Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Opetusministeri Li Andersson: Laadukas ja kattava taidekasvatus on myös todella iso tasa-arvokysymys

Meidän tulee taistella eriyttäviä voimia vastaan ja voittaa ne sivistyksen, taiteen ja kulttuurin keinoin, sanoi Andersson tervehdyksessään taidekasvatuksen ja -koulutuksen visioiden julkistustilaisuudessa 14.11. Lue opetusministerin puhe kokonaisuudessaan alta.

Kuva: Laura Kotila / valtioneuvoston kanslia

Hyvät seminaarivieraat,

Kiitos Taideyliopistolle kutsusta osallistua taidekasvatuksen ja -koulutuksen visio 2030 -julkaisuseminaariin. Oli ilo olla paikalla työn aloitusseminaarissa, tällä kertaa olen valitettavasti estynyt tulemaan paikan päälle, joten lähetän teille tervehdyksen videon välityksellä.

Ilman taidetta meillä ei ole mitään. Taide edistää demokratiaa, ymmärrystä, hyvinvointia ja sivistystä. Taidekasvatus ja -koulutus ovat keskeisessä roolissa viemässä eteenpäin näitä tavoitteita ja arvoja.
Olen saanut tutustua tänään julkaistaviin visioihin etukäteen ja ilokseni voin todeta, että jaan visiotyötä ohjanneen arvopohjan laajasti.

Taiteiden kieli on laajempi kuin puhuttu tai kirjoitettu kieli. Taidekasvatus ja -koulutus mahdollistavat eri taustoista tulevien ihmisten kohtaamisen ja heidän toimimisen yhdessä. Itsensä ilmaisuun tai muiden ymmärtämiseen ei aina tarvitse sanoja, vaan tunteet kumpuavat siveltimen vedon tai musiikin kautta. Taidekasvatus ja -koulutus kehittävät oppijoiden kulttuurista lukutaitoa, kykyä toimia tässä monimutkaisessa maailmassa ja myös auttavat meitä käsittelemään vaikeita tunteita ja kokemuksia.

Laadukas ja kattava taidekasvatus on myös todella iso tasa-arvokysymys. Jos me emme mahdollista myös niille lapsille taiteen tekemistä ja kokemista, joiden perheissä ei ole ollut tapana käydä museoissa tai konserteissa, menetämme valtavan suuren määrän lahjakkuutta. Taide on kaikkien oikeus tarkoittaen sekä taiteesta nauttimista tai taiteen luomista. Jotta tasa-arvoinen ja yhtäläinen oikeus taiteeseen onnistuu, tarvitaan taidekasvatusta ja -koulutusta, oppimispolun alusta alkaen.

Hyvät kuulijat,

Taidekasvatus ja -koulutus auttavat meitä ymmärtämään maailmaa. Taiteen voi katsoa reflektoivan maailmaa, mitä se on ja mitä se voisikaan olla. Toisten ymmärtäminen taiteen ilmaisun keinoin auttaa meitä olemaan yhtenäisempiä, hyväksyvämpiä ja vahvempia. Meidän tulee taistella eriyttäviä voimia vastaan ja voittaa ne sivistyksen, taiteen ja kulttuurin keinoin.

Visiotekstit tunnistavat useita kehittämiskohteita, joita toivon taidealan koulutustoimijoiden edistävän, kuten taidealan opiskelijavalintojen saavutettavuuden ja läpinäkyvyyden edistämisen. On myös tunnustettu useita tarpeellisia lisäselvitystä ja valtiovallan toimia vaativia asioita.

Kaksi keskeistä prosessia jotka ovat tärkeitä näiden visioiden toteuttamiseksi on perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistus, joka tulee alkamaan ensi hallituskaudella. Se on oikea paikka ja hetki nostaa esille esityksiä jotka liittyvät tuntijakon avaamiseen ja taideaineiden opetustuntimäärään sekä esittävien taiteiden asemaan.

Toinen minulle henkilökohtaisesti tärkeä asia on työ lukiodiplomien aseman vahvistamiseksi. Opetushallitus on toimeksiantoni mukaisesti tehnyt selvitystyötä siitä, mitä lukiodiplomien tarjoamiseksi kaikissa lukioissa tulisi tehdä. Tavoitteena on, että ensin varmistetaan mahdollisuus kaikille lukiolaisille suorittaa lukiodiplomi tietyissä aineissa. Sen jälkeen on mahdollista siirtyä järjestelmään, jossa yksi ylioppilastutkinnon kokeista on korvattavissa lukiodiplomilla. Tämä mahdollistaa myös lukiodiplomien nykyistä laajemman hyödyntämisen korkeakouluvalinnoissa.

Opetushallituksen kehittämisraportti luovutetaan minulle vielä tämän kuun lopussa, mutta valitettavasti en tule ehtimään saamaan tämän kaiken valmiiksi tämän kauden aikana. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että taidekasvatus ja sen kehittäminen nousee näkyvästi esille seuraavissa eduskuntavaaleissa ja saadaan niin laajaa keskustelua kuin laajaa tukea näiden tärkeiden visioiden eteenpäin viemiseksi.

Näillä sanoin toivotan puolestani lämpimästi kaikille antoisaa julkistustilaisuutta!