Kansanmusiikkipedagogiikan opintoja Seinäjoella ja Kaustisella

Haluatko laajentaa osaamistasi kansanmusiikin parissa? Miten taipuvat polskat, sottiisit ja runolaulut luovan musiikinopetuksen tarpeisiin? Miten kansantanssin- ja musiikin uudet tuulet muuntuvat inspiraatioksi luoville prosesseille luokkahuoneisiin? 

Taideyliopiston X-logoja värikkäällä pohjalla

Tule mukaan kansanmusiikin ilmiöitä luovasti soveltavalle kurssille ottamaan asiasta selvää loistavien kansanmusiikkipedagogien johdolla! Pohjanmaan vahvat paikallisperinteet tarjoavat osaltaan inspiroivan koulutusympäristön kansanmusiikin eri osa-alueiden syventävään osaamiseen.

Vastaavaa koulutusta ei Pohjanmaalla ole aikaisemmin järjestetty, joten tilaisuus on ainutlaatuinen. Musiikin maisteri, lehtori Vilma Timosen suunnittelemassa opintokokonaisuudessa nousevatkin esille Pohjanmaan kansanmusiikkiperinteet. Kurssilla tutustutaan kansanmusiikkipedagogiikan erilaisiin näkökulmiin teoriassa ja käytännön harjoituksien avulla.

• Muunteluun kannustaminen
• Yhteissäveltämisen fasilitointi
• Improvisoimaan oppiminen: matalan kynnyksen improvisaatio
• Holistinen muusikkous opettamisen näkökulmana
• Kollaboratiiviset työskentelytavat yksityis- ja ryhmäopetuksessa
• Tanssi musiikin oppimisen tukena

Kurssin kesto on yksi lukuvuosi, ja ryhmä kokoontuu kuusi kertaa kahden päivän intensiivityöskentelyyn Seinäjoella ja Kaustisella. Opettajana toimii MuM, lehtori Vilma Timonen sekä muita kansanmusiikkipedagogiikan erityisasiantuntijoita. Hakuaika päättyy 24.8.2020.