksi muita lahjoituksen saajia ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Taideyliopisto ja Turun yliopisto. 

Lisätietoa

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Eveliina Olsson
puh. 050 598 6492
eveliina.olsson@uniarts.fi