Etiikka, intohimo ja uudet taidot – johtamisen murros esittävän taiteen organisaatioissa

Verkkoseminaari esittävän taiteen organisaatioiden johtamisesta.

Opiskelija tasapainottelee seinän ja muurin välissä. Kuva: Veikko Kähkönen

Taideyliopiston avoimen yliopiston verkkoseminaarissa pääsevät ääneen esittävien taiteiden organisaatioiden johtamisen opintokokonaisuuden opiskelijat sekä yksi luennoitsijoista.

Esittävien taiteiden organisaatioiden johtamisen opintokokonaisuus on viime vuonna järjestetty 15 opintopisteen laajuinen koulutus. Opintokokonaisuuteen osallistui 34 nykyistä ja tulevaa taiteilija-johtajaa, joista suurin osa kokeneita ammattilaisia esittävän taiteen kentältä.

Seminaarissa (taiteen) johtamisesta kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä osalliseksi kurssilla käsitellyistä aiheista ja oivalluksista. Kolmeen teemalliseen osioon jaettu seminaari pidetään etänä Zoom-alustalla 3.–4.5.2021.

Ohjelma

Maanantai 3.5.2021

Klo 10.00 seminaarin avaus, Ville Sandqvist, Taideyliopiston avoimen kampuksen akateeminen johtaja

Klo 10.10–13.00 Intohimo ja sen pimeä puoli.

 • 10.10–10.55 Unelmoinnin merkitys taiteellisessa työssä sekä taiteelliset manifestit, Pauliina Salonius
 • 11.00–11.45 Teatterinjohtajan jaksaminen ja teatterin perustajan asema muuttavassa organisaatiossa, Nina Rinkinen
 • Klo 12–13.00 Pienryhmätyöskentelyä ja loppuyhteenveto

Klo 17.00–20.00 Etiikka

 • Klo 17.00 Rekrytointiprosessin tarkastelu, Maruska Verona
 • Klo 18.00 Häirintätilanteeseen puuttuminen suuressa laitosteatterissa, Henni Kiri,
 • Klo 19.00 Ikääntyvän tanssijan asema työmarkkinoilla, Reetta Aarre-Ahtio

Tiistai 4.5.

Klo 10–13.10 Uudet taidot

 • klo 10–10.30 Alustus johtamisen uusiin taitoihin, Anu Hälvä
 • klo 10.30–11.15 Digitalisaation huikeat mahdollisuudet esittävässä taiteessa – sekä taiteellisesti että taloudellisesti, Tatu Tyni
 • klo 11.30–12.15 Suomen kansallisoopperan ja -baletin tuotantomallin kehittäminen LEAN-toimintafilosofiaa hyödyntäen. Mikä muuttuu ja miten toimintaa tulee muuttuvassa ympäristössä johtaa? Jere Pensikkala,Tuotantopäällikkö Suomen kansallisooppera ja -baletti
 • klo 12.15–13.00 Unelmana kansainvälisyys, Anna Lipponen
 • klo 13-13.10 Webinaarin loppusanat, Saana Lavaste, Professori, Ohjauksen koulutusohjelma, Teatterikorkeakoulu

Webinaarin puhujat

Pauliina Salonius on turkulaislähtöinen ohjaaja, jolla on yli kahdenkymmenen vuoden monipuolinen työkokemus teatterikentältä. Ennen Seinäjoelle siirtymistä Salonius on työskennellyt mm. Salon Teatterin taiteellisena johtajana sekä ohjaajana ja käsikirjoittajana useissa teattereissa sekä eri harrastaja- ja ammattilaisryhmissä. Lisäksi hänellä on johto- ja esimiestausta kansainvälisistä organisaatioista kulttuurikentän ulkopuolelta.

Nina Rinkinen on Teatteri Tuikkeen perustajajäsen ja hän toimii Tuikkeessa ohjaajana, näyttelijänä, dramaturgina, teatteriopettajana ja teatterin johtajana. Nina on ollut mukana kehittämässä täysin omaleimaista teatterin tyyliä: Sokkoteatteria. Tuikkeen produktio, Pieni tulitikkutyttö (2011) oli ensimmäinen sokkoteatteriproduktio Suomessa. Ninan eritystaidot ovatkin fyysisen/sanattoman teatterin ja sokko/aistiteatterin puolella.

