Musiikkikoulutuksen visiotyössä on vaikuttamisen avaimet, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen

Musiikki auttaa kuulemaan, näkemään, tuntemaan ja tekemään asioita uudella tavalla luovasti. Musiikkikoulutus antaa valmiuksia ja taitoja kohdata tulevaisuus ja rakentaa siitä paras mahdollinen, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen musiikkikoulutuksen kansallista visiota rakentavalle verkostolle.

Hanna Kosonen hymyilee kuvassa kohti kameraa

Vuosi sitten alkaneessa musiikkikoulutuksen kansallisessa visiotyössä on parhaillaan käynnissä visiokysely, jossa kuka tahansa alan tulevaisuudesta kiinnostunut voi ottaa kantaa tarjolla oleviin visioväittämiin. Vastaaja voi myös tarjota oman ehdotuksensa musiikkikoulutuksen tulevaisuuskuvaksi. Kysely on käynnissä 11.5. asti.

Kulttuuri- ja tiedeministeri Hanna Kosonen osallistui visiokeskusteluun videotervehdyksellä, jossa hän kannustaa aktiiviseen sitoutumiseen ja kertoo ministeriön odottavan innolla työn tuloksia.

– Teillä on musiikkikoulutuksen visiotyötä tehdessänne vaikuttamisen avaimet, ministeri sanoo.

Katso ministerin videotervehdys tästä

Musiikkikoulutus jatkossakin kaikkien ulottuvilla

Ministeri näkee suomalaisen musiikkikoulutuksen moninaisuuden suurena rikkautena ja korostaa sen saavutettavuutta.

– Pidän todella tärkeänä, että musiikkikoulutuksemme on jatkossakin kaikkien ulottuvilla eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkea-asteen koulutukseen saakka, Kosonen sanoo.

Musiikin hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomat

Toinen ministerin esiin nostama teema on musiikin ja ylipäätään kulttuurin ja taiteen kiistattomat hyvinvointivaikutukset, jotka on tunnistettu maailman terveysjärjestö WHO:ta myöten.

– Lukuisat tutkimukset osoittavat, että musiikin kautta aivomme vahvistuvat. Positiiviset vaikutukset ylettyvät jokaiseen musiikinharrastajaan ja kuulijaan, ministeri toteaa.

Kulttuurilla on keskeinen asema kestävää tulevaisuutta rakennettaessa

Kolmas ministerin tarkastelema näkökulma on kulttuurin keskeinen asema yhteiskuntaa ja kestävää tulevaisuutta rakennettaessa.

– Musiikkikoulutus antaa lapsille ja nuorille valmiuksia ja taitoja kohdata tulevaisuus ja rakentaa siitä paras mahdollinen. Musiikki auttaa meitä kuulemaan, näkemään, tuntemaan ja myös tekemään asioita uudella tavalla luovasti. Nämä ovat todella tärkeitä taitoja, kun tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti kovin vaikeaa.

Hyväkin kaipaa uudistamista pysyäkseen tosi hyvänä

Lopuksi ministeri puhuu alan resursoinnista ja uudistamisesta. Hän muistuttaa, että hyväkin kaipaa uudistamista pysyäkseen tosi hyvänä.

– On tärkeää pohtia aika ajoin yhdessä, miten järjestelmä voisi toimia paremmin ja parhaalla mahdollisella tavalla. Tällöin on paikallaan olla avoin, ennakkoluuloton ja ideoida yhdessä aivan, kuten te juuri nyt teette.

Ministeri kannustaa myös vahvistamaan entisestään yhteistyötä niin toimialan sisällä kuin sieltä ulos ympäröivään yhteiskuntaan.

– On erinomaista, että musiikkikoulutuksen yhteistyö esimerkiksi työelämän kanssa on aktiivista ja vuorovaikutteista. Toivon, että niin tulee olemaan jatkossakin. Näin tulevien musiikinammattilaisten osaaminen vastaa tulevaisuuden työelämän tarpeita ja päinvastoin. Jatkuva oppiminen on keskeinen tulevaisuusteema myös musiikkikoulutuksessa, Kosonen summaa.

Osallistu visiokyselyyn 11.5. mennessä

Aiempaa uutisointia