Christoph Oeschger kuvaa näkymätöntä ja vangitsee katsetta enemmän

Valokuvaaja ja mediataiteilija Christoph Oeschger tutkii taiteellisessa väitöstutkimuksessaan näkymättömiä ilmiöitä ja prosesseja, kuten tuulta ja ilmastonmuutosta. Arktinen luonto on merkittävässä osassa hänen teoksissaan.

”Aikamme ratkaisevat tapahtumat ovat usein näkymättömiä. Tutkimukseni keskittyy tekemään tämän näkymättömän sellaiseksi, että voimme keskustella siitä. Käytän esimerkiksi erilaisia valokuvien, elokuvien ja tekstien montaasitekniikoita lähestyäkseni näkymätöntä. Montaasissa merkitys syntyy kuvien välisestä suhteesta. Esimerkiksi demontaasi on tapa kierrättää löydettyä materiaalia kriittisesti ja antaa sille uusi merkitys. Käytän myös aukkoja: elokuvani jättävät tarkoituksella joitakin asioita pois, ja katsojan on täytettävä nämä aukot mielikuvituksellaan”, Christoph Oeschger sanoo.

Hänen väitöstutkimuksensa More Than Meets the Eye: Capturing Invisible Flows and Processes tarkastetaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa 14.6.2024. Oeschgerin väitöstutkimus sisältää kirjallisen osan, videoinstallaation, kolme essee-elokuvaa ja valokuvainstallaation.

”Opinnäytetyöni kirjallinen osio tuo yhteen kaikki sen taiteelliset osat. Kutsun sitä pirstaloituneeksi näkökulmaksi koko tutkimukseen. Se sisältää erilaisia tekstityyppejä, esimerkiksi keskusteluja taiteilijoiden kanssa tai sanaston jokaiselle taiteelliselle osalle. Keskustelut taiteilijoiden kanssa auttoivat minua rikkomaan rajoja teoreettisten pohdiskelujen, metodien ja käytännön keskustelujen välillä.”

Oeschgerin työ oli tutkimuspohjaista jo ennen tohtorintutkinnon aloittamista. Hänen taiteellinen toimintansa juontaa juurensa dokumentaariseen perinteeseen, mutta hän laajensi tätä käytäntöä käyttämällä arkistoaineistoa ja tuomalla usein eri lähdemateriaaleja yhteen montaasin keinoin.

”Tohtoriopintojeni aikana halusin laajentaa taiteellista toimintaani essee-elokuviin. Ne antavat minulle mahdollisuuden viedä tutkimukseni faktaelokuvaa pidemmälle. Pystyn pohtimaan aiheita, jotka eivät ole näkyviä tai tosiasiallisia, vaan niissä on teoreettinen, runollinen tai subjektiivinen lähestymistapa”, Oeschger sanoo.

Hänen videoinstallaationsa Memories of a Past Future kuvaa tuulta, näkymätöntä virtausta, joka vaikuttaa mahdottomalta kuvauskohteelta. Unlearning Flow -elokuva kertoo saksalaisesta tieteellisten elokuvien arkistosta ja sen ongelmallisesta historiasta. Elokuva tutkii ilmastonmuutoksen vaikutuksia Sveitsin Alppien maantieteeseen. Elokuva In the Ice, Everything Leaves a Trace kuvattiin Grönlannissa. Se herättää monia kysymyksiä ilmastonmuutoksesta ja radioaktiivisten mineraalien louhinnan vaikutuksista arktisiin alueisiin. Vihreä teknologia käyttää näitä mineraaleja. Valokuva- ja teksti-installaatio The Other Side of Ice kokoaa yhteen Grönlannin jäävuoria, tekstipaneeleja Oeschgerin päiväkirjojoista, arktisten tutkimusretkien karttoja ja syvyyskarttakuvia arktisesta merenpohjasta.

Oeschger asuu Zürichissä Sveitsissä ja suorittaa tohtorintutkintonsa Zürcher Hochschule der Künsten ja Taideyliopiston tutkintoyhteistyönä. Hän on kuulunut tohtoriopintojensa ajan Florian Domboisin tutkimusryhmään. Sveitsissä opiskelijat eivät vielä voi saada tohtorintutkintoa taidekouluissa, ja siksi he tekevät yhteistyötä muiden yliopistojen kanssa.

”Olen utelias näkemään, millaista väitöstilaisuudessa tulee olemaan. Kutsun kaikki tulemaan paikalle ja rakentamaan yhdessä foorumin, jolla voimme neuvotella työstäni taiteellisen tutkimuksen puitteissa. Näen yleisön yhteistyökumppaninani: heidän on täytettävä aukot”, Oeschger toteaa.

Taiteen maisteri Christoph Oeschgerin väitöstutkimus More Than Meets the Eye: Capturing Invisible Flows and Processes tarkastetaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa 14.6.2024 klo 12.00. Kookoksen Auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki. Tarkastajana toimii professori Ellen Røed, Stockholms Konstnärliga Högskolasta ja tilaisuuden valvojana professori Mika Elo Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta. Väitöskirjan on ohjannut Florian Dombois Zürichin Taideyliopistosta. Tilaisuuden kieli on englanti.

Luettelo taiteellisista osista:

Memories of a Past Future, 2019. 3 Chanel HD Video-installation, 5’ 44”
Unlearning Flow, 2019. Essay film, 10’ 06”, UHD
, 2020. Essay film, 16’ 22” UHD
The Other Side of Ice, 2021, Photo installation, Framed inkjet and chromira prints, framed, 461 cm x 153 cm
In the Ice, everything leaves a trace, 2022. Essay film, 13’ 09”, UHD

Kirjallinen osuus:

Teksti: Päivi Brink