Jane ja Aatos Erkon säätiöltä miljoonan euron rahoitus kulttuurisen moninaisuuden vahvistamiseen musiikkikoulutuksessa

Jane ja Aatos Erkon säätiö on myöntänyt miljoona euroa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian hankkeelle, jonka tavoitteena on edistää kansainvälisen yhteistyön avulla musiikin ja musiikkikoulutuksen monimuotoisuutta sekä laajemmin kulttuurista oikeudenmukaisuutta yhteiskunnassa.

Riikka Hänninen

Nelivuotinen ÄÄNI JA OIKEUS – Musiikki monimuotoisuuden edistäjänähanke vastaa kasvavaan polarisaatioon ja eriarvoistumiskehitykseen sekä kulttuurienvälisen vuoropuhelun tarpeeseen suomalaisessa musiikkikoulutuksessa ja yhteiskunnassa laajemmin. Se tutkii musiikin roolia ja merkitystä sekä kulttuuriperinnön ilmentäjänä että yhteiskunnallisen keskustelun välineenä.

”Haluamme kehittää opintietä suomalaisessa musiikkikoulutuksessa niin, että se valmistaa aidosti monikulttuurisessa yhteiskunnassa toimimiseen. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisten kulttuurien ja kulttuuriperintöjen näkökulmista, omistajuudesta ja arvosta”, Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg sanoo.

Moninaisuuden, inklusiivisuuden ja saavutettavuuden vahvistaminen suomalaisessa musiikkikoulutuksessa on alan toimijoiden vuonna 2020 yhteisesti julkilausuma tahtotila (Musiikkikoulutuksen visio 2030).

Ongelmanratkaisua musiikin keinoin

Hankkeessa selvitetään myös musiikin tarjoamia työkaluja kulttuurisesti herkkien aiheiden käsittelyssä sekä sen mahdollisuuksia toimia turvallisena tilana vaikeiden yhteiskunnallisten keskustelujen avaamiselle.

”Ongelmanratkaisu musiikin keinoin on uudenlainen tapa lähestyä yhteiskunnallisia haasteita. Tutkimme musiikin, musiikillisen perinnön ja musiikin esittämisen roolia kulttuurisen ymmärryksen ja vuoropuhelun mahdollistajana. Tarkoituksenamme on luoda yhteyksiä ja lisätä tietoisuutta kulttuuristen perinteiden välillä”, Gardberg sanoo.

”Pyrimme kauaskantoisiin vaikutuksiin niin suomalaisen musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen käytännöissä kuin koko yhteiskuntamme kehityksessä.”

Yhdysvalloista vaikutteita kulttuuriseen dialogiin

Sibelius-Akatemia tekee hankkeessa yhteistyötä yhdysvaltalaisten musiikkikorkeakoulujen ja kansainvälisten asiantuntijoiden kanssa.

”Tuomme hankkeen avulla Suomeen pohjoisamerikkalaisessa akateemisessa keskustelussa jo paljon pidemmällä olevaa dialogia kulttuuriperintöön liittyvistä oikeuksista, inklusiivisuudesta ja diversiteetistä”, Gardberg kertoo.

Yhteistyökumppaneita ovat USC (University of Southern California) Thornton School of Music (Los Angeles), De Paul University (Chicago), Kaliforniassa toimiva Gabrielino-Tongva -heimo sekä School of Advanced Research Santa Fe.

Hankkeen aikana toteutetaan neljä taiteellista yhteistyöprojektia ja lukuisia opetusvierailuja. Nelivuotinen tutkimusprojekti kattaa koko hankkeen.

Yhteistyöprojekteissa opiskelijat tarkastelevat esimerkiksi alkuperäiskansojen vaikutusta musiikkikulttuurien kehittymiseen Euroopassa ja Amerikassa tai jazziin pohjautuvaa populaarimusiikkia nykynuorten kommunikaation välineenä ja sillanrakentajana.

Mukana on myös tekijöiden kulttuuritaustoista ja moninaisuudesta lähtevä oopperan luomisprosessi.

Mittava panostus suomalaisen musiikkikulttuurin ja -kasvatuksen kehittämiseen

Jane ja Aatos Erkon säätiö tukee merkittävillä summilla kaikkiaan kolmea musiikin alan hanketta.

Runsaan 1,2 miljoonan euron avustuksen Erkon säätiöltä sai niin ikään Soitinakatemiat-yhdistys, joka sai aiemmin vastaavan summan myös Suomen kulttuurirahastolta. Soitinakatemiat-yhdistyksen muodostavat Jousiakatemia, Nuorten pianoakatemia ja Vaskiakatemia. Soitinakatemiat tukevat lahjakkaiden, 8–20-vuotiaiden, lasten ja nuorten soittoharrastusta eri puolilla Suomea.

Lisäksi suomalaisten musiikkikoulutuksen toimijoiden yhteistä Musiikkikoulutuksen 2030 -visiota toteuttava hanke sai 660 000 euroa tulevaisuuskestävän oppilaitoskulttuurin mallien luomiseen.

“Erkon säätiön poikkeuksellisen mittava panostus tuottaa tuloksia, jotka muuttavat pysyvästi Sibelius-Akatemian ja laajemmin suomalaisen musiikkikoulutuksen toimintatapoja ja vaikuttavat sitä kautta myös yhteiskunnalliseen vuoropuheluun ja arvoihin”, Gardberg summaa.

Lue lisää Jane ja Aatos Erkon säätiön merkittävästä tuesta suomalaisen musiikkikoulutuksen kehittämiseen.