ISME-konferenssi: Helsinki taidekasvatuksen näyttämönä elokuussa 2020 

International Society for Music Education ISME:n konferenssi tuo Helsinkiin musiikki- ja taidekasvatusalan asiantuntijoita ja vaikuttajia kaikkialta maailmasta.

Kuvassa koolla ISME-konferenssin ohjausryhmä Taideyliopistossa: Taideyliopiston HR- ja palvelujohtaja Riikka Mäki-Ontto, Taideyliopiston rehtori Jari Perkiömäki, ISME:n talous- ja hallintojohtaja Ian Harvey, Taideyliopiston vararehtori Jaana Erkkilä-Hill, ISME:n presidentti Susan O’Neill, Taideyliopiston talousjohtaja Tiina Laino-Asikainen ja ISME-konferenssin vastuujärjestäjä Elina Laakso.

Taideyliopisto isännöi kansainvälistä musiikkikasvatuksen suurtapahtumaa Finlandia-talossa ja Musiikkitalossa 2.-7.8.2020. International Society for Music Education, ISME:n konferenssi tuo Helsinkiin musiikki- ja taidekasvatusalan asiantuntijoita ja vaikuttajia kaikkialta maailmasta. Runsaan 1500 osallistujan konferenssin teemana on ”Visions of Equity and Diversity”.

Kahden vuoden välein järjestettävä ISME-konferenssi on yksi maailman taiteiden opetuksen ja tutkimuksen keskeisimmistä tapahtumista. Rekisteröityminen konferenssiin on parhaillaan käynnissä. Järjestön kanadalainen presidentti, Simon Fraser -yliopiston musiikkikasvatuksen professori Susan O’Neill vieraili Taideyliopistossa helmikuussa.

Visio yhdenvertaisesta ja monimuotoisesta musiikkikasvatuksesta

”Ei ole sattumaa, että juuri Helsingin ISME-konferenssin teemana on yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus musiikki- ja taidekasvatuksessa. Inspiroivana esimerkkinä toimii Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Teema on täällä tärkeä, ja se on kaikkialla ajankohtainen”, Susan O’Neill sanoo.

O’Neillin mukaan musiikkikasvatus on jatkuvassa muutoksessa. ”Olemme valmiita tarkastelemaan musiikkikasvatusta laajasti inkluusion eri näkökulmista, muuttamaan käsityksiämme ja toimintatapojamme”, O’Neill jatkaa.

”Taidekasvatuksella on vahva asema kaikille avoimessa, elinikäiselle oppimiselle perustuvassa suomalaisessa kasvatus- ja koulutusjärjestelmässä. Siksi suomalainen yhteistyöhön ja verkostoihin perustuva musiikki- ja taidekasvatusmalli kiinnostaa kansainvälistä yhteisöä”, ISME-konferenssin vastuujärjestäjä Elina Laakso kertoo.

O’Neillin mukaan ”Visions of Equity and Diversity” ei ole ainoastaan konferenssin sisällöllinen teema vaan se näkyy ohjelmassa kauttaaltaan:

”Konferenssin osallistujat tulevat 90 eri maasta. Haluamme rakentaa ohjelman vuorovaikutteiseksi niin, että kynnys eri taustoista tulevien ihmisten verkostoitumiseen, vuoropuheluun ja musiikkikasvatuksen eri alojen välisten siilojen rikkoutumiseen on mahdollisimman matala.”

Diversiteetti näkyy ja kuuluu myös konferenssin konserttiohjelmassa.

”Esiintyjät edustavat ihmisen koko elämänkulkua ja maailman kaikkia maanosia, musiikinharrastajia ja alan huippuosaajia. Musiikin erityisyys onkin siinä, että sen kautta eri taustoista tulevat ihmiset voivat kokea yhteyttä”, O’Neill sanoo.

ISME:ltä tukea alan nuorille tutkijoille

O’Neillin kokemuksen mukaan ISME-konferenssi inspiroi ja haastaa näkemään oman työn uudella tavalla.

Joidenkin kohdalla vaikutus on ollut mullistava, ja siksi he tulevat takaisin. Nyt haluamme tukea erityisesti nuoria tutkijoita ja siksi tarjoamme heille Helsingissä ensi kertaa mahdollisuuden mentorointiin. Tästä haluamme luoda pysyvän käytännön, O’Neill kertoo.

ISME perustettiin YK:n kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO:n aloitteesta Brysselissä vuonna 1953. Noin 80:a jäsenmaata edustavan järjestön ydinajatus on, että musiikin kokeminen eri muodoissa on tärkeä osa elämää. ISME-konferenssi järjestetään Helsingissä toista kertaa. Konferenssia edeltävät eri puolilla Suomea järjestettävät pre-seminaarit musiikkikasvatuksen eri teemoista.

Lisätietoa: 

ISME-konferenssin vastuujärjestäjä Elina Laakso, 040 710 4385 

Lue lisää ISME-konferenssin verkkosivuilta: www.isme2020.fi