Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

In memoriam Kaija Saariaho

Sibelius-Akatemian opiskelijat ja opettajat muistavat Kaija Saariahoa kiitollisuudella.

Photo: Vera Adolfo

”Her music brought the human element back into the Western contemporary music, combined with a remarkably original, powerful artistic vision, and a deep ethical element. I feel that we, the international community of creative musicians, have lost an example, a mentor, a friend, and a tireless supporter of contemporary, electronic, and in general all innovative music. With NYKY Ensemble we have performed her music only few times but working with her (even if only indirectly) and with Jean-Baptiste Barrière has always been a profound and beautiful experience.”
Libero Mureddu, NYKY Ensemble intendant 2010-

”For me, Kaija Saariaho made music about silence, about what happens when we close our eyes and let our imagination wonder.” Cecilia Oinas, musiikinteorian lehtori 2019-

”Olit tiennäyttäjä, vastuunkantaja, yhteisten arvojemme vakaa puolustaja. Luotettava ystävä, jonka läsnäolosta ja musiikista huokui ihmeellistä rauhaa ja näkemyksellisyyttä.”
Tapio Tuomela, ystävä ja kollega, sävellyksen ja soitinnuksen opettaja 2005-

”Kaijan perfektionismia on antaa eri äänille tilaa mukautua toisiinsa, mutta myös koetella toisiaan. Tällainen dynamiikka on minulle esikuvallista.” Tapio Nevanlinna, sävellyksen opettaja 1992-2022

”Kiitos kollaasistasi Stilleben, jonka kiehtovaa, saksan ja ranskan kielistä sommiteltua musiikkia en väsy kuuntelemaan. Kiitos oopperastasi Adriana Mater, jonka vaikuttava toteutus osoittaa anteeksiannon mahdollisuuden äärimmäisessä tilanteessa.” Inkeri Jaakkola, musiikinteorian opettaja 2012-

”Kaijan musiikki on toiminut esikuvana monissa elämänvaiheissani, mutta erityisesti Innocence-ooppera avasi minulle aivan uusia mahdollisuuksia ja toivoa nykyoopperan tulevaisuuteen. Kiitän lämmöllä Kaijaa siitä eleestä, jolla hän viimeisinä vuosinaan osoitti kiinnostusta ja välittämistä nuoria säveltäjiä ja säveltämisen pedagogiikkaa kohtaan.” Riikka Talvitie, sävellyksen opettaja 2021-

”To young composers she sets a good example of tolerance – that you have freedom to make music how you want, so long as you do it tastefully. So many composers (and other people frankly) are limited and think that only certain ways are right, some things even impermissible, unworthy etc. She stood for the opposite – she was open.” Fritjiof Dahlgaard, composer and music theory student

”Kaija, lämmin ja rakastava säveltäjä. Musiikkisi on aina ollut kaunista ja johdattanut meidät maailmaasi.” Mioko Yokoyama, sävellyksen ja musiikinteorian aineryhmän opettaja 2018-

”As a most revered composer in the tradition, Saariaho triumphs in the ability to bend an imported musical idiom so completely to her will. She created an intensely expressive dialect so annoyingly distinct, the evolution of which inspires a didactic message to emerging composers of today.”
Marcus Hu, composition student 2021-

”Musiikissasi puhuttelee ihmisen ääni. Esimerkkisi valaisemassa maailmassa säveltäjyys on ollut mahdollisuus kaikille, ei ainoastaan sukupuolen rajaamalle etuoikeutetulle joukolle.”
Minna Holkkola, musiikinteorian opiskelija 1989-98, aineryhmän johtaja 2015-

”Roolimallien ja esikuvien merkitys on säveltämisessä ja sen pedagogiikassa mittaamaton. Kaija Saariaho on musiikillaan, ajatuksillaan ja esimerkillään avannut tietä uusille äänille. Kiitos ja eläköön Kaija!” Minna Leinonen, säveltämisen pedagogiikan opettaja 2019-

”Saariaho’s music has inspired me a lot, one of the biggest reasons for coming to Finland. With love and gratitude, I keep finding the origin of my creativity while following her great steps.”
Yuto Obata, composer, composition student 2022-

Nymphéa-teoksesi elävä esitys 1980-luvun loppupuolella avasi viimeistään sävellysopiskelijan korvani aivan uudenlaisille äänten yhdistelmille ja niiden orgaaniselle muotoilulle. Miten herkkyys ja voima saattoivatkin elää rinnakkain yhtä aikaa. Sen jälkeen monta teosta, monta kohtaamista, monta ilonaihetta. Innocence: jälleen kerran hämmästyn miten voimallisesti teos voi koskettaa. Se on ajankohtainen ja ajaton yhtä aikaa. Huolimatta täysin poikkeuksellista asemastasi olit kohdatessa aina kanssaihminen. Välitön, lämmin, muut huomioiva. Käytit asemaasi puhuaksesi voimallisesti taiteen, musiikin ja kaikkien taiteilijoiden puolesta. Kiitos musiikistasi ja kiitos vaikuttamisestasi meidän kaikkien hyväksi. Erityinen kiitos jatkuvasta kiinnostuksestasi nousevaa säveltäjäpolvea kohtaan.”
Veli-Matti Puumala, säveltäjäkollega ja sävellyksen professori 2005-

”Kaija Saariahon elämäntyö osoitti minulle, että musiikin tutkimusmatkailijoille on tilaa ja heitä tarvitaan aina. Oman äänen löytäminen on taiteessa kaikista tärkeintä.”
Lauri Marjakangas, sävellyksen opiskelija 2022-

”Kaija Saariahon sointiväreihin ja hidasliikkeisiin pintoihin perustuva musiikki – ah,  Lichtbogen! – oli minulle erityisen rakasta ja esikuvallista (eli matkimisen kohde), kun aloittelin säveltäjänä 80-luvulla. Myöhemmin hänen oopperansa tekivät suuren vaikutuksen. Aivan viime vuosina Kaija uudistui taas: viimeisissä teoksissaan hän näytti mestarin ottein, kuinka atonaalisella sävelkielellä voi yhä puhua tuoreesti ja väkevästi. Kaija oli suuri taiteilija ja ihana ihminen, jonka kanssa keskustelu ja viestittely oli aina antoisaa ja tärkeää. Vuosia sitten Kaija sanoi minun ymmärtävän hänen musiikkiaan ja pyysi minua kirjoittamaan joitakin esitteitä ja levynkansitekstejä. Tästä luottamuksesta olen aina ollut hyvin otettu.” Juhani Nuorvala, sävellyksen opiskelija 1980-90 -luvuilla ja sävellyksen lehtori 2010-20-luvuilla

”Kirjoitin lapsena yleisen musiikkitiedon kurssin tutkielman Kaija Saariahon teoksesta …à la fumée. Nuottiesimerkkejä kopioidessani aloin murehtia tekijänoikeusseikkoja, joten päätin kysyä asiasta suoraan säveltäjältä sähköpostitse. Hän vastasi pian fanipostiini: antoi luvan käyttää otteita, kiitti palautteestani ja pyysi lopuksi saada lukea tutkielmani sitten kun se on valmis. Samalla tavalla, kuunnellen, läsnä ollen ja kiirehtimättä, hän vastasi vuosia myöhemmin meidän Sibelius-Akatemiassa sävellystä ja musiikinteoriaa opiskelevien kysymyksiimme.” Matti Laine, huilunsoiton ja sävellyksen opiskelija 2015–