Taideyliopiston promootioperinne

Taideyliopiston promootioperinteet ovat vielä nuoria. Ensimmäinen yhteinen promootio järjestettiin vuonna 2018.

kuvituskuva

Taideyliopiston yhteinen promootioperinne

Taideyliopiston akatemioiden ensimmäinen yhteinen maisteri- ja tohtoripromootio järjestettiin 8.–10.6.2018. Promootiossa otettiin huomioon akatemioiden omat perinteet, mutta samalla pyrittiin luomaan myös uusia yhteisiä promootioperinteitä.

Taideyliopiston kolmipäiväisessä promootiossa vihittiin yhteensä 136 yliopiston maisteria ja tohtoria. Promoottoreina toimivat professorit Eeva Anttila, Anita Seppä ja Heidi Westerlund. Promootiotoimikunnan puheenjohtajan toimi professori Lauri Suurpää ja yleisenä seppeleensitojana Suvi Honkanen.

Promootiojuhlallisuudet alkoivat juhlakonsertilla Musiikkitalossa perjantaina 8.6. Konsertissa kuultiin Sibelius-Akatemian kamariorkesteria. Konsertin kapellimestarina toimi alumni Jutta Seppinen. Lisäksi konsertissa kuultiin pianomusiikkia kunniatohtoriksi vihittävältä Aaron Goldbergilta ja professori Malla Kuuranteelta.

Varsinainen promootioakti järjestettiin lauantaina 9.6. Musiikkitalossa. Tilaisuus alkoi promovendien juhlakulkueella Konserttisalin lavalle, jonka aikana kuultiin Kaija Saariahon säveltämä kappale Pilvimusiikkia. Promootiofanfaarina kuultiin Tapani Länsiön esittämä Sibelius-Akatemian tilausteos. Rehtorin tervehdyksen esitti Jari Perkiömäki. Promovendien vihkimisen aikana professorit Ulrika Ferm, Nils Schweckendiek ja Saana Lavaste esittivät kysymykset primusmaistereille. Kysymyksiin vastasivat maisterit Elina Vainio, Jutta Seppinen ja Akse Pettersson. Primustohtoreille kysymykset puolestaan esittivät professori Mika Elo, Tuija Hakkila ja Leena Rouhiainen. Kysymyksiin vastasivat tohtorit Tuulikki Laes, Soile Lahdenperä, Kirill Kozlovski ja Tarja Pitkänen-Walter. Oppiarvon merkiksi maistereille annettiin laakeriseppeleet ja tohtoreille oman akatemiansa väriset tohtorinhatut.

Promootioaktin jälkeen juhlallisuudet jatkuivat perinteisellä juhlakulkueella Helsingin keskustan läpi Taidehalliin, jossa järjestettiin tapahtuman tunnustukseton tilaisuus ja Temppeliaukion kirkkoon perinteiseen juhlajumalanpalvelukseen. Ilta päättyi juhlaillalliseen ja tansseihin Finlandia-talolle.

Promootioviikonloppu päättyi sunnuntaina 10.6. ylioppilaskunnan järjestämään huviretkeen Lonnan saarelle.

Taideyliopiston kunniatohtorit

Taideyliopiston ensimmäiset kunniatohtorit vihittiin yliopiston ensimmäisessä promootiossa vuonna 2018. Kunniatohtoreiksi vihittiin Lisa Batiašvili, Aaron Goldberg, Mary Kelly, Satu Kiljunen, Markus Konttinen, Marjo Kuusela, Ralf Långbacka, Erin Manning, Hanna Nurminen, Lauri Paloheimo, Kaija Saariaho, Derek Scott ja Seela Sella.

Taideyliopiston akatemioiden promootioperinne

Taideyliopiston edeltäjien Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun promootioperinteet ovat vielä nuoria. Ensimmäisenä promootionsa ehti järjestämään Sibelius-Akatemia, jonka ensimmäinen maisteri- ja tohtoripromootio pidettiin vuonna 1997, toinen oli 2003 ja kolmas 2012. Kuvataideakatemia piti promootionsa vuonna 2006 ja Teatterikorkeakoulu 2009. Taideyliopiston ensimmäinen promootio järjestettiin vuonna 2018. Taideyliopisto joutuu odottamaan riemumaistereiden promootiovihkimistä aina vuoteen 2047 saakka.

Sibelius-Akatemian ensimmäinen promootio

Sibelius-Akatemian historian ensimmäinen juhlava perinteitä kunnioittava promootio toteutui 31.5.–1.6.1997. Promootion valmistelut aloitettiin hyvissä ajoin. Promootioon suunniteltiin muun muassa omat promootiotekstiilit ja musiikin maistereille tilattiin seppeleen sijaan annettavaksi Pekka Karahkan suunnittelema hopeinen huilun suukappale. Juhlien pääpaikaksi valittiin Finlandia-talo.

