DocMus-tohtorikoulun julkaisusarjan uusin teos esittelee Suomen kulttuurielämän kosmopoliitin voimahahmon Ilmari Krohnin

Kirja on osa viimeaikaista, aiempia tarkastelunäkökulmia kyseenalaistavaa historiantutkimusta.

Ilmari Krohn -antologian kansikuva

Ilmari Krohn (1867–1960) oli yksi Suomen musiikkielämän suurista rakentajista: suomalaisen musiikkitieteen pioneeri, järjestöaktiivi, säveltäjä ja kirkkomuusikko. Sibelius-Akatemian DocMus-tohtorikoulun julkaisuja -julkaisusarjan uusi teos Ilmari Krohn: tutkija, säveltäjä, kosmopoliitti esittelee Krohnin elämäntyötä ja ajankuvaa ja hänen uraansa säveltäjänä. Teos on osa suomalaisen musiikkitieteen oppihistorian kirjoitusta. 

Ilmari Krohn oli myös oman aikansa eurooppalaisessa tiedemaailmassa tunnettu ja aktiivinen tiedemies, jolla oli vaikutusta musiikintutkimuksen seuraaviin sukupolviin Suomessa ja ulkomailla. Teoksessa selvitetään Krohnin elämäntyön aikalaiskontekstia, painopisteitä, kehityslinjoja sekä kotimaista ja kansainvälistä merkitystä. Kirjoituksissa nousevat esille myös Krohnin säveltäjyys, musiikillinen ajattelu ja kansainväliset ammatillisen toiminnan verkostot.  

Markus Mantereen, Jorma Hannikaisen ja Anna Krohnin toimittama kirja on osa Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa viime vuosina paljon esillä ollutta, aiempia nationalistisia ja teleologisia tarkastelunäkökulmia kyseenalaistavaa historiantutkimusta. Tämän näkökulman mukaan suomalaista musiikkielämän historiaa ei nähdä sisäsyntyisenä ja omaehtoisena, vaan kansainvälisenä ja ylirajaisena prosessina. Suomi on alusta asti ollut osa eurooppalaisen musiikkielämän verkostoja ei pelkästään instituutioiden ajattelumallien vastaanottajana, vaan myös aktiivisena toimijana. Krohnin elämäntyö on tästä hyvä esimerkki.

Kokonaisuus todistaa myös musiikinhistorian tutkimuksen kansallisesta ja kansainvälisestä verkottuneisuudesta: Sibelius-Akatemian lisäksi kirjoittajat edustavat Helsingin yliopistoa, Oxfordin yliopistoa sekä Tunisian l’Institut Supérieur de Musique -korkeakoulua. Teoksen toimittamiselle loi pohjaa Helsingin yliopiston ja Taideyliopiston yhteistyönä marraskuussa 2017 järjestämä Ilmari Krohn 150 vuotta -symposium. 

Ilmari Krohn: tutkija, säveltäjä, kosmopoliitti 
Toimittanut Markus Mantere, Jorma Hannikainen ja Anna Krohn 
DocMus-tohtorikoulun julkaisuja 15