Jari Perkiömäen avajaispuhe lukuvuoden 2020-2021 avajaisissa

Jari Perkiömäen avajaispuhe.

Henkilö Jari Perkiömäen kuva

Hyvät taideyliopistolaiset, hyvät kutsuvieraat!
Bästa studerande och medarbetare på Konstuniversitetet, Bästa gäster!

Elämme parhaillaan dramaattisinta poikkeustilaa sitten sota-aikojen. Alkukeväällä alkanut koronapandemia on muuttanut arkea kaikkialla maailmassa. Taideyliopistossa se on pakottanut meidät sopeutumaan opetuksessa ja muussa työssä aivan uusiin käytäntöihin. Opiskelijoiden kohtaaminen ja opetuksemme pedagoginen laatu ovat kiistatta kärsineet, mutta olemme pakkotilanteessa oppineet myös valtavasti uutta. Olemme huomanneet, että taideopetuksessakin digitaalisilla käytännöillä voidaan mahdollistaa oppimista tavoilla, joita kannattaa hyödyntää sittenkin, kun lähiopetus onnistuu taas turvallisesti.

Undantagssituationen synliggör de saker som vi tidigare har tagit för givet och som vi nu har varit tvungna att ge upp. Saker som till exempel den interaktion som är en väsentlig del av konstskapandet och det kollegiala lärandet. Epidemisituationen i Finland på sommaren var lugn, och därför var det möjligt för mig och många andra av oss att uppträda inför levande publik igen – jag hade redan längtat efter live-evenemang, både som musiker och som åskådare i publiken! Jag har haft många diskussioner under sommaren om hur fantastiskt det har varit att besöka konstmuseer och gallerier och att uppleva konst på andra sätt än digitalt på nätet. Och finländarna riktigt utnyttjade allt vad Finland har att erbjuda: några reseföretag hade egentligen en mycket framgångsrik sommar.

Pandemiatilanne ei kuitenkaan ole maailmassa millään muotoa ohi, päinvastoin. Se laittaa meidät taiteilijat, taiteen opettajat, opiskelijat ja tutkijat isojen kysymysten eteen – onko pandemia muuttamassa myös taiteen tekemistä ja kokemista pysyvästi? Uskon vahvasti yliopistomme visioon, jonka mukaan taide tekee tulevaisuuden. Samalla on myös selvää, että tulevaisuus muuttaa taidetta. Vielä yliopiston strategiatyössä viime vuonna ekologinen kestävyys ja ilmastonmuutos nähtiin toimintaympäristön suurimpina haasteina. Nyt vaarallisten kulkutautien mahdollisuus, josta toki tutkijat ovat aiemminkin jo varoitelleet, on konkretisoitunut meille todellisena uutena uhkana.

Ekologinen kriisi on pandemiasta huolimatta edelleen akuutti. Kesäkuun alussa valmistui yliopistomme kestävää tulevaisuutta tarkasteleva raportti. Siinä todetaan, että Taideyliopistossa on vahva ymmärrys ekologisten kestävyyshaasteiden vakavuudesta yhteiskunnassa ja eri taiteenalojen rakenteissa, mutta taiteenalojen välistä vuoropuhelua ekologisista kysymyksistä ei vielä juuri ole. Tätä vuoropuhelua haluamme Taideyliopistossa edistää. Lisäksi raportissa todetaan, että yliopiston on luotava selkeä rakenne ja käytännöt, joilla kestävän tulevaisuuden toteutumista läpi yliopiston voidaan varmistaa. Haluan tässä erikseen kiittää erinomaisen raportin tehnyttä Taru Elfvingiä ja todeta, että yhteinen työmme kestävän tulevaisuuden luomiseksi jatkuu.

Tulevaisuus todella haastaa meitä taiteen tekijöitä, opettajia ja tutkijoita. Miten ratkaisemme taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden haasteet? Millaiseksi muodostuu taiteilijan rooli yhteiskunnassa? Helsingin kaupungin vuoteen 2030 kurottavassa kulttuurivisiossa taiteella on suuri rooli: se auttaa Helsinkiä kohtaamaan ja muuttamaan tulevaisuuden, se lisää ymmärrystä ja edistää kriittistä ja rakentavaa vuoropuhelua sekä edistää kestävää maailmaa. Kaupungin tehtäväksi annetaan vaalia taidetta alustana ja mahdollistajana. Vision näkemykseen on helppo yhtyä ja todeta, olkaamme avoimia myös taiteen synnyttämille uusille kysymyksille ja näkökulmille – maailma tulee niitä edelleen tarvitsemaan.

Haastajia ovat myös alumnimme. Viime vuodesta lähtien olemme valinneet Taideyliopiston vuoden alumnit, jotka ovat rohkeita esikuvia ja vahvistaneet toiminnallaan taiteen ja taiteilijakoulutuksen arvoa ja merkitystä.

Ja seuraavaksi minulla on kunnia julkistaa kolme vuoden alumnia. Tänä vuonna vuoden alumneiksi on valittu laaja-alaisesti ajattelevia taiteilijoita ja muutoksentekijöitä.

Vuoden 2020 alumnit ovat
koreografi-tanssitaiteilija, taiteellinen johtaja ja pedagogi Alpo Aaltokoski,
harmonikkataiteilija ja säveltäjä Kimmo Pohjonen sekä 
kuvanveistäjä Nora Tapper.

Lämpimät onnittelut teille kaikille!