Maruska Verona on helsinkiläinen näyttelijä-muusikko, joka on vaikuttanut mm. Kansallisteatterissa, Tampereen Teatterissa ja Teatteri Vanha Jukossa. Lisäksi hän säveltää ja sanoittaa omaa musiikkia Verona-artistinimellä.Verona on kiinnostunut teatterialan rakenteista ja niiden kehittämisestä alati moninaisempaan ja tasa-arvoisempaan suuntaan. Verona esittelee ajatuksiaan rekrytointiprosessista, jossa taideorganisaation johtaja tarkastelee omaa päätöksentekoaan tiedostavasti pyrkien kohti perusteltuja päätöksiä.

Henni Kiri on kotkalainen esitystaiteilija, teatteripedagogi ja tuottaja. Hän valmistui vuonna 2020 teatteritaiteen maisteriksi (TeM) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta, Teatteriopettajan koulutusohjelmasta. Hän tarkastelee vallankäyttöä esittävän taiteen kentällä sekä pohtii, mikä on esitystaiteen merkitys tässä ajassa, dialogisen, moninaisen ja tasa-arvoisen elävän yhteisön edistämisessä. Kiri kehittää paikkasidonnaista Vierailijat-praktiikkaa, joka suuntautuu monilajisen maailman asuttamisen ja kanssa olemisen eettisiin kysymyksiin.

Reetta Aarre-Ahtio on työskennellyt tanssin alalla vuodesta 1994 tanssijana, koreografina, pedagogina ja tuottajana. Hän on Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST:n hallituksen ja työhyvinvointityöryhmän jäsen. Keväällä 2021 hän aloittaa työskentelyn Tampereen konservatorion apulaisrehtorina. Ikäkysymys tanssin ja sirkuksen alalla on yksi STST:n toiminnan painopistealueista sisältyen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen alalla.

Anu Hälvä on näyttelijä, ohjaaja ja laulaja. Hän on koulutukseltaan sekä filosofian että musiikin maisteri. Hän on toiminut ammattiteatterin parissa sekä ohjaajana, tuottajana, näyttelijänä että teatterin taiteellisena johtajana.

Tatu Tyni on illuusiotaiteen uranuurtaja. Hän on suunnitellut illuusioita mm. Helsingin kaupunginteatterille, Kansallisteatterille ja Ryhmäteatterille, sekä ohjannut useita illuusionäytelmiä, kuten Dracula – Pahan Synty ja Tuho.Vuodesta 2010 hän on kehittänyt Digital Illusion Equipment –teknologiaa, joka mahdollistaa elokuvista tuttujen digitaalisten efektien, hahmojen ja lavasteiden toteuttamisen reaaliaikaisesti live-teatterissa. Teknologia sai U.S.patentin elokuussa 2018. D.I.E Digitaalinen näyttämö aloitti toimintansa Astoria-salissa helmikuussa 2020.

Näyttelijä (FIA), ohjaaja ja Studio Totalin taiteellinen johtaja Anna Lipponen kertoo case-esimerkkinä luotsaamansa ryhmän Studio Totalin kansainvälistymisestä. Studio Total on helsinkiläinen teatteriryhmä, joka tekee yhteistyötä tällä hetkellä mm. Saksassa, Virossa ja Tanskassa. Studio Total on mukana myös mm. Tinfon 3-vuotisessa MOTI-kansainvälistymishankkeessa.

Jere Pensikkala on Leanista innostunut kulttuurialan osaaja, joka on tehnyt laajasti niin produktiotuottajan, vastaavan tuottajan kuin koordinaattorinkin tehtäviä. Jere on työskennellyt Suomen Kansallisoopperan ja –baletin tuotantopäällikkönä vuodesta 2018. Hänen vastuualueelleen kuuluvat mm. SKOB:in tuotantomalli, pitkän tähtäimen tuotannonsuunnittelu ja produktioportfolion hallinta sekä useat kehitystehtävät ja johtoryhmän strategiatyön tukeminen. Taustalla on myös työ Turun Kaupunginteatterin hallintopäällikkönä sekä tuotantokoordinaattorina Turku 2011 -säätiössä, joka vastasi vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelman toteutuksesta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen seminaariin alkaa 6.4.2021 klo 9.00 ja loppuu 26.4.2021 klo 16.00.

Lisätietoa

Sari Svensson
Suunnittelija, avoin yliopisto ja yhteinen opetus

Ajankohta

3.5.2021 – 4.5.2021

Sijainti

Verkkotapahtuma