Teatterikorkeakoulun historia

 

Teatterikorkeakoulu perustettiin vuonna 1979. Tuolloin suomenkielinen ja ruotsinkielinen teatterikoulu yhdistettiin valtiolliseksi, kaksikieliseksi Teatterikorkeakouluksi. Myös teatteri- ja tanssitaiteen keskuskirjasto liitettiin osaksi korkeakoulua.

Ammattikoulusta korkeakouluksi

Teatterikorkeakoulun synty ajoittuu korkeakoulu- ja taidemaailman murrokseen, 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen. Teatteritaiteen tohtori Timo Kallisen kirja "Teatterikorkeakoulun synty" kertoo miten Teatterikorkeakoulu, tuttavallisemmin TeaK, muuttuu ammattikoulusta korkeakouluksi.

Teatterikorkeakoulun tärkeät vuodet

Teatterikorkeakoulun tärkeät vuodet

1866–68 Suomen ensimmäinen teatterikoulu toimii Nya Teaternin yhteydessä

 

1904–40 Suomenkielisiä näyttelijöitä koulutetaan Suomen Kansallisteatterin oppilaskoulussa sekä yksityisessä Suomen Näyttämöopistossa

 

1908 Ruotsinkielinen teatterikoulu, Svenska Teaterskolan, perustetaan Svenska Teaternin yhteyteen

 

1943 Suomen Teatterikoulu aloittaa toimintansa. Koulun ensimmäisenä rehtorina toimii teatterineuvos Vilho Ilmari vuoteen 1963 saakka

 

1956 Teatterialan keskuskirjasto aloittaa toimintansa

 

1962 Ohjaajien ja dramaturgien koulutus aloitetaan Suomen Teatterikoulun korkeakouluosastolla

 

1971 Näyttelijäosasto ja korkeakouluosasto yhdistetään. Yhdistäminen vakiinnuttaa näyttelijöiden, ohjaajien ja dramaturgien yhteiskoulutuksen

 

1973 Ensimmäiset ammatilliset täydennyskoulutuskurssit käynnistyvät

 

1979 Suomenkielinen ja ruotsinkielinen koulu yhdistetään valtiolliseksi, kaksikieliseksi Teatterikorkeakouluksi. Keskuskirjasto liitetään osaksi korkeakoulua, jonka yhteyteen perustetaan myös koulutuskeskus

 

1983 Tanssitaiteen koulutus käynnistyy

 

1986 Valo- ja äänisuunnittelun koulutus käynnistyy

 

1988 Jatkotutkinnot käynnistyvät. Valo- ja äänisuunnittelun laitos muuttaa Tampereelle.

 

1991 Ensimmäinen teatteritaiteen lisensiaatti

 

1992 Korkeakoulu muuttaa Eiran ja Töölön tiloista Kulttuuritalolle ja sen läheisyydessä sijaitsevaan teollisuuskiinteistöön (Paahtimo). Vain tanssitaiteen laitos ja valo- ja äänisuunnittelun laitos jäävät vanhoihin tiloihinsa.

 

1993 Valo- ja äänisuunnittelun laitoksen uudet tilat valmistuvat Tampereella

 

1994 Ohjaajantyön laitos ja dramaturgian laitos yhdistetään

 

1995 Siirrytään kaksiportaiseen, kandidaatin tai maisterin tutkintoon johtavaan, tutkintorakenteeseen. Teatteri- ja tanssialan keskuskirjasto muuttaa Paahtimolle. Ensimmäinen Helsinki Act festivaali

 

1996 Taidepedagogiikan laitos aloittaa toimintansa. Musiikkiteatterin koulutusohjelma käynnistyy osana näyttelijäntyön laitosta.

 

1997 Maisterin tutkintoon johtava opettajankoulutusohjelma käynnistyy taidepedagogiikan laitoksella

 

1998/99 Pohjoismainen teatterialan maisterikoulutus käynnistyy

 

1999 Teatterikorkeakoulu täyttää 20 vuotta. Ensimmäinen teatteritaiteen tohtori

 

2000 Teatterikorkeakoulu muuttaa 1.6. uusiin toimitiloihin Haapaniemenkadulle. Viralliset avajaiset pidetään 18.1.2001

 

2001 Esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelma käynnistyy

 

2003 Tanssitaiteen laitos täyttää 20 vuotta

 

2004 Teatterikorkeakoulu täyttää 25 vuotta

 

2006 Valo- ja äänisuunnittelun laitos täyttää 20 vuotta

 

2007 Valo- ja äänisuunnittelun laitos paluumuuttaa Tampereelta Helsinkiin. Tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos täyttää 10 vuotta.

