Pedagogiikan harjoitusoppilaat

Sibelius-Akatemia kouluttaa soiton- ja laulunopettajia useassa eri aineryhmässä. Tulevat opettajat tarvitsevat opinnoissaan harjoitusoppilaita eli ns. pedagogiikkaoppilaita. Oppilas käy viikoittain soitto- tai laulutunneilla Sibelius-Akatemian tiloissa opiskelijan opettaessa ja valvovan opettajan seuratessa ja ohjatessa tapahtumaa. Oppilaiksi haetaan monenlaisia soittajia ja laulajia, pienistä vasta-alkajista hyvin pitkälle edenneisiin.

Harjoitusoppilaita haetaan seuraaviin soittimiin ja aineryhmiin:

 • Klassisen musiikin osasto: harmonikka, jousisoittimet (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso), kantele, kitara, klassinen laulu, käyrätorvi, piano, sävellys, urut, vapaa säestys (piano), vanhan musiikin instrumentit (nokkahuilu, cembalo, viola da gamba, traverso, barokkiviulu, barokkisello), yleismusiikillisten aineiden ryhmäopetus (musiikinteoria, säveltapailu, musiikkianalyysi, sovitus

 • Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto: rytmimusiikin (pop/jazz) laulu (musiikkikasvatuksen aineryhmä), kansanmusiikki (kansanmusiikin aineryhmä), jazzlaulu ja jazzyhtyeen eri soittimet (jazzmusiikin aineryhmä)

 

Hakuaika harjoitusoppilasopintoihin lukuvuonna 2017-2018 on päättynyt. Kiitos kaikille hakijoille! Hakuaika seuraavan lukuvuoden opintoihin alkaa toukokuussa 2018.

 

Soitinkohtaiset hakuohjeet lukuvuoden 20172018 harjoitusoppilasopintoihin:

 • Harmonikkaan otamme oppilaiksi lapsia, jotka ovat vasta-alkajia tai soittaneet vähän aikaa.

 • Jazzin aineryhmässä harjoitusoppilaiksi haetaan myös pitkälle edenneitä, esimerkiksi musiikin ammattiopiskelijoita tai toisen genren ammattilaisia. Jazzmusiikissa on tarjolla vuorovuosin yksityistunteja (alkaen parittomina vuosina syyslukukaudella, haku edeltävänä keväänä) ja yhtyetunteja (alkaen parillisina vuosina syyslukukaudella). Lukuvuonna 2017-2018 tarjolla on yksityistunnit.

 • Jousisoittimiin (viulu, alttoviulu, sello ja kontrabasso) toivomme harjoitusoppilaiksi eri-ikäisiä sekä aloittelijoita että pidemmälle edenneitä soittajia. Tarvitsemme myös englanninkielentaitoisia harjoitusoppilaita kansainvälisille opiskelijoillemme.

  • Viulun hakijat: osa viulun hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella pieneen haastatteluun ja koesoittoon. Etsimme tänä vuonna viulun harjoitusoppilaiksi erityisesti 4–7 -vuotiaita aloittelijoita

 • Kansanmusiikkiin haetaan harjoitusoppilaita eri instrumentteihin erikseen syys- ja kevätlukukausille. Tarve on vaihteleva ja oppilaiksi otetaan pitkällä soitto-opinnoissaan olevia sekä aloittelijoita. Mikäli hakijana on lapsi, ikää tulee olla vähintään 8 vuotta. 

 • Kanteleen harjoitusoppilaiksi otamme 5–8-vuotiaita aloittelijoita. Instrumentti on 38-kielinen iso kannel. Autamme tarvittaessa soittimen hankinnassa.

 • Kitaran harjoitusoppilaaksi toivomme sekä n. 6–9 -vuotiaita aloittelijoita, että pidemmälle edenneitä eri-ikäisiä soittajia. 

 • Klassisen laulupedagogiikan harjoitusoppilaaksi pyrkivän tulee olla iältään vähintään 18-vuotias. Toivomme, että olet harrastanut musiikkia aiemmin ja osaat lukea nuotteja. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun, joka järjestetään 24.8. klo 15.00 alkaen. Kutsu lähetetään sähköpostitse viikolla 33.

 • Käyrätorven harjoitusoppilaaksi haemme ensisijaisesti kouluikäistä aloittelijaa tai pidemmällä olevaa oppilasta, joka on englannin kielen taitoinen. 

 • Pianon harjoitusoppilaiksi otamme 5–8-vuotiaita aloittelijoita sekä vähintään perustaso 3:n suorittaneita edistyneitä soittajia. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun.

 • Pianon vapaan säestyksen pedagogiikan harjoitusoppilaiksi haemme monen tasoisia soittajia jonkun verran soittaneista pidemmällä oleviin soittajiin. Hakijan oletetaan olevan nuotinlukutaitoinen ja aloittelevien osaavan jonkun verran sointuja. Osa hakijoista kutsutaan pieneen kokeeseen ja haastatteluun.

