Juha Ojala Sibelius-Akatemian tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen varadekaaniksi

Juha Ojala

FT, MuM Juha Ojala on nimitetty Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavaksi varadekaaniksi 1.1.2021 – 31.12.2025. Ojala (s. 1964) toimii tällä hetkellä Sibelius-Akatemian musiikin esittämisen tutkimuksen professorina. Hän on suorittanut filosofian tohtorin tutkinnon vuonna 2009 Helsingin yliopistossa ja Oulun yliopisto on myöntänyt hänelle dosentin arvon. Ojala on toiminut muun muassa Oulun yliopistossa musiikkikasvatuksen professorina. Hänellä on laaja opetuskokemus lehtorina ja yliopistonlehtorina sekä laaja julkaisutoiminta. Ojalan tutkimus kattaa useita aihepiirejä musiikkikasvatuksesta semiotiikkaan ja säveltämisestä musiikkipolitiikkaan. Hän on myös tehnyt laajasti monialaista tutkimusyhteistyötä. Akateemisen tutkimuksensa lisäksi Ojala on muun muassa esiintynyt pianistina Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Hänen sävellystuotantonsa sisältää teoksia orkesterille, kamarimusiikkikokoonpanoille ja elektroniikalle. Hän on myös oululaisen nykymusiikkiseura Lokakuun perustajajäsen.

Tänä vuonna on kulunut 30 vuotta siitä, kun ensimmäiset Sibelius-Akatemian musiikin tohtorit valmistuivat. Ojala toteaakin, että nyt on hyvä ja mielenkiintoinen hetki tarkastella sekä mennyttä että tulevaa.

”Sukupolven aikana Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus on vakiintunut merkittäväksi tekijäksi alallaan, ja jatkaa kehitystään pitkäjänteisesti. Koko musiikin tutkimuskenttä on viime vuosikymmeninä muuttunut: taiteellinen tutkimus on noussut merkittävään asemaan, tieteellisen tutkimuksen menetelmät ovat monimuotoistuneet, kilpailu tutkimusresursseista tiukentunut ja samalla toimintakulttuurista tullut aiempaa yhteisöllisempää”, Ojala toteaa.

Ojala pitää musiikin tutkimuksen ja korkeakoulutuksen kannalta korkean laadun ohella erityisen tärkeänä vaalia yhteisöllisyyttä ja osallisuutta.

”Toivon voivani omalta osaltani edistää musiikin ja taiteen tutkimusyhteisöjä, jotka ovat perinteitä arvostavilla, kriittisillä ja luovilla tavoilla kiinni musiikin ja taiteen merkityksissä, käytännöissä ja niiden muutoksissa”.

Sibelius-Akatemian tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta vastaavan varadekaanin tehtävänä on muun muassa kehittää Sibelius-Akatemian tutkimusta ja jatkokoulutusta sekä näihin liittyvää yhteistyötä Taideyliopistotasolla, vastata Sibelius-Akatemian julkaisutoiminnasta ja johtaa akatemian tohtorikoulutusta ja tutkimustoimintaa. Varadekaani toimii myös dekaanin sijaisena tämän sekä ensimmäisen varadekaanin ollessa estyneitä hoitamaan tehtäviään.

Ojala työskentelee aluksi varadekaanin tehtävissä 60% professorin työajasta ja jakaa nykyisen varadekaanin Tuire Kuusen kanssa työvastuita jo syksyn 2020 aikana erikseen sovittavalla tavalla. Varadekaanin nimittää tehtäviinsä Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildénin esityksestä.

Lisätiedot:

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Kaarlo Hildén
kaarlo.hilden@uniarts.fi