Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Yritykset ja organisaatiot tarvitsevat taidetta ja luovaa ajattelua

Musiikkikasvattajaksi valmistunut Jussi Puukka haluaa auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa taiteen avulla. Tukea oman yrityksen perustamiseen hän haki osallistumalla syksyllä 2022 kahdentoista viikon pituiseen Uniarts Hub -esihautomo-ohjelmaan.

Kuka olet ja miksi halusit osallistua Uniarts Hub -esihautomo-ohjelmaan?

Olen Jussi Puukka, Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen osastolta valmistunut musiikkikasvattaja ja muusikko. Olin pyöritellyt jo pitkään ajatuksia siitä, miten taidetta voitaisiin hyödyntää yritysmaailmassa, ja osallistuttuani Krista Petäjäjärven luennolle taiteen viemisestä erilaisiin organisaatioihin päätin hakea mukaan Taideyliopiston Uniarts Hub -esihautomo-ohjelmaan. Ympyrä sulkeutui, kun sain Petäjäjärven mentoriksi Hubin kautta.

Olen valmistumiseni jälkeen tehnyt pari vuotta freelancerina muusikon töitä, sekalaisia pätkätöitä, valmistellut väitöskirjaa Tampereen yliopistoon ja hakenut töitä, mutta mikään edellä mainituista ei ole kantanut kunnolla hedelmää. Esihautomo tarjosikin minulle todella hyvän kanavan kehittää omaa ammattitaitoani ja etsiä mahdollisuuksia työllistää itseni. Oikeastaan vahvin motivaationi Hubiin osallistumiseen oli turhautuminen kiinnostavien työmahdollisuuksien vähyyteen.

Minkälainen sinun oma yritysideasi/projektisi on?

Yritysideani on eräänlainen välittäjätoiminta tai -palvelu taiteilijoiden ja erilaisten organisaatioiden välillä. Uskon, että taiteesta, taiteellisesta toiminnasta ja ajattelusta voi olla merkittävä apu yritysten ja erilaisten organisaatioiden toiminnan kehittämiseen. Tasapainottelen taiteen itseisarvon ja taiteen välineellisten arvojen rajoilla. Taiteen tekeminen on itsessäänkin merkityksellistä toimintaa, mutta organisaatioissa taiteellinen ajattelu ja toiminta voivat lisäksi edistää strategista ajattelua sekä työyhteisön hyvinvointia. Ne voivat myös palvella esimerkiksi yrityksen yhteiskuntavastuun toteuttamista. Käytännössä menen yhden taiteilijan kanssa organisaatioon vetämään taidetyöpajoja, joissa osallistujat saavat itse luoda taidetta. Työpajojen jälkeen taiteellisen prosessin eri ulottuvuuksia yhdistetään liike- ja työelämän arkipäivään ja todellisuuteen.

Millaista Uniarts Hubiin osallistuminen on ollut, mistä työskentely on koostunut?

Osallistuminen Uniarts Hubiin on ollut mahtavaa. Taiteen, taiteilijuuden ja yrittäjyyden yhdistäminen vaatii herkkää lähestymistä, ja siinä on Hubissa onnistuttu todella hyvin. Suuri kiitos tästä kuuluu Kati Uusi-Rauvalle, joka on luonut Hubiin todella avoimen ilmapiirin. Olen saanut kysyä kysymyksiä, jotka ovat tuntuneet Hubin ulkopuolella tyhmiltä. Hubissa otetaan mielestäni hienosti huomioon se, että taiteilijoiden lähestyminen omaan työhön on usein jossain määrin antikapitalistista. Yrittäminen esitetään Hubissa vapautta ja luovuutta lisäävänä toimintana. Yrittäjänä ei tarvitse luopua omista arvoista.

Työskentely on koostunut asiantuntijaluennoista, mentoritapaamisista, pithcausleiristä sekä pitchaustilaisuudesta. Aiheina ovat olleet esimerkiksi yritystoiminnan aloittaminen, strategian kehittely ja markkinointi. Hubin kliimaksi oli pitchaustilaisuus Teatterikorkeakoulun torilla, missä Hubin osallistujat pitchasivat omat ideansa kolmessa minuutissa yleisölle ja lautakunnalle. Sitä ennen kävimme pitchausleirillä, missä harjoittelimme Elsa Ervastin opastuksella.

Mentorini kanssa olemme keskustelleet paljon siitä, mikä taiteen arvo voisi olla työelämässä ja organisaatioissa. Krista Petäjäjärvi on antanut minulle tehtäviä, joiden avulla olen saanut edistettyä ideaani. Ennen kaikkea mentorointi on vahvistanut uskoani omaan liikeideaani.

Lisäksi Hubissa on rohkaistu tekemään töitä itsenäisesti. Olen esimerkiksi etsinyt työpareja, kehitellyt liikeideaani ja tavannut Business Helsingin yritysneuvojan. Tein myös pienen markkinatutkimuksen. Olen kirjoittanut liiketoimintasuunnitelmaa ja miettinyt tarvittavia viestintämateriaaleja.

Mikä Uniarts Hubissa on ollut hyödyllistä, mitä olet oppinut?

Hubissa yrittäjyyden kynnys on madaltunut, ja olen alkanut nähdä yrittäjyyden luovia mahdollisuuksia. Kaikkein hyödyllisintä minulle on ollut liikeideani saama vahvistus, käytännön asioiden oppiminen yrityksen perustamiseen liittyen, kontaktien luominen sekä mentorointitapaamiset.

Minkälaisesta tulevaisuudesta haaveilet oman urasi ja yrityksesi/projektisi kannalta?

Hubin myötä olen alkanut suunnitella tulevaisuutta pienemmin askelin ja kestävämmälle pohjalle kuin ennen kurssia. Haaveilen, että voisin työllistää itseni sekä muutaman muun työntekijän yritykseni kautta ja tarjota mahdollisimman monelle taiteilijalle tilaisuuden laajentaa praktiikkaansa ja työskennellä erilaisissa organisaatioissa. Toivon, että taiteesta ja taiteellisesta toiminnasta saataisiin oikeasti osa organisaatioiden toimintamalleja.

Hae mukaan!

Oletko taidealojen tai luovan alan tekijä, tuottaja tai välittäjä, joka pohtii yrityksen perustamista?   Uniarts Hub -esihautomo-ohjelma tarjoaa kattavan näkymän taidealojen ja luovien alojen yritystoimintaan ja apua oman yritysidean kehittämiseen. Haku ensi kevään ohjelmaan on auki 1.12.2022–23.1.2023.