Arts Management

Arts management -maisteriohjelma kouluttaa tekijöitä yhä kasvavan ja kehittyvän kulttuuriteollisuuden alalle. Englanninkielinen koulutus kattaa taidealat aina tanssista musiikkiin ja teatterista museoihin. Valmistuttuaan opiskelijat sijoittuvat erilaisiin tuottamis- ja johtamistehtäviin taiteen ja kulttuurin julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.

Opiskelu

Koulutus on englanninkielinen. Sen tavoite on valmistaa opiskelijoita ymmärtämään taidealan rakenteita, toimijoita ja muuttuvia olosuhteita sekä käyttämään vahvaa johtamisen, talouden, viestinnän ja tutkimuksen osaamista sekä analyyttistä ajattelutapaa taidealan erilaisissa hallinnointi- ja johtamistehtävissä.
 

Opiskeltaviin aiheisiin kuuluu monipuolisesti taiteen markkinointia, johtamista, yleisötyötä, lainsäädäntöä, rahoitusta sekä kulttuuripolitiikkaa. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää esimerkiksi taideyrittäjyyden, kulttuurienvälisen viestinnän, musiikkibisneksen, festivaalihallinnon tai sosiaalisesti vaikuttavien taideprojektien hallinnon kursseja. Opiskelija voi lisäksi kerryttää opintopisteitä osallistumalla työelämäprojekteihin ja työharjoitteluun.
 

Arts Management -opiskelijan koulutustausta on tyypillisesti humanistinen, kaupallinen tai tekninen. Koulutusohjelmaan haetaan täydentämään ja soveltamaan aiempaa osaamista, kehittämään omaa johtajuutta ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa.
 

Opiskelija saavuttaa sellaiset johtamisen, talouden, viestinnän, tutkimuksen ja analyyttisen ajattelun valmiudet, että opinnot suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan eri taiteenaloilla ja kulttuuriteollisuuden osa-alueilla vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.
 

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä muun muassa orkestereiden intendentti- ja markkinointitehtävissä, museoiden kuraattori- ja yritysyhteistyötehtävissä, tutkimuslaitosten, kuntien sekä valtionhallinnon tutkimustehtävissä ja tapahtumatuotannossa, taidelaitosten tuotanto- ja yleisötyötehtävissä sekä taidealan liittojen johtotehtävissä. Moni toimii myös yrittäjänä perustamassaan levy-, tuotanto- tai kustannusyhtiössä.
 

Maisteriopinnot antavat valmiudet myös taidehallinnon tieteellisiin jatko-opintoihin, joissa korostetaan monitieteellistä tutkimusotetta sekä ajankohtaisten taidehallinnon ja -johtamisen aiheiden syvällistä empiiristä tutkimusta.

Opettajat

Aineryhmän vakituinen opetushenkilökunta vastaa koulutuksen kokonaisuudesta sekä maisterintutkielmien ja väitöskirjojen ohjauksesta. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään lukuisia vierailevia suomalaisia ja ulkomaisia opettajia, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Vierailevat opettajat toimivat linkkinä työelämään ja auttavat opiskelijaa rakentamaan työelämäverkostoa jo opintojen aikana. Vierailevina opettajina ovat toimineet muun muassa Dennis Rich (Columbia College, USA), Elina Heiskanen (YLE), Miguel Kertsman (Aurua Sounds System), Eero Tolppanen (Elements Music), Pasi Saukkonen (Cupore), Rodney Trapp (Harlem Dance Theatre), Hannu Ojala (Aalto-yliopisto), Kevin Kleinmann (University of Sorbonne) ja Llúis Bonet (University of Barcelona).

Opettajat

Opettajat

Professori

  • Tanja Johansson - ainejohtaja, arts management -maisteri- ja jatko-opintojen opetus ja ohjaus

Lehtorit

  • Patrick Furu - arts management -maisteriopintojen opetus ja ohjaus
  • Mervi Luonila - arts management -maisteriopintojen opetus ja ohjaus

Hakeminen

Arts Management -maisteriohjelmaan otetaan noin 15 uutta opiskelijaa joka toinen vuosi. Hakijalla tulee olla kandidaatin tutkinto ja työkokemusta taidehallinnon alalta. Lisäksi koulutukseen vaaditaan riittävä englannin kielen taito, joka tulee osoittaa todistuksin. Hakuprosessi on yleensä kaksiosainen.

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

Ainejohtaja Tanja Johansson
Lehtori Patrick Furu
Lehtori Mervi Luonila
Suunnittelija Heidi Ahtiainen

 

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi