Raimo Sariola on ensimmäinen Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin tohtori

Tohtoriksi valmistuminen taideyliopistosta herätti hämmästystä, ja siitä keskusteltiin sekä julkisuudessa että tiedemaailman sisällä.

Raimo Sariola

Toukokuun 21. päivänä vuonna 1990 sellotaiteilija ja Sibelius-Akatemian sellonsoiton lehtori Raimo Sariolaa, tuolloin 37, jännitti. Edessä oli tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus, joka oli ensimmäinen Sibelius-Akatemiassa ja samalla Suomen historian ensimmäinen musiikin alalla taidealan yliopistossa.

”Mitään perinnettä tai esikuvia ei ollut, joten etukäteen ei ollut käsitystä siitä, millaiseksi tilaisuus loppujen lopuksi muodostuu”, Sariola muistelee nyt, kolmekymmentä vuotta myöhemmin.

Kuva Raimo Sariolan tohtorintutkinnon tarkastustilaisuudesta 1990
Raimo Sariolan tohtorintutkinnon tarkastustilaisuus järjestettiin 1990.
Kuva: Raimo Sariolan arkisto/Muusikko-lehti 6-7 1990

Sariolasta tuli ensimmäinen Sibelius-Akatemiasta valmistunut musiikin tohtori. Mahdollisuus jatkotutkinnon tekemiseen oli avautunut Sibelius-Akatemiassa vuonna 1982, ja siihen tarttuminen oli tuntunut Sariolasta luontevalta.

”Olin silloin ensimmäisiä vuosia Akatemiassa töissä. Jatkotutkinto oli uutuusjuttu, josta erityisesti nuoremman polven opettajat kiinnostuivat. Oli helppo hypätä mukaan siihen porukkaan.”

Sariolan tohtorintutkinnon taiteellinen osuus koostui yhdeksästä sellokonsertosta sekä yhdestä resitaalikonsertista. Teokset olivat suomalaisia sellosävellyksiä, sekä tunnetumpien säveltäjien – kuten Einojuhani Rautavaaran, Joonas Kokkosen ja Aarre Merikannon – töitä, että tuntemattomampien säveltäjien selloteoksia.

”Konsertoin niihin aikoihin muutenkin paljon, joten en kokenut sitä haastavana, ainoastaan laajensin ja fokusoin taiteellisen tekemisen suuntaa suomalaisiin säveltäjiin.”

Haasteita sen sijaan toi tieteellinen osio. Siinä Sariola käsitteli sellon soittamisen motoriikkaa ja kognitiivisia prosesseja, eli sitä mitä soittajan päässä tapahtuu, kun hän valitsee soittotapaa. Työssään hän sovelsi kognitiivista psykologiaa, joka oli 1980-luvulla musiikintutkimuksessa ”uusinta uutta”, eikä Sariolan aihetta ollut Suomessa aiemmin juuri tutkittu.

”Oli kova työ lukea itsensä sisälle siihen kokonaisuuteen, kolme neljä vuotta siinä meni. Ylipäätään tieteellinen kirjoittaminen oli minulle vierasta, se piti opiskella alusta asti.”

”Minua kiinnosti itse soittotapahtuma prosessina, alkaen nuottikuvan ymmärtämisestä siihen, kun se soitetaan soittimella. Halusin selvittää, minkä prosessin tuloksena soittaja tekee tekniset valintansa suhteessa kaikkiin muihin olemassa oleviin vaihtoehtoihin”, Sariola sanoo.

Ensimmäisen tohtorin valmistuminen Sibelius-Akatemiasta oli Suomessa iso juttu. Aiheesta kirjoitettiin ainakin viidessätoista lehdessä ja uutisoitiin televisiossakin, Sariola muistelee. Muuallakaan Euroopassa väitteleminen taidealan yliopistosta ei siihen aikaan ollut vielä yleistä. Tutkiminen ja tohtorit oli totuttu liittämään tiedeyliopistoihin.

”Kummasteltiin, miten taiteella, soittamalla, voi päästä tohtoriksi. Kyseenalaistamistakin oli, ja myös tiedemaailman sisällä asiasta käytiin keskustelua, johon itsekin osallistuin.”

Nyt Sibelius-Akatemiasta on valmistunut jo yli 220 tohtoria ja tohtorintutkinnon suorittamisesta on tullut normaalia.

Sariola ei usko, että taideyliopistossa tohtorintutkinnolla tulee olemaan samanlaista asemaa kuin tiedeyliopistossa, jossa se on uralla etenemisen edellytys.

”Useimmiten se on pikemminkin henkilökohtainen haaste, jonka ottaa vastaan. Siinä joutuu pistämään itsensä likoon monella tavalla.”

Sariolalle tulee tänä vuonna täyteen neljäkymmentä vuotta opetustyötä, ja elokuun alussa on edessä eläkkeelle jääminen.

”Perusopetustyö on pysynyt samana, mestari-kisälli-työtapa on työn ytimessä edelleenkin. Uutena mukaan työnkuvaan tullut sellopedagogiikka, jota aikaisemmin vain harvat suorittivat, mutta joka nyt on normaali osa opintoja”, Sariola sanoo.

Tohtorikoulutus on vuosien mittaan muuttunut kansainvälisemmäksi ja ulkomaisia opiskelijoita on paljon. Talon sisällä koulutukseen panostetaan nyt paljon aiempaa enemmän kuin kolmekymmentä vuotta sitten, Sariola vertaa.

Teksti; Silja Ylitalo

30 vuotta musiikin tohtoreita Sibelius-Akatemiasta

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Sibelius-Akatemiasta valmistuivat ensimmäiset musiikin tohtorit. Tähän mennessä heitä on valmistunut yli 200. Kansainvälisesti arvostettu ja uraauurtava Taideyliopiston Sibelius-Akatemian tohtorikoulutus tuottaa ammattilaisia vaativiin taiteen, tutkimuksen ja koulutuksen asiantuntijatehtäviin.