Avoin webinaari taidon oppimisesta ja asiantuntijuuden kehittymisestä 26.10.

Yhtenä tapausesimerkkinä tilaisuudessa pureudutaan kapellimestarikoulutukseen, josta kertoo Taideyliopiston emeritusprofessori Atso Almila.

Taideopiskelijoita tanssisalissa

Taideyliopisto järjestää 26.10. klo 10–14 avoimen webinaarin Näkökulmia taidon oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen.

Tilaisuudessa kuullaan alustuksia ja keskusteluja ajankohtaisen asiantuntijuustutkimuksen, oppimistutkimuksen ja taiteilijakoulutuksen äärellä.

Webinaari koostuu puheenvuoroista, keskustelusta sekä työpajoista, joissa rakennetaan laaja-alaista kuvaa taidon oppimisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.

Käsiteltäviä teemoja ovat:

  • Mitä ajankohtainen oppimistutkimus kertoo taidon kehittymisestä?
  • Tutkimustietoa myös laajemmin taidon kehittymisestä
  • Asiantuntijuustutkimus uranaikaisen osaamisen kehittämisen lähteenä
  • Taidon oppimisesta ja asiantuntijuuden kehittymisestä casena kapellimestarikoulutus
  • Kansainvälinen tutkimus taidon oppimisesta

Aiheeseen virittävinä puhujina ovat professori emeritus Erno Lehtinen, professori Hans Gruber, yliopistotutkija, dosentti Tuire Palonen ja kapellimestari, professori emeritus Atso Almila.

Webinaari on maksuton ja avoin kaikille taidon oppimisesta kiinnostuneille.

Webinaarin ohjelma

10.00 Tervetuloa & seminaarin avaus (alustusten välissä pienet minitauot)

10.05 – 10.45 Oppimistutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia taidon oppimiseen, yliopistotutkija, dosentti Tuire Palonen

10.50 – 11.30 Asiantuntijuustutkimus taidon oppimisen äärellä, professori emeritus Erno Lehtinen

(10 min tauko)

11.40 – 12.20 Taidon ja asiantuntijuuden kehittyminen kapellimestarikoulutuksessa, kapellimestari, säveltäjä, professori emeritus Atso Almila

12.20 – 13 Lounas

13 -13.40 Expertise and Expert Performance, professori Hans Gruber, Regensburg (Saksa) ja Turun yliopisto (in English)

13.40 – 14 Seminaarin yhteinen loppukeskustelu

Seminaari on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan sisältyvää hankekokonaisuutta Taiteet tulevaisuuden oppimista rakentamassa (TaiTu- hanke). Seminaari toteutetaan Taideyliopiston ja Turun yliopiston yhteistyönä. Lisäksi hankkeen yhteistyössä ja eri kehittämispiloteissa ovat mukana Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja HAMK.