 

2009 Teatterikorkeakoulu viettää ensimmäistä tohtoripromootiotaan ja täyttää 30 vuotta

 

2010 Teatterikorkeakoulusta tulee uuden yliopistolain myötä julkisoikeudellinen laitos valtion tiliviraston sijaan

 

2013 Teatterikorkeakoulu, Kuvataideakatemia ja Sibelius-Akatemia yhdistyvät Taideyliopistoksi.

Rehtorit 1979–2012

Rehtorit 1979–2012

Eero Melasniemi 1.8.1979–31.12.1982


Jouko Turkka 1.1.1983–31.7.1985


Outi Nyytäjä 1.8.1985–31.3.1987 (virkavapaalla 1.1.-31.3.1987)


Marianne Möller 1.1.1987–31.7.1988 (vs 31.3.1987 saakka, vt 31.7.1988 saakka)


Marja-Liisa Martón  1.8.1988–31.7.1990


Raila Leppäkoski 1.8.1990–31.7.1991


Kari Rentola 1.8.1991–31.7.1997 *


Lauri Sipari 1.8.1997–31.7.2005


Paula Tuovinen 1.8.2005–31.12.2012

 

* Teatterikorkeakoulusta annetun asetuksen 20a §:n (813/91) mukaisesti rehtori ja vararehtori valittiin ensimmäisen kerran korkeakoulun vakinaisten opettajien keskuudesta 1.8.1991. Ennen 1.8.1991 korkeakoulussa oli rehtorin ja vararehtorin virat.

Apulais- ja vararehtorit 1979–2012

Apulais- ja vararehtorit 1979–2012

Marianne Möller  1.8.1979–31.12.1982


Johan Simberg  1.1.1987–31.7.1988


Marianne Möller 1.8.1988–31.5.1989 (virkavapaalla 1.6.1989–31.5.1991)


Johan Simberg 1.9.1989–31.7.1990 (vs)


Martin Kurtén 1.8.1990–31.5.1991


Johanna Enckell 1.8.1991*–31.12.1992


Lauri Sipari  1.1.1993–31.12.1996


Marja-Liisa Kuuranne-Autelo 1.1.1997–31.7.1997


Marjo Kuusela 1.8.1997–31.7.2000


Juha-Pekka Hotinen  1.8.2000–31.7.2005


Erik Söderblom 1.8.2005–31.10.2009


Maarit Ruikka 1.1.2010–31.12.2012
Esa Kirkkopelto 1.1.2010–31.12.2012

 

* Teatterikorkeakoulusta annetun asetuksen muutoksella (813/91) muutettiin apulaisrehtorin virka vararehtoriksi 1.8.1991 lukien ja samalla vararehtori alettiin valita opettajakunnan keskuudesta. 

Professorit 1979–2016

Professorit 1979–2016

Määräaikaisia virkoja ja viransijaisuuksia ei ole listassa eroteltu varsinaisista virkasuhteista.

 

Teatteritaide

Näyttelijäntyö (professuuri perustettu 1.8.1981)

Jouko Turkka 1.8.1981–31.12.1982        

Sarkola Asko 1.1.1983–31.7.1985          

Valkama Ritva 1.8.1985–31.8.1988 (virkavapaalla 1.8.1987–31.8.1988)

Kurtén Martin 17.4.1989–31.12.1994 *

Idman Dick1.1.1995–30.4.2001

Söderblom Erik 1.1.2001–31.10.2009

Idman Dick 1.1.2011–31.12.2015

Carlsson Anders 1.1.2016-31.12.2020

* Teatterikorkeakoulun päätöksellä 9.2.1989 virka ruotsinkieliselle laitokselle 1.4.1989 lähtien

 

Näyttelijäntyö (perustettu 1.8.1991)

Heiskanen Kari  1.1.1992–31.12.1996

Leppäkoski Raila 10.2.1997–30.4.2003

Vierikko Vesa 1.8.2002–31.7.2012

Björkman Hannu-Pekka 1.2.2013–31.1.2018

 

Näyttelijäntyö (perustettu 1.8.1992)

Väänänen Kari  1.11.1992–28.2.1998

Groth Marcus 1.8.1998–31.12.2002

Outinen Kati 1.8.2002–31.7.2013

Knihtilä Elina 1.8.2013–31.7.2018

 

Ohjaajantaide (perustettu 1.8.1985, 1.1.2016 asti nimellä ohjaajantyö)

Turkka Jouko 1.8.1985–31.12.1988

Leppäkoski Raila 1.1.1989–30.6.1995 (hoiti rehtorin tehtäviä 1.8.1990–31.7.1991)

Korhonen Kaisa 1.8.1995–31.7.2000

Malmivaara, Juha 1.8.2000–31.7.2005

Myllyaho Mika  1.8.2005–31.12.2005

Ruikka  Maarit 1.8.2005-31.12.2015

Lavaste Saana 1.1.2016-31.12.2020

 

Dramaturgia (perustettu 1.8.1991)

Sipari Lauri   1.8.1991–31.12.1996

Saisio Pirkko  1.1.1997–30.6.2002

Virtanen Harri 1.1.2003–31.12.2006

Ruohonen Laura 1.6.2008–31.5.2013

Numminen Katariina 1.6.2013–31.7.2019

 

Teatteritutkimus (perustettu 1.8.1999)*

Paavolainen Pentti  1.8.1998–31.12.2001

 

*Yliopisto- ja tiedehallinnon virkaehtosopimukseen (17.2.1998) perustuen rehtori päätti 15.4.1998 muuttaa apulaisprofessorin viran professorin viraksi.

