Säveltämisen yhdenvertaisuutta on edistetty ja tutkittu työpajoissa ja tutkimushankkeessa

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen osallistujat Kallio-Kuninkalan kurssikeskuksessa

Kuluneen vuoden aikana Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke on tarjonnut kahdeksalle nuorelle yksilöllistä säveltämisen opetusta ja mentorointia. Heidän valmistelemansa uudet teokset on tarkoitus esittää 28. marraskuuta Musiikkitalossa järjestettävässä sävellyskonsertissa.

Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke käynnistyi huhtikuussa 2019. Sen tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti taidemusiikin säveltämisen alan roolijakoihin, asenteisiin ja mielikuviin sekä löytää pedagogisia lähestymistapoja, jotka voivat edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa säveltämisen opetuksessa ja oppilaitoksissa. Ryhmätyöpajoihin, joissa on ollut mahdollisuus oppia myös toisten töistä.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lieventää alan sukupuolen mukaista ammatillista eriytymistä sekä edistää tasa-arvoisia osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla muun muassa säveltämisen opetusta ja mentorointia ensisijaisesti 15-20-vuotiaille tytöille ja muunsukupuolisille – poikia kuitenkaan pois sulkematta. Tavoitteena on myös lisätä sukupuolitietoisuutta ja purkaa ennakkoluuloja nostamalla monipuolisesti esiin suomalaisia säveltäjiä. Menneen vuoden aikana taidemusiikin alan tasa-arvoasioissa on nähty Suomessa monia muitakin rohkaisevia avauksia.

– Ennen korkeakouluopintoihin suuntautumista tapahtuu jotakin sellaista, miksi tytöt eivät hakeudu sävellyksen ammattiopintoihin yhtä aktiivisesti kuin pojat. Tähän haluamme hankkeessa pureutua, ja siksi säveltämisen kentän yhdenvertaisuuden tutkiminen on tärkeää. Haluamme osaltamme olla turvaamassa sitä, että tulevaisuudessa saamme nauttia yhä monipuolisemmasta musiikista, toteaa hankkeen ja tutkimuksen johtaja sekä musiikkikasvatuksen professori Heidi Partti.

Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke toteutetaan säveltämisen ja säveltämisen pedagogiikan alan asiantuntijoista koostuvan työryhmän sekä laajan verkoston yhteistyönä. Työryhmään kuuluvat Heidi Partti, säveltäjät ja säveltämisen opettajat Riikka Talvitie, Markku Klami ja Minna Leinonen sekä toimittaja Anu Ahola. Hankkeessa opettajina toimivat lisäksi Sibelius-Akatemian sävellyspedagogiikan opetusharjoittelijat Aino Tenkanen, Teemu Halmkrona ja Leevi Räsänen. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Suomen Säveltäjät ry, Sibelius-Akatemian sävellyksen ja musiikinteorian koulutusohjelma sekä Music Finland ry, ja sitä rahoittavat Wegeliuksen muistosäätiö, Musiikin edistämissäätiö (MES) sekä Suomen Säveltäjät ry. Hanke on osa Taideyliopiston taidekasvatuksen tutkimuskeskus CERADA:ssa tehtävää tutkimusta.

Yhteystiedot

Tutkimushankkeen johtaja Heidi Partti, heidi.partti@uniarts.fi, 0400 941699

Hankkeen koordinaattori Riikka Talvitie, talvitie.riikka.m@gmail.com

Hankkeen viestintä Anu Ahola (hankkeen viestintä), anuahola26@gmail.com