 • Rytmimusiikin laulun (pop/jazzlaulu) harjoitusoppilaaksi pyrkivän tulee olla iältään 12–30-vuotias. Toivomme, että olet harrastanut musiikkia aiemmin ja osaat lukea nuotteja. Osa hakijoista kutsutaan hakemuksen perusteella koelauluun. Koelaulutilaisuudessa esitetään yksi kappale joko säestyksen kanssa tai ilman. Koelauluun saa tuoda halutessaan myös oman säestäjän. Kutsu lähetetään sähköpostitse.

 • Sävellyksen yksityis- tai pienryhmäopetukseen voivat hakea sekä lapset että aikuiset. Opetus tapahtuu periodimuotoisesti (n. 10 opetuskertaa) ja oppilaspaikkoja on rajoitetusti.

 • Urkuihin haemme erityisesti 14–30-vuotiaita harjoitusoppilaita, joilla on pianonsoittotausta.

 • Yleismusiikillisten aineiden (musiikinteoria, säveltapailu, musiikkianalyysi ja sovitus) harjoitusoppilasopetusta järjestetään lukuvuonna 2017-18 ensisijaisesti musiikkiopistotasoisille oppilaille (edellytyksenä perustason oppimäärä tai vastaavat taidot).

 

Hakemusten käsittely

Aloitamme hakemusten käsittelyn hakuajan päätyttyä elokuussa. Ilmoitamme oppilaspaikoista syyskuussa, viimeistään 16.9. mennessä. Otamme kaikkiin hakijoihin yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse. Etsimme harjoitusoppilaiksi usein tietynikäisiä tai -tasoisia oppilaita johtuen pedagogiikkaopetuksen tarpeista. Opetuksen tarpeet ja oppilastoiveemme vaihtelevat vuosittain. Mahdolliset oppilastoiveemme löytyvät soitinkohtaisista hakuohjeista yltä.

Palvelumaksut

Harjoitusoppilaan palvelumaksu on 170 euroa/lukukausi (340 euroa/vuosi). Sisaralennushinta on 130 euroa/lukukausi toiselle saman perheen lapselle. Palvelumaksua ei peritä Taideyliopiston opiskelijoilta. Lasku lähetetään kotiosoitteeseen. Alaikäisen harjoitusoppilaan lasku lähetetään huoltajalle. Maksu sisältää 14 opetuskertaa syksyllä ja 14 keväällä.

Opetustunnin pituus on maksimissaan 45 minuuttia. Pienten oppilaiden opetuksessa tunnin pituus on useimmiten noin 30 minuuttia.

Tavoitteellista opiskelua

Jokaiselle harjoitusoppilaalle laaditaan hänen tavoitteitaan vastaava opintosuunnitelma, jota päivitetään vuoden mittaan tarpeen mukaan. Toiminnan tavoitteena on kouluttaa opiskelijaopettajasta monipuolinen ammattilainen, minkä vuoksi oppilaan ohjelmisto pyritään laatimaan monipuoliseksi eri tyylejä sisältäväksi kokonaisuudeksi. Pelkkä muutaman kappaleen hiominen esimerkiksi kilpailua varten ei ole opettajankoulutuksen kannalta mielekästä.

Opetusharjoittelun avulla Sibelius-Akatemian opiskelija oppii mm. suunnittelemaan ja arvioimaan opetustaan, kehittämään pedagogisia ja vuorovaikutukseen liittyviä taitojaan sekä opettamaan oman instrumenttinsa tai oppiaineensa ohjelmistoon liittyviä teknisiä ja taiteellisia seikkoja monipuolisesti.

Harjoitusoppilas opiskelee opetusharjoittelijan ja koulutuksesta kokonaisvastuussa olevan ohjaavan opettajan oppilaana. Harjoitusoppilas sitoutuu yhteistyöhön sekä syys- että kevätlukukaudeksi toteuttaen viikoittaiset kotitehtävät huolellisesti. Opiskeluun sisältyy myös oppilasmatineoita ja mahdollisia ryhmätunteja osana opintosuunnitelmaa.

Harjoitusoppilaiksi valituille lapsille ja nuorille voidaan kiinnostuksen ja resurssien mukaan järjestää opetusta musiikin perusteissa (musiikin teoria ja säveltapailu)  ja sävellyksen ja sovituksen alkeissa.

Solistiset tasosuoritukset

Tasosuoritusten tekeminen solistisessa aineessa ei kuulu automaattisesti harjoitusoppilaan oikeuksiin. Tutkintotilaisuuksia järjestetään resurssien mukaan. Oppilaat saavat pyynnöstä todistuksen pedagogiikkaopetuksessa suorittamistaan opinnoista.

Yhteystiedot

siba.harjoitusoppilaat (at) uniarts.fi