Vastine opiskelijoiden adressiin: Rakenteellisen rasismin purkaminen on keskiössä yhdenvertaisen yhteisön luomisessa

Haluamme olla mukana rakentamassa kulttuuria, joka vaalii tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kirjoittavat Taideyliopiston rehtorit ja dekaanit.

Kiitämme Antirasistiset strategiat osaksi opetussuunnitelmaa -adressin allekirjoittajia rohkeasta ja tärkeästä keskustelunavauksesta. Kuten adressissakin todetaan, oppilaitoksilla on rakenteellisen rasismin purkamisessa erityinen vastuu ja valta.

Adressissa vaaditaan oikeutetusti, että taidekorkeakouluissa kiinnitetään tulevaisuudessa huomiota opetussisältöjen päivittämiseen antirasistisesta näkökulmasta sekä varmistetaan opetuksen saavutettavuus ja opetushenkilökunnan taustojen monimuotoisuus.

Taideyliopiston uuden strategian toteuttamisen kulmakivi on opetussuunnitelmien uudistaminen. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden takaaminen sekä syrjinnän ja rasismin ehkäisy tarjoavat tärkeitä näkökulmia uudistustyöhön. Tarvitsemme teitä mukaan keskustelemaan näistä teemoista ja siksi kutsumme adressin allekirjoittaneet taideyliopistolaiset mukaan opetussuunnitelmien työstämiseen. Työ jatkuu keväällä ja syksyllä 2021 temaattisissa työpajoissa, joihin henkilöstö ja opiskelijat ovat lämpimästi tervetulleita. 

Uudessa strategiassa nostamme tavoitteeksemme vahvistaa yhteisömme moninaisuutta ja sen jäsenten osallisuutta sekä luoda rakentavaa vuorovaikutuskulttuuria yliopiston sisällä ja ulkopuolella. Siksi aiomme tarkastella alkavalla strategiakaudella myös rekrytointi- ja opiskelijavalintapolitiikkaamme kriittisesti tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja syrjinnän ehkäisyn näkökulmista. Lisäksi koulutamme henkilöstöämme ja opiskelijoitamme tunnistamaan monimuotoisuutta estäviä rakenteita ja ennakkoasenteita. Kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on tukea hyvinvoivan, syrjinnästä ja rasismista vapaan sekä kansainvälisesti vetovoimaisen yliopistoyhteisön rakentumista.

Rakenteellisen rasismin tunnistaminen ja purkaminen ovat keskeisiä tekijöitä yhdenvertaisen yhteisön luomisessa. Työ Taideyliopistossa ja laajemmin suomalaisessa yhteiskunnassa on vielä kesken, ja tarvitsemme sen mahdollistamiseksi avointa keskustelua ja ulkopuolisia näkökulmia. Suoranaiseen rasismiin ja syrjintään puuttumisen välineitä meillä on jo käytössämme. Olemme kehittäneet häirintään ja epäasialliseen kohteluun puuttumisen ohjeistustamme ja haluamme madaltaa tapausten ilmoituskynnystä. Uudet toimintaohjeet sekä päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma julkaistaan tänä syksynä.

Alkavalla strategiakaudella 2021–2030 Taideyliopiston arvoihin on nostettu taidon ja rohkeuden rinnalle avoimuus. Haluamme luoda yliopistostamme rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittisen yhteisön. Tällaisen yhteisön vahvistamisen edellytyksenä on moniäänisyys ja monimuotoisuus: näemme erilaiset toiminnanmuodot, näkökulmat ja taustat voimavaroina, joilla uudistamme yhteisöämme, taiteen kenttää ja koko yhteiskuntaa.

Haluamme olla mukana rakentamassa kulttuuria, yhteiskuntaa ja globaalia yhteisöä, joka vaalii ja puolustaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Jari Perkiömäki
rehtori

Lauri Väkevä
opetuksesta vastaava vararehtori

Jaana Erkkilä-Hill
tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaava vararehtori

Kaarlo Hildén
Sibelius-Akatemian dekaani

Hanna Johansson
Kuvataideakatemian dekaani

Maarit Ruikka
Teatterikorkeakoulun dekaani