Lehdistölle kerrottiin hyvissä ajoin tulevasta promootiosta, vihittävistä kunniatohtoreista ja kaikesta mistä vain lehdistö voi olla kiinnostunut. Promootio saikin runsaasti palstatilaa lehdistössä.

Kolmipäiväiset promootiojuhlallisuudet pidettiin perjantaista sunnuntaihin 30.5.-1.6.1997. Promoottorina toimi sellotaiteilija Arto Noras. Yliairuena oli Erik T. Tawastjerna ja juhlamenojen ohjaajana Reijo Pajamo. Priimustohtoreita oli kaksi: Matti Raekallio (taiteellinen linja) ja Marcus Castrén (tieteellinen linja).

Sibelius-Akatemian promootiojuhlallisuudet alkoivat rehtorin vastaanotolla ja juhlakonsertilla 30.5.1997 Finlandia-talossa. Sibelius-Akatemian sinfoniaorkesteria ja promootiokuoroa johtivat Eri Klas ja Atso Almila. Konsertissa kantaesitettiin Sibelius-Akatemian tilausteos Kyinen pelto.

Varsinainen promootioakti oli seuraavana päivänä 31.5. klo 10 lähtien Finlandia-talossa. Juhlakulkueen musiikkina esitettiin Kaija Saariahon Pilvimusiikkia. Vt. professori Mikael Helasvuo teki maisterikysymyksen, johon vastasi Anna-Maija Korsimaa. Tämän jälkeen maisteripromovendit, joita oli noin 270, vihittiin koulutusohjelmittain aakkosjärjestyksessä, ensimmäisenä primamaisteri ja ultimamaisteri viimeisenä. Oppiarvon merkiksi annettiin huilun suukappale.

Aktissa vihittiin maistereiden lisäksi 16 tohtoriprovendia. Professori Liisa Pohjola esitti tohtorikysymyksen taiteellisen linjan priimustohtorille, joka vastasi pianonsoitolla; professori Ilkka Oramo esitti tohtorikysymyksen tieteellisen linjan priimustohtorille, jonka vastasi puheella. Tämän jälkeen tohtorit vastaanottivat oppiarvoaan symboloivat kunnianauhan ja sähkönsinisen tohtorinhatun. Hatun kokardin oli suunnitellut Zoltan Popovits.

Kunniatohtoreita vihittiin 12, joista kuusi oli ulkomaalaista musiikin alalla ansioituneita ja vaikuttaneita henkilöitä. Kunniatohtoreiksi vihittiin muun muassa Vladimir Ashkenazy, Kim Borg, Fabian Dahlsröm ja Birgit Nilsson. Promootioaktin aikana kantaesitettiin myös kantaatti Sibelius-Akatemian tilausteos, jonka oli säveltänyt säveltäjä Erik Bergman.

Promootiojumalanpalvelus pidettiin Temppelinaukion kirkossa ja promootioillallinen ja tanssiaiset klo 19 alkaen Finlandia-talossa. Illan aikana kuultiin useita puheita: tervetuliaispuhe, puhe Sibelius-Akatemialle, puhe kunniatohtoreille, puhe uusille maistereille ja tohtoreille sekä maistereiden ja tohtoreiden vastauspuhe sekä puhe Joutsenelle. Tanssiinkutsun esitti gratista ja promovoitavien edustajana, musiikin maisteri Lea Ryynänen. Vanhoja tansseja oli harjoiteltu koko kevätkausi Inkeri Simola-Isaksonin johdolla.

Promootiojuhlallisuudet päättyivät Sibelius-Akatemian Kallio-Kuninkaalan kurssikeskuksessa järjestettyyn vapaamuotoiseen huviretkeen. Huviretkellä kuultiin puhe huviretkelle sekä yleisen seppeleensitojattaren puhe.

Kuvataideakatemian ensimmäinen promootio

Kuvataideakatemian ensimmäinen juhlallinen promootio pidettiin Ateneumin taidemuseossa 12.6.2006. Ateneum-rakennuksessa toimi aikoinaan Suomen Taideyhdistyksen piirustuskoulu ja Suomen Taideakatemian koulu vuoteen 1984 saakka. Ensimmäisen promootion kunniaksi oli tilattu Jan-Erik Andersonilta tilataideteos, joka oli esillä promootioaktissa. Promoottoreita oli kaksi – toinen maisteripromootiota ja toinen tohtoripromootiota varten.

Yleisenä sitojattarena toimi fil.yo Aino Kaila. Juhlamenojen ohjaajan toimi professori Antti Tanttu ja yliairuena oli kuvataiteilija Ilkka-Juhani Takalo Eskola. Avustavia airueita oli kaikkiaan 15.

Vihittäviä maistereita oli kaikkiaan 153. Vihittävät promovendit olivat aikoinaan Suomen taideakatemian koulusta ja Kuvataideakatemiasta päästötodistuksen saaneita sekä Kuvataideakatemian loppututkinnon tai maisteritutkinnon suorittaneita kuvataitelijoita.

