Tutustu taiteilijoihin: Soloduo

SoloDuo

Matteo Melan ja Lorenzo Michelin kitaraduo Soloduo on yksi Sibelius-Akatemian kansainväliseen vierailijaohjelmaan kutsutuista taiteilijoista. Duo opettaa Sibelius-Akatemian kitaransoiton opiskelijoita verkossa touko-kesäkuussa. Kysyimme heidän näkemyksiään opettamisesta ja tämän päivän muusikkoudesta.

Oliko sinulla opiskellessasi oletuksia tai odotuksia muusikkona työskentelemisestä muusikkona – ja osoittautuivatko nämä odotukset todeksi?

Matteo: 10-vuotiaana halusin vain tulla muusikoksi ja kitaristiksi. Aluksi soitin bluesia. Sitten tulivat rock ja jazz, ja lopulta syntyi ajatus tulla klassiseksi kitaristiksi. Minulla oli vahva motivaatio tai ”kutsumus”, jos sitä sellaiseksi haluaa sanoa. Odotukseni liittyivät matkustamiseen, opettamiseen, esiintymiseen, siihen, että saisi tavata ihmisiä ympäri maailmaa ja tuntea esiintymislavojen jännityksen. Olen onnekas, koska kaikki tämä osoittautui todeksi ja minulla on etuoikeus jakaa kaikki upeiden muusikkokumppaneiden ja ystävien, kuten Lorenzon, kanssa.

Mitkä taidot ovat mielestäsi tärkeimpiä ammattikitaristille, ja miten näitä taitoja voisi harjoitella jo opiskeluaikana?

Matteo: Hyvän tekniikan ja musiikillisten taitojen lisäksi muusikon tulisi mielestäni olla utelias itseään kohtaan ​​voidakseen jalostaa persoonansa ja tunteensa musiikiksi – ja olla myös utelias muita ihmisiä kohtaan soittaessaan heidän kanssaan. Muusikon tulisi olla kiinnostunut taiteesta ja kauneudesta, kuunnella paljon musiikkia, lukea, käydä mahdollisimman paljon konserteissa, esiintyä ja soittaa kamarimusiikkia ja tutustua yliopiston kaikkiin osastoihin ja instrumentteihin. On myös tärkeää aloittaa matkustaminen opiskeluaikana, tutustua eri maihin, opettajiin ja opiskelijoihin ympäri maapalloa ymmärtääkseen paremmin ympäröivää maailmaa ja luodakseen uran rakentamisen kannalta hyödyllisiä yhteyksiä.

Mikä on mielestäsi yliopiston rooli valmisteltaessa opiskelijoita musiikin työelämää varten?

Lorenzo: Yliopistot ovat aina olleet ja tulevat olemaan ratkaiseva vuorovaikutuksen paikka: opiskelijat, tiedekunnat, vierailijat, kirjastot – kaikki tarvitsevat yhteisen ”kodin”. Jopa tänä aikana, jolloin virtuaalisista yhteisöistä ja etäyhteyksistä näyttää tulleen maailman keskus, yliopistoilla on tärkeä rooli tiedon, ideoiden ja käytäntöjen levittämisessä.

Kuinka kuvailisit itseäsi opettajana?

Lorenzo: Yksilöllisen opetuksen muodot, kuten soitinopetus, sopivat tietenkin oppimispoluissa, jotka on räätälöity ja suunniteltu vastaamaan jokaisen opiskelijan tarpeita. Meillä on etuoikeus työskennellä pitkään ja intensiivisesti kasvokkain opiskelijoiden – joskus 2, 3, jopa 5 vuotta. Tämä on hienoa, mutta se myös luo eräänlaisen ”tuttuuden”, joka voi johtaa objektiivisuuden puutteeseen. Yritän aina olla olematta dogmaattinen. Kuuntelen nuoria muusikoita ja yritän ymmärtää syitä sille, mitä he tekevät kun esiintyvät. Päätavoitteeni on esitellä opiskelijoille laaja teknisten, tyylillisten ja tulkinnallisten valintojen valikoima ja tarjota heille tarvitsemansa työkalut parhaiden ratkaisujen tekemiseen. Mielestäni päätavoitteemme on auttaa opiskelijoita rakentamaan oma identiteettinsä ja kehittämään taiteellista ja ammatillista persoonallisuuttaan. Haluan oppilaiden tietävän, mistä he pitävät ja mistä eivät. Ennen kaikkea haluan heidän ymmärtävän jo uransa varhaisessa vaiheessa, mitä he osaavat tehdä hyvin ja mitä ehkä eivät. Akateemisessa koulutuksessa heidän on tarkoitus oppia tekemään kaikenlaista, mutta kansainvälinen musiikkiyhteisö huomaa heidät vain siitä, mitä he todella osaavat. Yritän vakuuttaa heitä käyttämään omaa ohjelmistotuntemustaan ja teknistä osaamistaan sellaisten projektien toteuttamiseen, joiden kautta he voivat luoda itselleen tunnistettavan profiilin.

Mikä on tärkein asia, jonka haluaisit oppilaidesi muistavan opetuksestasi?

Matteo: Musiikin tekeminen on ainutlaatuinen luomisen hetki ja muusikoina olemme erittäin etuoikeutettuja. Opiskelijoiden tulee muistaa kuunnella soittaessaan aina itseään ja kysyä itseltään: “miksi jonkun pitäisi kuunnella minua?” ja yrittää antaa itsestään ja esittämästään musiikista jotakin aitoa – ei vain ”mukavaa nuottikimppua”.

Mitä kansainvälisyys merkitsee sinulle muusikkona? Onko se tuonut musiikillesi ja urallesi jotakin odottamatonta?

Matteo: Musiikki on universaali kieli, ja musiikin jakaminen eri kulttuureista tuleville ja eri kieliä puhuville on luultavasti kaunein kokemus, mistä muusikko voi nauttia. Kansainvälisyys tarkoittaa minulle sitä, että voin jakaa omaa kulttuuriani muun maailman kanssa ja löytää ja integroida elementtejä muista kulttuureista musiikkiini. Esimerkiksi kun Soloduo soitti ensimmäistä kertaa Kiinassa, yllätyimme siitä, että melkein kaikki opiskelijat olivat hyvin perehtyneitä nauhoituksiimme ja videoihimme, vaikka emme koskaan käyneet siellä soittamassa aiemmin. Maailmasta on tullut hyvin pieni paikka, ja kansainvälisenä taiteilijana oleminen on ainoa tapa selviytyä.

Mitä neuvoja antaisit kansainvälistä verkostoaan rakentavalle muusikolle?

Lorenzo: Avaa ovi ja lähde ulos! Internet on hieno ikkuna maailmaan, mutta se ei voi korvata todellista elämää. Kansainvälisen verkoston rakentaminen alkaa koulussa: koulukaverit ja kollegat ovat osa opiskelijan tulevaisuuden ammatillista verkostoa. Muusikot ovat aina olleet maailmankansalaisia, ja maailma on heidän työmarkkinansa: he kaikki puhuvat samaa kieltä. Kansainvälisyys on asia, joka muusikon uralle pyrkivän tulisi pitää mielessä. Oman merkittävän panoksensa ihmisyhteisöön tuova globaali muusikko voi olla vain, jos tietää mistä tulee ja tuntee oman kulttuuriperintönsä, oman yksilöllisen äänensä ja ainutlaatuisen taustansa.

Kuinka näet sosiaalisten kysymysten käsittelemisen taiteen ja musiikin avulla?

Matteo: Musiikki on historiamme ääniraita esihistoriasta nykypäivään. Musiikki ja taide ovat osa yhteiskuntamme sielua. Perinne, historia, kulttuuri, tunteet ja paljon sellaista, mitä ei voida selittää sanoilla, voidaan kommunikoida musiikin avulla. Musiikki voi muuttaa yhteiskuntaamme ja tehdä maailmasta paremman.

Digitalisaatio on muuttanut täysin musiikin kuuntelemisen. Suoratoistopalvelut tarjoavat pääsyn uskomattomaan määrään kaikentyylistä musiikkia ja antavat jokaiselle uteliaalle kuuntelijalle mahdollisuuden löytää kappaleita, sävellyksiä ja oopperoita. Se on hämmästyttävä ”disko”, joka on kaikkien saatavilla ja melkein ilmaiseksi. Kolikon tämä puoli on varsin upea. Toisaalta uusi tilanne on selvästi tappanut fyysisten levyjen markkinat ja vaikuttanut vakavasti levykauppoihin, levy-yhtiöihin ja muusikoihin, jotka saavat usein hyvin vähän rahaa suoratoistosivustoilta.