Kirje valmistuvalle taiteilijalle: ”Ovet muutokselle on avattu, astukaa sisään”

Yksi Taideyliopiston vuoden alumneista, valosuunnittelija Kalle Ropponen kirjoitti kirjeen tänä keväänä valmistuville opiskelijoille, jotka aloittavat uransa poikkeuksellisen epävarmana aikana.

Vastavalmistunut opiskelija tervehtii yleisöä todistuskansio ja ruusu kädessään.

Hyvät ammattiin valmistuvat taiteilijat

Haluan onnitella teitä valmistumisenne johdosta. Valmistutte maailmaan ja aikaan, joka saattaa näyttäytyä monin tavoin kaoottisena ja epävarmana. Maailmanlaajuinen pandemia ja sen aiheuttamat poikkeusolot useissa yhteiskunnissa, omassammekin, saattavat vaikuttaa musertavan ahdistavilta. Tulevaisuus ja sen tarjoamat polut ovat sumuisen verhon takana useimmille ihmisille juuri nyt. Ammattitaitelijoita kriisi on koskettanut rajusti. Keikat, näytökset, konsertit, taidenäyttelyt ja tilaisuudet on peruttu pitkälle ensi syksyyn. Moni on menettänyt keikkansa, töitä on siirretty ja peruttu ja ihmisiä, joilla on vakituinen työpaikka, on lomautettu. Maailma pysähtyi kuin seinään huhtikuun puolivälissä. Se millaiseen ”normaaliin” palaamme vähitellen, on vielä arvailujen varassa.

Jokaisen totuuden taakse kätkeytyy kuitenkin toinen totuus. Jokaisella kertomuksella on vastakertomuksensa. Tämä maailmanlaajuinen pysähdys on antanut paljon ajattelemisen aihetta muutoinkin pinnalla olleisiin keskusteluihin kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta, taloudesta ja tasa-arvosta. Nämä aiheet ovat tärkeitä nuorille sukupolville ja olleet osa yhteiskunnallista keskustelua jo pitkään, mutta covid-pandemia on kiihdyttänyt niistä käytyä keskustelua, ja sitä voi pitää hyvänä tulevaisuuden kannalta.

Niin ikään erilaiset työntekemisen ja itseilmaisun muodot sekä yhteydenpidon tavat ja välineet ovat kehittyneet hetkessä valtavasti. Virtuaaliset keikat ja netin kautta koettavat taidenäyttelyt ja -elämykset ovat olleet kiinnostavia ja uutta luotaavia ilmaisutapoja. Samoin yhteydenpidon etä- ja virtuaalimuodot jäävät varmasti käyttöön myös tulevaisuudessa. Tietenkin kaipuu ja tarve myös yhdessä koettavalle, livenä tarjoiltavalle kokemuksellisuudelle on juuri nyt valtaisa, ja onneksi rajoitusten purku avaakin mahdollisuuksia taas joukkokokoontumisille. Uskon kuitenkin, että nyt tehdyt löydöt ja tavat ilmaista, jakaa ja olla yhteydessä ovat muuttaneet käsityksiämme virtuaalisuuden mahdollisuuksista pysyvästi.

Ennen kaikkea haluan muistuttaa ja valaa teihin luottamusta taiteen kyvystä uudistua ja uudistaa maailmaa ja ihmisen käsitystä ajasta jossa elämme. Taiteen perustavanlaatuinen voima on olla toisaalta aikansa peili, toisaalta luoda osaltaan todellisuutta. Tätä voimaa eivät ole mitkään kriisit menneisyydessä nujertaneet, eivätkä ne nujerra sitä nytkään.

Taide auttaa meitä muistamaan. Se on muistimme ja eräänlainen testamenttimme tuleville sukupolville ja ihmisille. Taiteen avulla voimme käsitellä niitä asioita, jotka muuten jäisivät yhteiskunnallisen ja tieteellisenkin keskustelun ulkopuolelle. Taide voi antaa äänen sille, jonka ääni muutoin jäisi kuulumattomiin, ja taide voi tehdä näkyväksi sen, mikä muutoin jäisi näkymättömäksi. Toisaalta myös viihde on parhaimmillaan taidetta, ja sen voima on auttaa meitä hetkeksi irtautumaan todellisuudesta, se auttaa meitä hetkellisesti unohtamaan ja sitäkin me ihmiset ajoittain tarvitsemme. Taide ja viihde ovat molemmat vahvoja elämyksen tuottajia, joita kumpaakin tarvitsemme.

Te valmistutte taiteilijoiksi, alojenne korkeakoulutetuiksi tekijöiksi, ja teidän on otettava paikkanne osana taiteen ikiaikaista kaanonia. Pakottakaa meidät ajattelemaan, tehkää todellisuutta näkyväksi, antakaa ääni sitä tarvitsevalle, tehkää näkymätöntä näkyväksi. Vapauttakaa meidät hetkeksi todellisuudesta, yllättäkää, haastakaa, antakaa meidän nauttia. Provosoikaa ja luokaa todellisuutta.

Tärkein ohjeeni teille on: seuratkaa kutsumustanne ja pitäkää kiinni intohimostanne. Tämä aika ei ole huono valmistua ja siirtyä taiteen ammattilaiseksi. Päinvastoin, maailma muuttuu, ovet muutokselle on avattu, ja teidän on aika astua sisään ja osallistua taiteellanne muutokseen.

Onnea tulevaan ja ihanaa kesää!