Taideyliopisto lausui hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta 

Taideyliopisto lausui maanantaina 29.1. hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Hallitus esittää muun muassa EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksujen korottamista. 

Marjo Kaartinen nojaa puuhun puistossa
Kuva: Eeva Anundi

Taideyliopisto esittää lausunnossa huolensa koskien hallituksen esityksen todennäköisiä seurauksia erityisesti taiteen alan opetusta koskien. 

”Täyskatteellinen lukuvuosimaksu muuttaa pysyvästi etenkin sellaisten tutkinto-ohjelmien asemaa, joissa EU/ETA-alueen ulkopuolelta tulleilla opiskelijoilla on ollut merkittävä osuus opiskelijoista. Lukuvuosimaksun merkittävä muutos muuttaa tällaisten ohjelmien luonnetta. Tällä on suora vaikutus suomalaiseen taide-elämään”, sanoo Taideyliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Marjo Kaartinen. 

Yliopistot ovat koulutuksen hinnan täyskatteellisuuden osalta keskenään hyvin epätasa-arvoisessa tilanteessa, ja tämä näkyy erityisesti yliopistossa, jossa keskitytään ainoastaan taiteen alan opetukseen. 

Lue lausunto kokonaisuudessaan lausuntopalvelusta: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=eb9083d0-1d53-48e1-817a-022fec0588d1 

Koko lausunto PDF-muodossa