Artikkelikutsu Trio-lehteen

Jätä artikkeliehdotuksesi 10.12.2021 mennessä.

Kirjanselkämyksiä
Photo: Veikko Kähkönen

Trion julkaiseminen ja toimittaminen on siirtynyt journal.fi-palveluun ja jatkuvaan kirjoitushakuun, joten käsikirjoituksia voi lähettää ympäri vuoden Journal.fi-alustalle. Trio toivoo artikkeleita kesäkuun numeroon 10.12.2021 mennessä. Artikkelin lähettäminen määräpäivään mennessä ei kuitenkaan takaa julkaisemista juuri seuraavassa lehdessä.

Trio-lehti on Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Klassisen musiikin osaston DocMus-tohtorikoulun julkaisu, joka ilmestyy kahdesti vuodessa. Se on klassisen musiikin esittämiseen ja pedagogiikkaan, esityskäytäntöjen, niiden estetiikan ja historian sekä nykyhetken haasteiden tutkimukseen keskittyvä julkaisu, jossa on sijaa myös klassisen musiikin historiaan, filosofiaan ja teosanalyysiin keskittyville kirjoituksille.

Trio sisältää vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita sekä muita kirjoituksia: väitös- ja tarkastustilaisuuksien lektioita, katsauksia, raportteja, puheenvuoroja ja kirja-arvosteluita.

Opiskelijat voivat saada ohjaajaltaan julkaistuista kirjoituksista opintopisteitä. Artikkelien kirjoittaminen on osa jatko-opiskelua, ja siitä sovitaan kirjallisen työn ohjaajan tai väitöskirjaohjaajan kanssa. Opettajien sekä post doc -taiteilijoiden ja -tutkijoiden kirjoitukset ovat samoin erittäin tervetulleita.

Lisätietoja 

trio (at) uniarts.fi

Trion julkaisuehdot

Lähettäessään artikkelin tai muun tekstin julkaistavaksi Trio-lehteen tekstin kirjoittaja(t) luovuttaa (luovuttavat) Taideyliopiston Sibelius-Akatemialle oikeuden julkaista teksti Trio-lehden käytänteiden mukaisen arviointiprosessin edellyttämien korjausten ja toimituksellisen työn jälkeen painetussa muodossa sekä sähköisesti Taideyliopiston Helda-tietokannassa ja Journal.fi julkaisualustalla. Taideyliopistolla on oikeus myydä Trio-lehteä sekä painettuna että sähköisessä muodossa sekä luovuttaa tekstien rajoitetut levitysoikeudet tieteellisten julkaisujen kansallisiin ja kansainvälisiin lisensoituihin tietokantapalveluihin tai kustantamoihin (esim. Elektra ja Ebsco), ilman edelleenluovutusoikeutta. Näin siirtyvästä julkaisuoikeudesta ei suoriteta tekijälle (tekijöille) rahallista korvausta.

Tekijälle (tekijöille) jää tekstiinsä omistus- ja käyttöoikeus, jonka käyttöä tämä rinnakkaisen käyttöoikeuden luovutus ei rajoita. Tekijä (tekijät) vakuuttavat, että teksti ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta.