Pianomusiikin alumni: Tarvitaan uusia tapoja tuoda klassinen musiikki yleisön nautittavaksi

Pianistiksi vuonna 2016 Sibelius-Akatemiasta valmistunut Henrik Nissinen perusti ohjelmapalveluyrityksen kuusi vuotta sitten.

Kuka olet ja miten päädyit aikanaan opiskelemaan pianomusiikkia Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan? 

Olen pianisti, musiikin maisteri ja ohjelmapalveluyrittäjä. Olen kotoisin Jyväskylästä, jossa tein musiikin pohjaopinnot ensin musiikin toisen asteen ammatillisessa tutkinnossa ja ammattikorkeakoulussa. Sibelius-Akatemiaan pääsin opiskelemaan maisteriohjelmaan syksyllä 2012.

Millaisia valmiuksia ja vahvuuksia sait opinnoistasi työelämää varten?

Opinnot olivat monipuoliset ja niitä pystyi painottamaan oman kiinnostuksen mukaan. Opiskelin soolosoittamisen lisäksi muun muassa kamarimusiikkia, liediä ja pedagogiikkaa. Sain erityisesti pedagogisia työelämävalmiuksia, ja Sibelius-Akatemian pedagogiikkaopintoja on kehitetty jatkuvasti myös eteenpäin.

Opiskeluihin kuuluu muun muassa työhaastatteluihin valmentautumista. Suoritin lisäksi yrittäjyyteen liittyviä opintoja, joissa käytiin monipuolisesti läpi alaan liittyviä kysymyksiä ja haasteita. Yliopistolla on mielestäni suuri merkitys opiskelijoiden valmistamisella työelämään; vaikka opiskelijalla on hyvä olla omia ajatuksia urapolusta, yhdessä opiskelijan kanssa voidaan etsiä ja löytää paras reitti edetä ja työllistyä opintojen jälkeen. Uusia opintosisältöjä suunniteltaessa tähän tulisi mielestäni kiinnittää myös jatkossa paljon huomiota.

Millainen on nykyinen työkenttäsi?

Nykyinen työnkuvani on varsin monipuolinen. Perustin oman yrityksen Ohjelmapalvelu Finlandia Musiikin viimeisen opiskeluvuoden aikana vuonna 2016. Saan soittaa paljon keikkoja ja konsertteja ja teen yhteistyötä hotellien, ravintoloiden, laivayhtiöiden ja muiden yritys- ja yksityisasiakkaiden kanssa. Järjestän tapahtumia ja konsertteja ja välitän niihin musiikkialan ammattilaisia esiintymään. Ammattiminäni on pikkuhiljaa laajentunut, ja nykyään se on pianistin ja muusikon lisäksi ennen kaikkea yrittäjä. Nautin työstäni! Jatkossa tavoitteenani on saada työllistää yhä useampaa kollegaa.

Miten klassisen musiikin ammattilaisuus ja yrittäjyys mielestäsi istuvat yhteen ja miten itse yhdistät nämä kaksi? 

Vaikka minulla on klassisen musiikin koulutus, olen opiskellut myös esimerkiksi vapaata säestystä. Tämä on laajentanut työ- ja keikkamahdollisuuksia huomattavasti. Tällä alalla tarvitaan monipuolisuutta ja näenkin, että musiikkialan yrittäjyydessä on kyse tuotteistamisesta ja tuotteen kaupallistamisesta. Klassisen musiikin puolella tässä on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Yrittämisessä haasteet liittyvät usein siihen, että moni asia pitää opetella, tehdä ja selvittää itse. Yksi tällainen on esimerkiksi markkinointi; jonkun pitää kuulla ja vakuuttua tarjoamistani tuotteista ja ideoista.

Miten rohkaisisit muita taiteilijoita lähtemään yrittäjäksi?

Yrittäjyyteen liittyy tietysti riskejä, jotka on hyvä tiedostaa. Yksi reitti on vaikkapa opetustyön ohessa toimia yrittäjänä sivutoimisesti. Jos ja kun asiat lähtevät etenemään, on helpompi siirtyä kokopäiväiseksi yrittäjäksi kun on parempi käsitys, millaista työ on ja millaisia toimintamahdollisuuksia voisi olla. Klassista musiikkia ei ole mielestäni tuotteistettu vielä riittävän hyvin. Konserttitraditiot tarvitsisivat rinnalleen muita tapoja tuoda klassinen musiikki suuremman yleisön nautittavaksi, yllättävissäkin tilanteissa ja paikoissa.

Mitkä taidot ovat mielestäsi tärkeimpiä ammattimuusikon uralla tänä päivänä?

On oltava selvillä, millaiselle uralle tähtää ja millaisia taitoja siinä tarvitaan. Nämä taidot on hyvä pyrkiä kehittämään mahdollisimman pitkälle. Esimerkiksi orkesterimuusikon tai opettajan ura vaatii yhä korkeampaa erikoisosaamisen tasoa. Sibelius-Akatemia tarjoaa näihin hyviä opintoja. Klassisella puolella opiskeleville pianisteille suosittelen lämpimästi vapaan säestyksen opiskelemista ja perehtymistä myös kevyempään musiikkiin.

Mitä haluaisit sanoa tuleville Sibelius-Akatemian hakijoille? 

Sibelius-Akatemia on opiskeluympäristönä inspiroiva ja monipuolinen. Opetuksen taso on korkea, ja opiskelijakollegoiden kanssa on mahdollista tehdä mitä erilaisimpia projekteja. Tarjolla on paljon mestarikursseja ja vapaavalintaisia kursseja. Opinnoissa kannattaa tehdä paljon töitä ja luottaa omaan osaamiseen ja ottaa opiskeluajasta ja tasokkaasta koulusta kaikki irti. Kun on aidosti innostunut ja uskoo vahvasti siihen mitä tekee, se usein myös välittyy muille. Oma opintopolku kannattaa suunnitella täsmäämään mahdollisimman hyvin omiin urahaaveisiin sopivaksi. Loppu on päättäväisyyttä ja kovaa työntekoa.

”Libertango” on Henrik Nissisen ohjelmapalvelun uusin produktio – katso video tuotannosta.