Taiteilijapedagogiikka

Projektin tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, miten ja miksi taiteilijat opettavat niin kuin opettavat, jakaa näitä lähestymistapoja eri keinoin ja vaalia yhteisöjä, jotka harjoittavat tätä pedagogiikkaa.

Esittely

Tämä viisivuotinen tutkimushanke tutkii taiteilijoiden pedagogiikan viimeaikaista kehitystä jatkokoulutuksessa. Erityisesti se käsittelee sitä, miten taiteilijat opettavat muita taiteilijoita erilaisissa instituutioissa ja vastainstituutioissa, joissa nykytaidetta tutkitaan. Se kysyy, miten taiteilijakouluttajien runsas kokemus voisi auttaa kuvittelemaan ja toteuttamaan uusia tulevaisuuksia. Hankkeen tavoitteena on syventää ymmärrystä siitä, miten ja miksi taiteilijat opettavat niin kuin opettavat, jakaa näitä lähestymistapoja eri keinoin ja vaalia yhteisöjä, jotka harjoittavat tätä pedagogiikkaa. Projektin päämääränä on kehittää uusia pedagogiikoita ja teoreettisia kehyksiä pedagogiikkojen ymmärtämiseksi. Samalla niitä tarkastellaan taidekoulujen rikkaan historian ja laajemman koulutusteorian kontekstissa.

Käytämme erilaisia menetelmiä kuten toimintatutkimus; elämyksellisten kertomusten analysointi haastattelemalla nykyisiä taiteilijakouluttajia; mahdollisien tulevaisuuksien tutkimiseen kannustavien työpajojen kehittäminen ja järjestäminen sekä taiteellimen tutkimus lähestymistapana taiteilijoiden pedagogiikan tutkimiseen.

Lue lisää hankkeen tapahtumista englanniksi.

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen nimi

Taiteilijapedagogiikka

Rahoittaja

Saastamoisen säätiö