In memoriam Lauri Anttila (1938–2022)

Lauri Anttila
Otto Laosmaa/Tähdet ja avaruus -lehti

Emeritusprofessori, kuvataiteilija Lauri Anttila kuoli torstaina 9. kesäkuuta 84-vuotiaana.

Kuvataideakatemian pitkäaikainen rehtori ja opettaja Lauri Anttila oli suomalaisen käsitetaiteen edelläkävijä, jonka teokset perustuvat erilaisten ilmiöiden seuraamiseen ja dokumentointiin. Pitkällä urallaan Anttila suuntasi ennen kaikkea maisemaan ja luontoon, ja tarkastelun kohteina olivat niin lähimaiseman muutokset kuin etäiset tähtitaivaan liikkeet. Aiheitaan hän lähestyi systemaattisesti ja tarkkaavaisesti. 

Älyllinen uteliaisuus johdatti Anttilaa kohti tuntematonta myös opettajana ja taiteen taustavaikuttajana. Anttila oli opettajana Kuvataideakatemiassa 1980-luvun alusta 1990-luvun loppuun asti, joista vuodet 1988–1994 akatemian rehtorina. Hänet promovoitiin kunniatohtoriksi Kuvataideakatemian ensimmäisessä promootiossa 2006.

Opetustyössään Anttila vei Kuvataideakatemiaa kohti tulevaisuutta ja uusia taiteen muotoja, kuten ympäristö- ja prosessitaidetta, joille yhteistä on ollut liikkuminen paitsi välineiden ja aistien myös kuvan ja kielen sekä tilan ja ajan välissä. 1990-luvun alussa uudenlaiset taidemuodot saivat institutionaalisen tunnustuksen ja oman tila-aikataiteen osaston. ”Kun uudistimme 1990-luvulla teoreettista opetusta Lauri Anttilan kanssa, lähtökohtana oli antaa laajempi teoreettinen kehystys modernismin ajan taidekäsityksille siten, että painopistealueina olivat kuvataiteen tradition hermeneuttiset kysymykset, kulttuuriantropologinen orientaatio ja filosofiset kysymykset,” muistelee taidehistorian emeritusprofessori Altti Kuusamo.

Lukuisille Kuvataideakatemiassa opiskelleille sukupolville Anttila on ollut merkittävä opettaja. Luennot havainnosta ja sen historiasta sekä tieteen ja taiteen yhteyksistä ovat innostaneet opiskelijoita yhä uudelleen katsomaan maailmaa ja taidetta yllättävistä näkökulmista. Kuvataideakatemian yhteisössä hänet muistetaan avoimena, epäbyrokraattisena, hillitysti innostuvana ja luotettavana työtoverina.

”Lauri Anttilan tieteen objektiivisuutta kriittisesti analysoivat teokset ovat esittäneet varsin loisteliaasti tämän päivän tieteenfilosofiaan rinnastuvia argumentaatioita”, sanoo Kuvataideakatemian dekaani Hanna Johansson. ”Toisaalta tämän päivän ihmisen olisi hyödyllistä omaksua Anttilan varhaisromantiikan aatteesta kumpuava kokonaisvaltainen asenne maailmaan. Siinä hiekanjyvän ja taivaankappaleiden välillä on havaittava yhteys.”

Torstaina 16.6. Taideyliopiston Sörnäisten kampuksella suruliputetaan Lauri Anttilan muistolle.