Kansainvälinen paneeli arvioi Taideyliopiston tutkimustoimintaa

Kansainvälinen arviointipaneeli vieraili Taideyliopistossa tekemässä haastatteluja ja tutustumassa yliopiston tiloihin. Arviointiraportti valmistuu syksyyn 2022 mennessä.

Kansainvälisen arviointipaneelin seitsemän jäsentä seisovat Mylly-rakennuksen portailla.
Paneeli portaikkopotretissa. Vasemmalta professori Deniz Peters Grazin musiikin ja esittävien taiteiden yliopistosta, dekaani Roberta Mock Royal Hollowaysta, University of Londonista, vararehtori Ossi Naukkarinen Aalto-yliopistosta, paneelin puheenjohtaja ja vararehtori Reine Meylaerts Leuvenin yliopistosta, professori Kirsten Drotner Etelä-Tanskan yliopistosta, Tukholman Taideyliopiston rehtori Paula Crabtree sekä professori Darryl Jones Trinity Collegesta. Kuva: Petri Summanen

Taideyliopistossa toteutetaan ensimmäistä kertaa tutkimuksen kokonaisarviointi. Tutkimuksen kokonaisarvioinnit kuuluvat tiedeyliopistojen arkeen, mutta taideyliopistojen kohdalla vastaava, koko yliopistoa koskeva tutkimuksen arviointi on kansainvälisestikin vielä harvinaista.

”Kokonaisarvionnista saadaan tärkeää tietoa tutkimuksen nykytilasta sekä suosituksia konkreettisiksi toimenpiteiksi tutkimustoiminnan kehittämiseksi”, kertoo tutkimuksen vararehtori Jaana Erkkilä-Hill.

Suomessa yliopistolaki myös velvoittaa yliopistoja arvioimaan tutkimustaan. Kokonaisarvioinnissa tarkastellaan Taideyliopiston tutkimustoimintaa vuosina 2015­–2020.

Vahva kansainvälinen maine

Arvioinnin suorittaa seitsenhenkinen kansainvälinen paneeli, joka vieraili Taideyliopistossa maaliskuun lopulla. Paneeli haastatteli vierailunsa aikana niin Taideyliopiston rehtoraattia, akatemioiden dekaaneja kuin Taideyliopiston tutkimuksen edustajia eri uravaiheissa.

Taideyliopiston arviointipaneelin puheenjohtajana toimii vararehtori, professori Reine Meylaerts Leuvenin yliopistosta Belgiasta. Meylaerts on kokenut ja haluttu arvioitsija. Kesäkuussa hän palaa jälleen Suomeen Tampereen yliopiston tutkimuksen arvioinnin puheenjohtajana.

”Kokemuksesta on hyötyä, mutta vertailun muihin yliopistoihin ei saa antaa ohjata arviointia. On tärkeää tutustua kuhunkin arvioinnin kohteeseen avoimella ­­ja toki myös kriittisellä mielellä”, Meylaerts sanoo.

Koska arviointiprosessi on vielä haastattelun aikaan kesken, Meylaerts asettelee sanansa huolellisesti. Paneelin arvio ja suositukset valmistuvat sisäiseen käyttöön huhtikuun aikana.

Meylaerts vahvistaa kuitenkin, että Taideyliopistolla on vahva kansainvälinen maine varsinkin taiteellisen tutkimuksen suhteen.

”Me emme kuitenkaan arvioi sitä, vaan tutkimuksen kokonaisuutta ja tutkimusympäristöä.”

Kuva paneelin puheenjohtaja Reine Meylaertsista Mylly-rakennuksen portaikossa.
Taideyliopiston arviointipaneelin puheenjohtaja Reine Meylaertsilla on jo aiemmin ollut tiiviit yhteydet Suomeen oman alansa tutkimusyhteistyön kautta. Kuva: Petri Summanen

Epätyypillinen ja tyypillinen yliopisto

Meylaertsin oma yliopisto Leuven on perustettu 1400-luvulla. Taideyliopiston historia taas on vajaat kymmenen vuotta vanha.

”Taideyliopisto poikkeaa monista muista yliopistoista nuoren ikänsä ja taiteeseen keskittymisen vuoksi. Toisaalta näen paljon yhtäläisyyksiä moniin muihin eurooppalaisiin yliopistoihin ja Leuveniin erilaisten prosessien ja ongelmienkin suhteen.”

Paneeli kiersi Sörnäisten ja Töölön kampuksilla ja tutustui erilaisiin tutkimus- ja opetustiloihin Myllyn metallipajasta Musiikkitalon äänitysstudioihin. Samalla se pääsi keskustelemaan vapaamuotoisesti niin tohtorikoulutettavien, opetushenkilökunnan kuin opiskelijoidenkin kanssa.

Meylaerts kehuu Taideyliopiston tiloja ja pitää arkkitehtuuria inspiroivana.

”Tiloihin tutustuminen on hyvin keskeistä ja hyödyllistä arvioinnin kannalta.”

Meylaertsin mukaan paneelin jäsenet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan, mikä on hänen mielestään hyvä asia.

”Arviointi on ollut hyvä kokemus. Olemme saaneet kaiken tarvitsemamme ja nyt vain toivomme, että meistä on hyötyä. Tavoitteena on, että raportti innostaa kehittämään tutkimustoimintaa eteenpäin, eikä jää hyllylle pölyttymään.”