 

Taiteellinen tutkimus (perustettu 1.1.2002)

Paavolainen Pentti 1.1.2002–31.7.2007

Kirkkopelto Esa 1.8.2007–31.7.2017

 

Taiteellinen tutkimus (perustettu 1.8.2012)

Rouhainen Leena 1.8.2012–31.7.2018

 

Esitystaide ja –teoria (perustettu 1.8.2003)

Arlander Annette 1.8.2001–31.7.2012 *

Langenbach Ray 1.8.2013–31.7.2018

 

* Arlander hoiti professorin määräaikaista virkasuhdetta, kunnes virka virallisesti perustettiin 1.8.2003.

 

Tanssitaide

Tanssitaide (perustettu 1.8.1985)

Hämäläinen Soili 1.10.1988–31.12.1994

Kuusela Marjo 1.1.1995–31.12.2008

Monni Kirsi 1.1.2009–31.12.2018

 

Tanssitaide (perustettu 1.8.1990)*

Kitti Tommi  1.8.1990–31.7.1991           

Koivisto Ulla 1.8.1991–31.7.1992           

Kvarnström Kenneth 19.8.1993–31.5.1994         

Raatikainen Arja 15.8.1997–31.7.1998         

Sirén Ervi  1.8.1998–28.2.2007

Tenhula Ari  1.8.2007–31.7.2018

 

*Rehtori lakkautti päätöksellään 20.12.1994 tanssitaiteen apulaisprofessorin viran 1.1.1995 lukien ja perusti tilalle tanssitaiteen professorin viran. Virkaa ei saatu täytetyksi, joten kolmen ensimmäisen vuoden ajan sitä hoidettiin väliaikaisjärjestelyin. Virka muutettiin professorin viraksi 15.4.1998, mikä mahdollisti viran täyttämisen kutsumenettelyllä.

 

Valo- ja äänisuunnittelu

Valosuunnittelu (perustettu 1.8.1991)

Siegwulf Turek 1.9.1994–31.7.1999 (useita virkavapauksia 1994-1999)

Uimonen Markku 1.1.2000–31.12.2014

Humalisto Tomi 1.1.2015–31.12.2019

 

Äänisuunnittelu (perustettu 1.8.2002)

Liimatainen Juhani 1.8.2002–31.7.2015

Kauppinen Jari 1.8.2015-31.7.2020

  

Teatteri- ja tanssipedagogiikka

Teatteri- ja tanssipedagogiikka (perustettu 1.1.2006 *)

Anttila Eeva, tanssipedagogiikka 1.1.2006–31.12.2020                           

 

* Rehtorin päätöksellä 9.2.2005 professuurin opetusalaksi on määritelty tanssipedagogiikka tai teatteripedagogiikka määräytyen virkaan valittavan mukaan.

Sihteerit ja hallintojohtajat 1979–2012

Sihteerit ja hallintojohtajat 1979–2012

Vilja Blummé 1.8.1979–31.12.1985 sihteeri (virkavapaa 1.9.1985–31.12.1985)


Anna-Riitta Piilonen  1.9.1985–31.12.1985 vs sihteeri


Johanna Haavikko 1.1.1986–31.7.1986 va sihteeri


Jukka-Pekka Timonen 8.1986–31.7.1988 ylim. sihteeri 31.8.1987 saakka vt. hallintojohtaja 1.9.1987–31.7.1988


Riitta Väisänen 15.8.1988–31.12.2002 hallintojohtaja


Maarit Hildén 1.3.2003–5.8.2007 hallintojohtaja


Kirsi Munck 6.8.2007–31.12.2008 vt. hallintojohtaja


Esa Hämäläinen 1.1.2008–30.9.2011 hallintojohtaja

Toimitilat – pala teollisuushistoriaa

Teatterikorkeakoulu muutti 1.6.2000 Sörnäisiin viidestä eri osoitteesta Helsingissä. Sörnäisten rantatien Haapaniemenkadun kulmassa oleva matala rakennus valmistui 1912 kookosrasvasta saippuaa valmistaneen Kokos Oy:n tehtaaksi.

 

Tehdasrakennuksen suunnitteli arkkitehti Albert Nyberg. Kone Oy osti rakennuksen ja tontin 1926. Rakennus korotettiin kaksi kerroksiseksi. Tontille rakennettiin hissitehdas ja pääkonttori. Kone Oy toimi rakennuksessa vuoteen 1967. Sittemmin tilat olivat pääasiassa varastoina.

 

Rakennus oli tyhjillään 1990-luvun alusta. Merita Kiinteistöt Oy:n omistukseen kiinteistö tuli Hakan konkurssin jälkeen keväällä 1996. Tammikuussa 1999 kiinteistön osti Kuntien Eläkevakuutus. Kiinteistön saneeraukset ja Teatterikorkeakoulun tilat suunnitteli Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Oy. 

 

(Kuva: Hannu Keski-Hakuni)