Susanna Metsälä: “Taideyliopiston avoimen yliopiston kesäopinnot edistävät lukio-opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia opiskella tanssia ja teatteria” 

Teatteriopettajana yleislukiossa lähes 18 vuotta työskennellyt Susanna Metsälä räätälöi tänä vuonna Taideyliopiston avoimeen yliopistoon teatterin ja tanssin kesäopintoja lukiolaisille. 

Lukiokurssien tavoitteena on tarjota opiskelijoille mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin jo lukioaikana ja siten helpottaa nuoren lukion jälkeisiä opiskeluvalintoja.  Avoimen yliopiston opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia eikä ikärajoja, ja opinnot noudattavat opetushallituksen suosituksia lukion tanssin ja teatterin sisällöiksi. Opinnot ovat maksuttomia kaikille toisen asteen opiskelijoille. 


Susanna Metsälä, miksi lukiolaisen kannattaa osallistua Taideyliopiston kesäkursseille? 

Aivan erityisesti sellaisia lukiolaisia, joiden oma lukio ei tarjoa tanssin ja teatterin opintoja, kannustaisin tulemaan kesäkursseille Taideyliopistoon. Nämä kurssit on mahdollista liittää osaksi omia lukio-opintoja. Myös ammatillisessa koulutuksessa olevia toisen asteen opiskelijoita kannustaisin ennakkoluulottomasti tulemaan mukaan. 

Taideyliopiston avoin yliopisto tarjoaa lukiolaisille ja muille toisen asteen opiskelijoille monia mahdollisuuksia tutustua korkeakouluopintoihin. Kesäkursseillekin voi tulla vain ihmettelemään ja kokeilemaan uutta. 


Millaisia kesäkursseja lukiolaisille on tarjolla tänä vuonna? 

Taideyliopistossa on tarjolla on monenlaisia kursseja. Itse olen suunnitellut teatterin ja tanssin peruskursseja osaksi kesäopintotarjontaa. Lisää kurssien sisällöstä pääsee lukemaan kurssikalenterista.  

Harjoitteita tehdään monipuolisesti. Esimerkiksi Teatteri 1 -kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaisi itse luoda näyttämöllisiä tilanteita, joten niitä tullaan harjoittelemaan kurssilla. Eri kursseilla perehdytään myös esimerkiksi improvisoituihin tilanteisiin, kontaktiharjoitteisiin sekä tutustutaan liikkeelliseen ja taiteelliseen yhteistyöhön. 

Teatterikursseilla tärkeässä roolissa on poistaa opiskelijan mielikuvituksen esteitä. Se on tosi hieno hetki, kun oppii nappaamaan kiinni omasta kuvittelun taidostaan. 


Voiko opintoja hyväksilukea lukiodiplomin pohjaopinnoiksi? 

Opiskelijan on mahdollista saada lukiodiplomin suoritusoikeus, jos opiskelija on suorittanut teatteri- ja tanssiopintoja vähintään kuusi opintopistettä. Kesäkurssit ovat laajuudeltaan juuri kuusi opintopistettä (eli esimerkiksi kolme tanssin kurssia ovat yhteensä laajuudeltaan 6 op). 

Näiden kurssien tarkoitus on tukea lukiolaista, jotta hän saisi tiedolliset taidolliset valmiudet suorittaa lukiodiplomi. Opintoja voi hyvin suorittaa myös palastellen – eli ei oleteta, että osallistuja suorittaisi kaikki kurssit yhden kesän aikana. 


Ovatko Taideyliopiston avoimen yliopiston lukioyhteistyökurssit tarkoitettu kaikille lukio-opiskelijoille? Kuka voi hakea mukaan ja kuinka hakeminen tapahtuu? 

Kurssit eivät ole vain lukio-opiskelijoille, vaikka erityisesti tarpeeseen parantaa tanssin ja teatterin opintotarjontaa juuri lukiolaisille nämä kesäkurssit vastaavatkin. Kaikki, jotka tunnistavat kurssikuvausten sopivan omiin tarpeisiin, voivat hakea. Kesäkurssit sopinevat parhaiten sellaisille opiskelijoille, joiden omat lukiot eivät tarjoa näitä peruskursseja. Mutta sitä ei ole mitenkään rajattu, kuka saa hakea, ja kaikki hakijat ovatkin tervetulleita. Kaikille ihan yhtä lailla sanon, että tervetuloa mukaan! Taideyliopiston avoimen yliopiston tarjonta on maksutonta toiseen asteen opiskelijoille.

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät Taideyliopiston verkkosivuilta


Mitä muuta lukiolaisille suunnatuista kursseista olisi hyvä tietää? 

 On tärkeää muistaa, että teatteri ja tanssi ovat ihan jokaiselle. Kuka vain voi tehdä teatteria ja tanssia. Tätä voisi ajatella laajemminkin saavutettavuuden kysymyksenä – sellaisena, että tanssi kuuluu myös esimerkiksi liikuntarajoitteisille ja teatteria voivat hyvin tehdä myös esimerkiksi he, jotka eivät puhu äidinkielenään suomea. 

Vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu lukiodiplomien kehittäminen, esimerkiksi teatterin ja tanssin diplomiopintoja ei ole vielä kunnolla lähdetty edistämään. Myös teatteri ja tanssi ovat kuitenkin taiteina vahvasti yleissivistäviä ja niille kuuluisi vahva jalansija osana yleissivistävää koulutusta. Siksi minulla heräsi viime syksynä vahva sisu siihen, että tätä asiaa täytyy pitää yllä ja esillä enemmän – tästä syntyi ajatus järjestää teatteri- ja tanssiopintoja lukiolaisille Taideyliopistossa. 


Susanna Metsälän kuva: Virpi Kantonen