Kansanmusiikin juhlasymposium

Sibelius-Akatemian kansanmusiikin koulutusohjelman 40-vuotisjuhlasymposium

Nainen soittaa kanteletta

VI Kansanmusiikintutkijoiden symposium

Kansanmusiikki, muistiorganisaatiot ja aineettoman kulttuuriperinnön käytännöt ja politiikat

Kansanmusiikin tutkiminen, soittaminen ja opettaminen vievät väistämättä kansallisen muistin, kulttuuriperinnön ja perinteen säilymisen ja välittymisen kysymysten äärelle. Se, mitä kansanmusiikiksi ja perinteeksi ymmärretään, on tiiviisti yhteydessä erilaisten muistiorganisaatioiden kuten arkistojen, kirjastojen ja museoiden kokoelmiin ja niiden tarjoamiin mielikuviin kansanmusiikista. Kansanmusiikin kenttä on myös luomassa yhteiskunnan muistia ja kuvaa siitä, millainen menneisyys on ja mitä sieltä halutaan nykyisyyteen välittää. Samalla kansanmusiikin koulutus voidaan itsessään nähdä muistiorganisaationa: se dokumentoi, säilyttää ja uudelleentulkitsee historiallisesti merkittävää informaatiota.

Kansanmusiikin tekemisen ja koulutuksen prosesseihin vaikuttavat myös uudet globaalit kulttuuripoliittiset linjat kuten esimerkiksi Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimus ja siihen liittyvät käytännöt. Nämä uudet standardit muokkaavat esimerkiksi sitä, miten kansanmusiikin kentällä aineistoja tulkitaan ja käytetään: uuden sopimuksen myötä keskiöön nousevat yhä enemmän esimerkiksi erilaiset yhteisönäkökulmat ja yhteisöjen roolit osana muistiorganisaatioiden toimintaa.

Tarkastele ohjelmaa pdf-versiona

Aikataulu

9.2. Black Box

 • 9:00 Registration
 • 09.45 Opening words of the symposium: Kristiina Ilmonen (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki)


Session I

 • 10–11 Keynote: Pauliina Syrjälä (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki): ”The moment of composing is like a sea of freedom”: Improcomposing through playing as a folk musician’s creative practice
 • 11-11.30 Susanne Rosenberg (Royal College of Music in Stockholm): Higher education in Folk Music as an ecosystem for today’s music development. The example of ‘Kulning’
 •  11.30–12.30 lunch

Session II

 • 12.30–13.00 David Hebert (Western Norway university of Applied Sciences): Visions of Music Decolonization in Three Recent Books
 • 13–13.30 David Johnson (Western Norway University of Applied Sciences): The Singing Maps open online community: sharing knowledge, building networks, sustaining culture 
 • 13.30–14 Timo Väänänen (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki): Tradition Happens Now 
 • 14–14.30 Coffee


Session III

 • 14.30–15.00 Vilma Timonen (Sibelius Academy, University of the Arts Helsinki): Heritage education and sustainable development. Paving the path for the next 40 years of Folk Music Education
 • 15–15.30 Elina Seye (University of Helsinki):  Communities of traditional African musics in Finland
 • 15.30–16 Joshua Dickson: (Royal Conservatoire of Scotland): Teaching bi-tonality as heritage in a conservatoire setting
 • 16–16.30 Matti Hakamäki (Finnish Folk Music Institute): The implementation of the Unesco ICH convention and the Folk Music field in Finland

10.2. Black Box

Session IV

 • 10.30 Keynote: Juniper Hill (University of Würzburg): Space for Your Music (or Not): Heritage Music and Musicians on the Move in Finland and Germany
 • 11.30–12:30 Omakustanteinen lounas + MuKaan KaMuun! -lounaskonsertti Musiikkitalon kahvilassa


Sessio V

 • 12.30–13 Arja Kastinen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia): Karjalaisen kanteleimprovisaation tutkimus ja tulevaisuus
 • 13–13.30 Kansanmusiikin aineryhmän opiskelijat esittelevät syventymiskohteitaan: Kotve-kollektiivi & Aapo Nieminen
 • 13.30–14 Maari Kallberg (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia): Kansanmusiikin aineryhmän aineistojen arkistointi
 • 14–14.30 Kahvitauko


Sessio VI

 • 14.30–15 Kati Mikkola (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura): Arkiston äänet ja hiljaisuudet – Näkökulmia SKS:n arkiston kansanmusiikkiaineistoihin
 • 15–15.30 Pekka Suutari (Itä-Suomen yliopisto): Ylirajainen karjalainen näkökulma kansanmusiikkiin
 • 15.30–16 Outi Valo (Kansanmusiikki-instituutti / Taideyliopisto): Traktorilla Unescoon: Kaustislainen viulunsoitto ja maaseudun representaatiot
 • 16–16.30 Kristiina Ilmonen (Taideyliopiston Sibelius-Akatemia): Symposiumin päätössanat 

Katso symposium maksutta suorana lähetyksenä

Linkki 9.2. lähetykseen

Linkki 10.2. lähetykseen

Tutustu Kan­san­musiik­kia 40 vuot­ta! -juhlakonserttiin

Lisätiedot: Tiina Halonen, tiina.halonen@uniarts.fi ja Eeva Hohti, eeva.hohti@uniarts.fi

Mannerheimintien peruskorjaus

Peruskorjauksen aikana kulku Musiikkitalolle Mannerheimintien suunnasta hankaloituu. Suosittelemme varaamaan saapumiseen riittävästi aikaa ja käyttämään mahdollisuuksien mukaan Kansalaistorin puoleista sisäänkäyntiä. Tämän hetken tiedon mukaan Mannerheimintien sisäänkäynti pysyy myös käytössä koko remontin ajan, mutta jalankulkureitit voivat olla ajoittain haastavia.

Suosittelemme seuraamaan tietyömaan virallisia tiedotuskanavia, joista löytyy ajantasaisin tieto.

Ajankohta

9.2.2024 klo 9:00 – 16:30
10.2.2024 klo 10:30 – 16:30

Sijainti

Black Box

Mannerheimintie 13

00100 Helsinki

Musiikkitalo

Liput

Vapaa pääsy

Sijainti kartalla

Katso reittiohjeet