Riikka Talvitie: Musiikki ei ole koskaan vain musiikkia

Taideyliopiston Issue X -lehden Pyhä lehmä -palstalla kumotaan vääriä totuuksia. Tällä kertaa vuorossa on väite ”musiikki on vain musiikkia”, ja sitä ruotii säveltäjä Riikka Talvitie.

Käsi pitelee tahtipuikkoa

”Musiikin autonomiasta – siitä, ettei musiikki viittaa itsensä ulkopuolelle – pitää tänä päivänä kiinni enää taidemusiikin romanttis-modernistinen suuntaus. Nykypäivän fragmentoituneessa musiikkikentässä muut musiikinlajit tunnustavat sosiaalisen viitekehyksen tärkeäksi osaksi musiikin tuottamista ja kuluttamista.

Myös taidemusiikissa autonomisen musiikkikäsityksen historia on yllättävän lyhyt. Ennen 1800-lukua musiikki syntyi hyvin erilaisiin olosuhteisiin, joissa käyttötarkoituksella ja -ympäristöllä, kuten kirkolla tai hovilla, oli merkittävä vaikutus. Sukupolvelta toiselle toistuvan materiaalin ja toistuvien muotojen sisään on piirtynyt muusikoiden ja säveltäjien taloudellinen sekä sosiaalinen asema eri vuosi­satoina. Vaikka nämä taustatekijä eivät ole suoraan luettavissa musiikillisina vertauksina, tihkuvat ne läpi myös absoluuttisen musiikin tiukoista rakenteista.

Vastaavasti 2000-luvulla musiikki on altistunut muille ”musiikkia voimakkaammille mahdeille”, kuten globalisaatio, digitalisaatio ja ilmastonmuutos. Nyky­musiikki etsiikin tuoreita ilmaisukeinoja uudenlaisessa yhteiskunnallisessa tilanteessa. Myös länsimaisen kulttuurin havahtuminen omaan ylivertaisuuteensa on merkittävä kysymys. Haluammeko säilyttää taidemusiikin ylivertaisen aseman vai suunnata kohti yhdenvertaisuutta ja moniäänistä musiikkikulttuuria?”

Kirjoittaja: Riikka Talvitie, säveltäjä ja tohtorikoulutettava

Juttu ilmestyi alun perin Issue X -liitteessä huhtikuun Image-lehden välissä.