Professori Kirsi Monni: Taidealalla on potentiaali mittakaavaloikkaan, jos sen kasvua tuetaan

Taiteeseen tehdyt investoinnit maksavat itsensä tutkitusti takaisin työllistämisen, alueiden elinvoiman ja yhteisöjen hyvinvoinnin kautta, kirjoittaa koreografian professori Kirsi Monni.

Kirsi Monni. Kuva: Petri Summanen

Yritystukien tarkoitus on mahdollistaa se, että yritykset voivat kehittää tuotteitaan ja liiketoimintamallejaan sekä luoda työpaikkoja.

Miksi samaa ei ymmärretä taiteen osalta? Jälkiteollisessa maailmassa eksponentiaalista arvoa tuottaa paperin ja sellun sijaan luova talous ja vetovoimainen kulttuuri. Vapaa ja elinvoimainen taide ovat myös yhteiskunnan hyvinvointia ja demokratiaa tukevia välttämättömyyksiä.

Esimerkiksi omalla alallani tanssitaiteella on valtava potentiaali kehittää ”tuotteitaan”, tuotantomallejaan, kansainvälisyyttään, yleisösuhdettaan ja yhteiskunnallista vaikutustaan. Se ei kuitenkaan onnistu nykyisillä resursseilla, jotka pitävät alan juuri ja juuri hengissä, mutta eivät mahdollista harppausta mittakaavassa. Riskinä on, että yhteiskunnan investointi koulutukseen menee hukkaan, kun korkeatasoisille taiteen ammattilaisille ei pystytä tarjoamaan edellytyksiä harjoittaa ammattiaan täysipainoisesti.

Taiteen edistämiskeskuksen vuoden 2024 tuki taiteilijoille ja yhteisöille on 45 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi: valtio myönsi viime syksynä 45,2 miljoonan euron tuen pelkästään lintuinfluenssan vuoksi kärsineille turkistarhaajille. Yrityksille myönnettävien suorien tukien, lainojen ja takauksien mittakaava lasketaan miljardeissa.

Hallituksen huhtikuun kehysriiheen kaavaillut taiteeseen kohdistuvat leikkaukset supistavat merkittävästi alan toimintaedellytyksiä ja kulttuuritarjontaa. Nämä leikkaukset ovat lyhytnäköisiä. Taiteeseen tehdyt investoinnit maksavat itsensä tutkitusti takaisin työllistämisen, alueiden elinvoiman ja yhteisöjen hyvinvoinnin kautta. 

Taide- ja kulttuurialan osuus BKT:stä on Suomessa toistaiseksi 3,1 % (Tilastokeskus 2023a), mikä on reilusti alle EU:n keskiarvon (4,4 %, Rebuilding Europe EU 2019), eli alalla on valtava kasvupotentiaali, jos sille vain annetaan mahdollisuus kasvaa.

Kirsi Monni
Koreografian professori, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu