Dekaani Emilie Gardberg: Toiminta on kestävää vain, jos yhteisö on turvallinen

Henkilövalinnoissa, sekä omassa toiminnassamme että yhteistyöhankkeissamme, tulemme varmistamaan, että yhdenkään opiskelijan ei tarvitse pelätä altistumista epäasialliselle kohtelulle, kirjoittaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg.

Veikko Kähkönen Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaani Emilie Gardberg

Long Play julkaisi 30.5.2024 artikkelin, jossa kerrotaan johtavassa asemassa toimivan klassisen musiikin ammattilaisen, “Muusikon”, nuoriin miehiin pitkään kohdistamasta epäasiallisesta, seksuaalissävytteisestä käytöksestä ja vallankäytöstä klassisen musiikin kentällä.

Taideyliopiston ylioppilaskunta julkaisi aiheeseen oman kannanottonsa, jossa se peräänkuuluttaa tukea uhreille ja aktiivisia toimia valta-asemassa olevilta.

Long Playn jutun mukaan “Muusikon” käytöksestä ei haluta kertoa eteenpäin, koska hänellä on valtaa, piirit ovat pienet ja kilpaillulla alalla varsinkin uran alkuvaiheessa oleva nuori on riippuvainen muiden tarjoamista työtilaisuuksista.

Jutussa kokemuksistaan kertovat myös Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opiskelijat. Olen todella surullinen ja pahoillani heidän ammattilaiskentällä kokemastaan vakavasta vallan väärinkäytöstä, josta meillä ei ole ollut aiempaa tietoa. ”Muusikko” ei ole työsuhteessa Taideyliopistoon.

Taideyliopiston ylioppilaskunta lähestyi minua heti jutun ilmestyttyä. Arvostan suuresti sitä, että voimme käydä epäkohdista jatkuvaa ja suoraa keskustelua opiskelijoiden kanssa.

Haluan myös kiittää jutussa esiintyneiden nuorten muusikoiden rohkeutta puhua asiasta leimautumisen pelosta huolimatta. Toivon, että heidän esimerkkinsä kannustaa kaikkia olemaan mukana kulttuurin muutoksessa ja nostamaan esille kokemaansa tai näkemäänsä epäasiallista käytöstä.

Sibelius-Akatemia on ollut aiemmin julkisuudessa artikkelin teemasta, ja olemme tehneet vuosia määrätietoisesti töitä häirinnän ja epäasiallisen käytöksen ennalta ehkäisemiseksi. Kulttuurinmuutos taidealoilla on käynnissä, mutta meidän on myös vauhditettava sitä. Epäkohtiin puuttumalla vaikutamme tulevaisuuden työelämään koko taidealalla.

Taideyliopistossa tehtävämme on taata turvallinen ympäristö kaikille. Yhdenkään opiskelijan ei tule kokea minkäänlaista epäasiallista käytöstä opiskeluympäristössään.

Olemme kiinnittäneet erityistä huomiota kahteen asiaan: siihen, että madallamme epäasiallisen kohtelun ilmoituskynnystä ja siihen, että tapaukset voitaisiin ehkäistä jo ennakkoon. Tähän on kuulunut laajamittainen ja avoin keskustelu opettajiemme pedagogisesta vastuusta. Lisäksi olemme panostaneet epäasiallista kohtelua kokeneiden tukemiseen, tilanteen seurantaan ja jälkihoitoon.

Olemme uudistaneet yliopiston ohjeistusta ja toimintatapoja eettisistä periaatteista käytännön toimintaohjeisiin ristiriitatilanteiden varalle. Ohjeistuksia on käsitelty sekä henkilöstön että opiskelijoiden kanssa keskustelu- ja koulutustilaisuuksissa eri yhteyksissä. Kaikki tietoomme tulleet tapaukset käsitellään selkeän prosessin mukaisesti.

Haluan jatkaa keskustelua aiheesta opiskelijoidemme kanssa ja olen henkilökohtaisesti sitoutunut tekemään kaiken voitavani yhä terveemmän toimintakulttuurin kehittämiseksi. Haluan tehdä työtä sen eteen, että musiikkiala on turvallinen paikka opiskella ja tehdä työtä. Toiminta on kestävää vain, jos yhteisö on turvallinen.

Henkilövalinnoissa, sekä omassa toiminnassamme että yhteistyöhankkeissamme, tulemme varmistamaan, että yhdenkään opiskelijan ei tarvitse pelätä altistumista epäasialliselle kohtelulle.

Aiempia puheenvuoroja aiheesta