Kansainvälisyysohjelman suunnittelijat kehittävät opiskelijoiden ja henkilöstön palvelupolkuja, jotta kotoutuminen Suomeen olisi helpompaa 

Taideyliopistossa käynnistyi vuonna 2021 kolmivuotinen kansainvälisyysohjelma, jonka rahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriö. Ohjelman yksi osa on Talent Boost -hanke, joka edistää kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilökunnan rekrytointia, palveluja ja valmistumisen jälkeistä työllistymistä. Lisäksi hankkeessa kehitetään erilaisia tukitoimia, joiden avulla kotiutuminen Taideyliopistoon ja Suomeen olisi helpompaa.

Johanna Mustonen ja Heidi Sintonen

Talent Boost -hankkeen suunnittelijat Johanna Mustonen ja Heidi Sintonen pitävät Taideyliopiston etuna pientä organisaatiota, jossa kaikki auttavat toisiaan ja ovat motivoituneita. 

Keitä olette ja mitä teette Taideyliopistossa?

Olen Johanna Mustonen ja työskentelen yhteisissä opintopalveluissa kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden palveluiden kehittämisen parissa. Työni on helpottaa ulkomailta tulevien opiskelijoiden kotoutumista Suomeen. Käytännössä pyrimme kehittämään opintopalveluiden prosesseja niin, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla kansainvälisiä opiskelijoita ja heidän tarpeitaan. Olennaisia osia prosessissa ovat muun muassa uusien opiskelijoiden perehdytys ja orientaatio sekä tuutorointi. Kehitämme myös opiskelijoiden ohjeita verkkosivuillamme ja pyrimme saamaan niistä mahdollisimman selkeät niin uusille kuin jo talossa pidempään olleille opiskelijoille. 

Olen Heidi Sintonen ja työskentelen yhteisissä henkilöstöpalveluissa kansainvälisen osaajien palveluiden parissa. Työssäni pääsen kehittämään kansainvälisen henkilöstön palvelukokonaisuutta heidän ja myös heidän perheidensä integroimiseksi Taideyliopistoon ja Suomeen. Esimerkiksi perehdytys tulee räätälöidä kansainvälisille osaajille sopivaksi, sillä heillä on ymmärrettävästi erilaiset tarpeet perehdyttämisen osalta kuin suomalaisilla työntekijöillä. Olen myös mukana laajemmassa kansainvälisten asioiden konseptointityössä, jonka osana muun muassa valmistellaan kansainvälistä henkilöstöpolitiikkaa ja luodaan prosesseja kansainvälisten työskentelytilanteiden varalle. 

Kertokaa tyypillisestä työpäivästänne

Työssämme virkistävintä on, että työpäivät ja tehtävät ovat vaihtelevia. Käymme vuoropuhelua sekä oman hanketiimimme kesken että yliopiston sisällä eri toimijoiden kanssa. Koska Talent Boost on kansallinen ohjelma, sidosryhmäyhteistyö ja verkostotoiminta kuuluvat myös olennaisesti työnkuvaamme. Tyypilliseen työpäiväämme voi kuulua esimerkiksi erilaisia tapaamisia ja keskusteluja, viestintää sekä suunnittelu- ja kehittämistyötä, joka pitää sisällään nykytilan kartoittamista ja tulevaisuuden visiointia.

Järjestämme myös erilaisia tapahtumia, joilla pyrimme lisäämään yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden ja henkilöstön integroitumista ja yhteisöllisyyttä.

Miten päädyitte töihin Taideyliopistoon?  

Johanna: Päädyin Taideyliopistoon töihin 6,5 vuotta sitten ensin Kuvataideakatemiaan, josta siirryin Sibelius-Akatemian opintopalveluihin. Opintopalveluissa minulle motivoivinta on työskennellä opiskelijoiden hyväksi, ja nykyisessä tehtävässäni minua kiinnostikin erityisesti mahdollisuus päästä kehittämään palveluita kansainvälisille opiskelijoille. Aloitin urani yliopistohallinnossa noin 10 vuotta sitten kansainvälisistä palveluista, ja on ollut hauskaa päästä jälleen keskittymään niihin. Olen myös asunut ulkomailla pariin otteeseen, joten minulla on ymmärrystä siitä, millaista on muuttaa vieraaseen maahan. 

