Elsa Ervasti opastaa sanallistamaan luovaa osaamista myyntipuheeksi

Taideyliopiston avoin yliopisto järjestää kesällä 2021 verkkokurssin luovan osaamisen sanoittamisesta. Opettajana toimii Teatterikorkeakoulusta valmistunut Elsa Ervasti.

Elsa Ervasti. Kuvaaja: Anna Autio.
Kuvaaja: Anna Autio

Elsa Ervasti (FM, TeM) on esiintyjä, puhuja ja valmentaja, joka julkaisi viime vuonna kirjan Pitch! – innostavan tiivistämisen taito. Hän opettaa esiintymistä ja myyntipuheen pitämistä hyvin erilaisille asiakkaille insinööreistä luovien alojen edustajiin.

”Esimerkiksi start-up-yrittäjät haluaisivat keskittyä pääasiassa myyntipuheen sisältöön, mutta ohjaan heitä huomaamaan, että myyntipuheen pitäminen eli pitchaus on esiintymistilanne. Uskon, että Taideyliopiston opiskelijat ymmärtävät tämän hyvin. Pitchauksessa kerrotaan tarinaa ja käytetään tunneilmaisua vaikuttavana keinona. Kuten mikä tahansa esitys, pitch-esitys on vuorovaikutustilanne ja yleisöä on osattava lukea”, Ervasti sanoo.

Luovilla aloilla työskentelevien on osattava sanallistaa osaamistaan esimerkiksi työnhakutilanteessa tai koettaessaan saada rahoitusta taideprojektilleen. Taiteilijat ovat omanlaisensa ryhmä kouluttaa.

”Näyttelijöillä ja muusikoilla on usein paljon esiintymiskokemusta, kun kuvataiteilijat taas loistavat visuaalisten esitysten pitäjinä. Jokainen taiteentekijä hyötyy kuitenkin valmennuksesta, jossa opitaan, miten omista taidoista ja ideoista kannattaa kertoa”, Ervasti kertoo.

Verkkokurssilla opitaan sanoittamaan omaa osaamista ja muuttamaan se myyntipuheeksi.

”Opettelemme kurssilla taitoa tuotteistaa oma osaaminen ja tuoda esiin erilaiset olennaiset asiayhteydet kuulijakunnan mukaan. Taiteilija voi kertoa pitch-puheessa, miksi teen tätä ja mikä minua inspiroi. Tärkeää on myös kertoa, mitä arvoa muut siitä saavat. Monella taiteilijalla on monipuolista osaamista, mutta laajasta taitojen valikoimasta on valittava kärki, jolla kuvaa kompetenssejaan työelämässä. Kurssilla on paljon tehtäviä, joista osa on ajastettuja, eli omasta osaamisesta pitää kertoa ytimekkäästi.”

Teatterintutkija, näyttelijä ja valmentaja

Ervasti opiskeli ensin Helsingin yliopistossa teatterintutkimusta, mutta teoreettiset opinnot vahvistivat paloa päästä itse tekemään teatteria. Niinpä hän lähti opiskelemaan Turun taideakatemiaan teatteri-ilmaisun opettajaksi. Samalla hän haki useamman kerran Teatterikorkeakouluun ja siirtyi lopulta teatteriopettajan maisteriohjelmaan.

”Opiskelin rinnakkain Helsingin yliopistoissa ja Taideyliopistossa, ja sain molemmat maisteriopintoni valmiiksi noin kymmenen vuotta sitten. Opintojen ohella olin jo tehnyt näyttelijän työtä. Ymmärrän hyvin omien kokemusteni pohjalta, mitä teatterityö on, ja sovellan nykyään esiintymisosaamista yritysyhteistyöhön. Turussa opiskelin pedagogiikkaa, ja siitä on paljon hyötyä valmentajan työssä. Teatterintutkimuksen opinnot auttavat käsittelemään tietoa ja kirjoittamaan akateemisesti. Kaikkiaan opintoni toimivat hyvin yhteen nykyisessä työssäni”, Ervasti toteaa.

Valmistuttuaan hän käytti hyväksi laajojen opintojen ja työyhteisöjen kautta syntyneitä verkostojaan ja otti yhteyttä helsinkiläisiin valmennusyrityksiin. Valmentamaan hän oppi tekemällä, mutta teatteripedagogin taidot antoivat hyvän pohjan valmentamiselle.

Pitchaus eli innostava myyntipuhe sopii myös luoville aloille

Ervasti on tiivistänyt osaamisensa pitchauksesta kirjaksi Pitch! – innostavan tiivistämisen taito, jonka hän kirjoitti yhteistyössä journalisti Joonas Turusen kanssa. Kirjassa annetaan esiintymisharjoituksia, kerrotaan toimivan myyntipuheen rakenne ja opetetaan sanallistamaan ja tarinallistamaan omaa osaamista ja erityistaitoa.

Kirjassa on luku nimeltä ”Luovien alojen pitchaus”, jossa myyntipuheen ohjeita sovelletaan luoville aloille.

”Yritykset lähtevät myyntipuheessa ratkaisemaan tiettyä ongelmaa tuotteidensa avulla. Luovilla aloilla ongelman sijaan puhutaan oman työn tekemisen lähtökohdista ja ratkaisun sijaan kerrotaan konkreettisista toteutuksista. Myytävä tuote voi olla taideteos, mutta se voi myös olla vaikkapa yhteistyö, jossa luodaan prosesseja”, Ervasti pohtii.

”Uudet ideat on osattava myydä esimerkiksi taidelaitoksille. Mutta taidemaailman ulkopuolisille tahoille pitää myös osata puhua. Jos taiteilijalla on halua yhteistyöhön yritysten ja organisaatioiden kanssa, mahdollisuuksia löytyy. Taiteilijan on osattava kertoa ideansa niin, että esimerkiksi kunnan päättäjä näkee heti, ketkä kuntalaiset tästä hyötyvät ja miten, ja mitä se maksaa. Hinta, yleisö ja konsepti pitää esittää napakasti.”

Oneliner kiteyttää osaamisen

Pitch!-kirjan lopussa on paljon tehtäviä, jotka auttavat oman myyntipuheen rakentamiseen. Pitchaus lähtee liikkeelle yksinkertaisesta kiteytyksestä, jota kutsutaan onelineriksi. Jokainen voi harjoitella oman osaamisen ja osaamisen arvon tiivistämistä kiinnostusta herättäväksi aloitukseksi myyntipuheelle tai työhaastattelua varten.

”Minun onelinerini menee näin: Autan suomalaisia esiintymään paremmin työelämän muuttuvissa tilanteissa. Onelinerin tulee vastata kysymykseen: Kuka tekee mitä ja miten? Käytä yhteensä enintään seitsemän sanaa, ja tee onelinerista mieleenpainuva ja erottuva. Voit valita avainsanoja, joiden ympärille rakennat ydinarvosi kuulijalle”, Ervasti neuvoo.

Ilmoittautumisaika Elsa Ervastin verkkokurssille Taiteilijan luovan osaamisen sanoittaminen on 7.–22.4.2021. Avoimen yliopiston opinnot ovat kesällä 2021 maksuttomia työt­tö­mil­le ja lo­mau­te­tuil­le sekä Taideyliopiston alum­neil­le. Lue lisää maksuttomuudesta.

Lue lisää: Elsa Ervasti ja Joonas Turunen: Pitch!: Innostavan tiivistämisen taito. S&S, 2020.