Ensimmäisenä vihittiin priimamaisteri Kukka Paavilainen, joka oli antanut vastauksen maisteripromoottorina toimineen vararehtori Markus Konttisen promoottorin kysymykseen. Tämän jälkeen vihittiin kunniatohtoriksi Kuvataideakatemian entinen rehtori, taidegraafikko ja filosofian tohtori Outi Heiskanen. Kun nämä oli tehty, vihittiin muut maisteripromovoitavat aakkosjärjestyksessä. Oppiarvon merkiksi maisteripromovendeille painettiin päähän laakeriseppele.

Tohtoripromoottorina toimi professori Riikka Stewen, jonka kysymykseen vastasi primustohtori Jyrki Siukonen. Tämän jälkeen promoottori kutsui kuvataiteen tohtorit ja kunniatohtorit sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä ottamaan vastaan arvon ulkoiset tunnusmerkit: hatun, miekan ja todistuksen. Tohtorihatun väri Kuvataideakatemiassa on pompeijinpunainen.

Tohtoripromootiossa vihittiin neljä kuvataiteen tohtoria: Jyrki Siukonen, Jan Kaila, Teemu Mäki ja Jan-Kenneth Weckman. Kunniatohtoreita vihittiin viisi: Lauri Anttila, Tuula Arkio, Pentti Kaskipuro, Laila Pullinen ja Jaakko Sievänen.

Promootioillallinen pidettiin Restaurant Pörssissä.

Teatterikorkeakoulun ensimmäinen promootio

Teatterikorkeakoulun ensimmäinen tohtoripromootio järjestettiin 2.10.2009. Tuo päivä oli Suomalaisen teatterin perustajan ja teatterinjohtajan Kaarlo Bergbomin 166. syntymäpäivä. Suomalaisesta teatterista kehittyi ensimmäinen ammattiteatteri Suomen Kansallisteatteri. Teatterikorkeakoulu aloitti toimintansa vuonna 1979, joten vuosi 2009 oli myös sen 30-vuotisjuhlavuosi.

Varsinainen promootioakti pidettiin Suomen Kansallisteatterin pienellä näyttämöllä, jossa promovoitiin 17 Teatterikorkeakoulusta valmistunutta tanssitaiteen ja teatteritaiteen tohtoria sekä kuusi kunniatohtoria. Promootioakti oli puhtaasti tohtoripromootio eli siinä ei vihitty maisteripromovendejä. Yliairuena toimi Kati Outinen. Promootion juhlamenojen ohjaajana oli Vesa Vierikko ja gratistana Soili Hämäläinen. Promootiota varten laadittiin promootiojulkaisu, johon on dokumentoitu promootioaktin puheet sekä kunniatohtoreiden että nuorempien tohtoreiden ansiot teatteri- ja tanssitaiteessa..

Teatterikorkeassa promootioperinteitä noudatettiin soveltuvin osin. Varsinainen promootioakti alkoi klo 12 ja se tehtiin perinteitä kunnioittaen. Teatterikorkeakoulun rehtorin Paula Tuovisen puheen jälkeen promoottori Pentti Paavolainen piti oman puheensa ja esitti promoottorin kysymyksen. Priimustohtorin vastauksen antoi prima Annette Alander. Promootioaktissa vihitiin ensi kunniatohtorit ja sen jälkeen promovoitiin nuoret tohtorit.

Teatterikorkeakoulun promootiossa 2009 saivat teatteritaiteen kunniatohtorin arvon tasavallan presidentti Tarja Halonen, teatteriohjaaja ja professori Kaisa Korhonen, teatteriohjaaja ja kirjailija Jouko Turkka sekä professori Juha Varto ja valo- ja äänisuunnittelija Ilkka Volanen. Ainoana tanssitaiteen kunniatohtorina vihittiin amerikkalainen koreografi Deborah Hay.

Promootiossa vihittiin 17 tohtoria: Annette Arlander, Eeva Anttila, Elisabeth Fisher, Pia Houni, Soili Hämäläinen, Timo Kallinen, Helka-Maria Kinnunen, Teija Löytönen, Jukka O. Miettinen, Kirsi Monni, Leena Rouhiainen, Riitta Pasanen-Willberg, Maaria Rantanen, Soile Rusanen, Erik Rynell, Paula Salosaari ja Tapio Toivanen. Uusina teatteri- ja tanssitaiteen tohtoreina he saivat oppiarvonsa merkiksi Teatterikorkeakoulun luumunvärisen tohtorin hatun sekä diplomin – miekkoja ei Teatterikorkeakoulun tohtoripromovendeille luovutettu. Hattuun kuuluvan promootiolyyran suunnitteli kuvanveistäjä Martti Aiha.

Teatterikorkeakoulun ensimmäisessä promootioon ei kuulunut jumalanpalvelusta vaan juhlakulkue johdatettiin kohti Teatterikorkeakoulua, jossa juhlallisuudet jatkuivat tanssin ja muun ohjelman merkeissä. Promootiopäivällisillä pidettiin puhe taiteelle.