Heidi: Olen asunut pitkään ulkomailla ja työskennellyt kansainvälisissä ja monikulttuurisissa ympäristöissä. Nyt olen lisäksi paluumuuttajan roolissa Suomessa. Olen käynyt läpi kansainvälisen muuton logistisine ja henkisine haasteineen ja tiedän, miltä tuntuu integroitua uuteen kulttuuriin, joten tartuin suunnittelijan tehtäviin osittain kokemusasiantuntijan silmin. Hain tehtävään, koska siinä yhdistyivät mielenkiintoisella tavalla henkilöstön hyvinvoinnin edistäminen, kansainvälisyys sekä minulle jo entuudestaan tuttu ja mielekäs yliopistomaailma. 

Mikä on parasta työssänne?

Johanna: Työssäni parhaita hetkiä ovat ne, kun huomaa konkreettisesti olleensa avuksi kansainvälisen opiskelijan maahantulossa tai integroitumisessa Suomeen. Pidän myös työni vaihtelevuudesta ja nautin kehittämistyöstä. Parasta on myös ihmisten kohtaaminen. 

Heidi: Parasta omassa työssäni on se, että pääsen tutustumaan taideyliopistolaisiin laajalla skaalalla. Minua motivoi se, että saan olla mukana kehittämässä sellaisia kansainvälisen henkilöstön palveluita, jollaisista olisin itse halunnut hyötyä vastaavassa tilanteessa. Nautin myös hybridityön eduista eli siitä, että yhtenä päivänä pääsen tutustumaan ja verkostoitumaan uusien ihmisten kanssa ja seuraavana päivänä voin viettää rauhallisen etätyöpäivän kotona villasukat jalassa. 

Mikä on Taideyliopistossa parasta?

Johanna: Taitavat ihmiset ja se, että taide on koko ajan läsnä kampuksilla ja siten arjessa, on ainutlaatuista. 

Heidi: Nautin Taideyliopiston ilmapiiristä, jossa annetaan tilaa ajattelulle ja luomisprosesseille. Olen myös päässyt osaksi turvallista ja avointa työyhteisöä, jossa on lupa kysyä ja pitää myös hauskaa. Parasta on, että ihmiset sekä auttavat että ottavat apua vastaan.

Mitä taide-elämystä olet käynyt viimeksi katsomassa? 

Johanna: Kävin katsomassa syyskuussa Kuvataideakatemian kandinäyttelyä sen avajaispäivänä. Tykkäsin erityisesi siitä, että se oli ensimmäinen näyttelykokemukseni Mylly-rakennuksen uusissa tiloissa. Avajaisissa oli myös ihana tunnelma, kun ihmiset olivat kokoontuneet taiteen äärelle. Koin, että näyttelytilaa oli hyödynnetty oivaltavalla tavalla teoksissa. On ihanaa, että meillä on näyttelytilat täällä kampuksella. On helppo esimerkiksi piipahtaa näyttelyssä työpäivän päätteeksi. 

Heidi: Itselleni on jäänyt mieleen Wayne McGregorin, Olafur Eliassoninin ja Jamie xx:n tanssiteos Tree of Codes. Esitys oli pitkä, mutta en olisi ottanut siitä minuuttiakaan pois. Muistan ajatelleeni, että miten ihmeessä ihmiskeho voi taipua moiseen. Koko esitys oli pelkkää ihmiskehon täydellisyyden kuvausta. 

Taideyliopistosta

Taideyliopisto on avoin taiteiden kohtauspaikka, rohkeiden uudistajien ja perinteen taitajien kriittinen yliopistoyhteisö. Muodostamme ainutlaatuisen ympäristön taiteilijana kasvamiseen ja vahvistamme taidetta ja sen muutosvoimaa. Taideyliopisto on yksi maailman johtavia esittävän taiteen yliopistoja ja siihen kuuluvat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu. Opiskelijoita meillä on noin 2 000 ja henkilötyövuosia noin 700.

#töissätaideyliopistossa #meolemmetaideyliopisto