Outi Va­paa­vuo­ri tu­kee nuo­ria ku­va­tai­tei­li­joi­ta ja kan­nus­taa täh­tää­mään vie­lä kor­keam­mal­le

Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori Outi Vapaavuori tukee Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta valmistuvia kuvataiteilijoita. Outi ja Jan Vapaavuoren säätiö jakaa joka toinen vuosi 5000 euron suuruisen palkinnon nuorelle kuvataiteen maisterille, joka on opinnoissaan osoittanut erityistä kyvykkyyttä tai uudistanut kuvataiteen ilmaisua.

Petri Summanen

Tapasimme Outin ja keskustelimme nuorten taiteilijoiden tukemisen merkityksestä. 

Outi Vapaavuori, miksi lahjoitatte kuvataiteilijoille?

“Perustaessamme säätiötämme meille oli selvää, että haluaisimme tukea sekä kuvataiteita että tanssitaidetta. Kuvataide on konkreettista ja läsnä olevaa. Uskomme luovuuden voimaan ja sen kykyyn tuottaa ihmisille merkityksellisiä elämyksiä. Kuvataide tulkitsee aikaansa ja sen ilmiöitä, ottaa kantaa ja puhuttelee. Kuvataide päästää ihmisen mielikuvituksen valloilleen ja synnyttää sitä kautta uutta ja uniikkia sisältöä jokaisessa kohtaamisessa tarkkailijansa kanssa.” 

Miten päädyitte tekemään yhteistyötä Kuvataideakatemian kanssa?

“Säätiömme tarkoituksena on kannustaa nuoria etenemään urallaan ja kansainvälistymään. Tähän missioon on sisäänrakennettuna ajatus siitä, että haluamme tukea uransa alkuvaiheessa olevia kunnianhimoisia nuoria taiteilijoita. Kuvataideakatemia on alallaan Suomen ainoa yliopistotasoinen oppilaitos ja siksi luonteva yhteistyökumppani tällaiselle työlle, jossa halutaan kannustaa nuoria tähtäämään vielä hieman korkeammalle.” 

Mitä taide merkitsee sinulle?

“Taide luo vastapainoa työelämälle ja arjen rutiineille. Se tuottaa uusia havaintoja ja antaa uutta ajateltavaa. Taide-elämykset ovat usein päivän tai viikon kohokohtia, parhaimmillaan lähes hypnotisoivia kokemuksia. Kanssakäyminen taiteen kanssa luo elämälle sisältöä ja kehittää ihmisenä.” 

Mikä apurahojen ja stipendien merkitys on nuorille taiteilijoille?

“Apurahoilla on kaikilla aloilla erittäin suuri merkitys nuorille. Ilman niitä moni tutkimus ja väitöskirja olisi jäänyt tekemättä ja ura kehittymättä. Apurahojen saaminen on myös hyvin kilpailtua, mikä osaltaan kannustaa nuoria taiteen ja tieteentekijöitä yrittämään parhaansa ja kokeilemaan rajojaan.”

Mihin tarvitsemme taidetta?

“Taiteella on moninaisia merkityksiä. Se lisää ihmisten hyvinvointia ja onnellisuutta sekä tukee heidän kasvuaan ja kehitystään. Taide auttaa hahmottamaan ja ymmärtämään elämää ja myös rakentaa parempaa maailmaa. Taiteella on siis hämmentävänkin paljon samoja ulottuvuuksia kuin tieteellä.”