Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Taide yhteiskunnallisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa

Anu Koskinen tutkii projektissa sitä, kuinka taiteen tekemistä yhteiskunnallisesti haavoittuvien ihmisryhmien kanssa voisi opettaa yhteisölliseen taiteeseen orientoituville taiteilijoille.

Esittely

Tutkimus pohtii pedagogisia sisältöjä ja järjestelyjä sekä institutionaalisia rakenteita ja yhteystyökumppanuuksia, jotka parhaiten edistäisivät haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien kanssa tehtävän taiteen opiskelua. Tutkimusvaihe toteutuu yhteydessä kentillä toimiviin verkostoihin.

Projekti on käytäntösuuntautunut ja tähtää siihen, että sen pohjalta tulevaisuudessa toteutettaisiin koulutuksellinen kokonaisuus eri taiteenalojen ammattilaisille. Tällainen koulutus kehittäisi osaltaan kyseisiä taiteen alueita, lisäisi taiteen saavutettavuutta, osallisuutta, eri lähtökohdista tulevien ihmisten vuorovaikutusta ja kulttuuridemokratiaa.

Periaatteena on näkemys taiteesta kaikkien ulottuville kuuluvana ihmisoikeutena Taideyliopiston koordinoiman ArtsEqual-hankkeen hengen mukaisesti. Lisäksi koulutus edesauttaisi tekijöiden verkostoitumista ja vertaistuen kehittymistä alueella, jolla tehtävä työ jää helposti piiloon muilta samallakin alalla toimivilta taiteilijoilta.

Näin suuntautunut taide tarjoaa myös taiteellisesti kiinnostavia toimintakenttiä ja tuottaa kiinnostavia lopputulemia. Tutkimuksen lähtökohta on, että haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kanssa tehtävä taide voi edustaa mitä tahansa taiteen genrejä. Se ei lähtökohtaisesti määrity esimerkiksi soveltavaksi taiteeksi eikä sen arvoa ole mielekästä arvioida ainoastaan hyvinvointivaikutusten kautta. Taiteella on tutkitusti myös kuntouttavaa ja syrjäytymistä vähentävää potentiaalia, jolloin sillä voidaan nähdä erilaisia välineellisiä arvoja.

Tutkimusta rahoittaa Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Tutkijaesittely

Anu Koskinen on näyttelijä, tutkija ja Taideyliopiston lehtori. Hänellä on kokemusta yhteisöllisen taiteen tekemisestä ja tutkimisesta esimerkiksi vankiloissa. Hän on opettanut Taideyliopiston yleisökontaktikurssilla muun muassa vankilassa ja päihdeyksikössä työskenteleviä opiskelijaryhmiä ja ohjannut vankilateatteriin liittyviä opinnäytetöitä. Koskinen on mukana myös ArtsEqual -tutkimushankkeessa.

Hankkeen nimi

Taide yhteiskunnallisesti haavoittuvissa asemassa olevien ihmisryhmien kanssa – Taidealan korkea-asteen koulutus ja taiteilijan valmiudet työskennellä vankien, asunnottomien ja päihderiippuvaisten ihmisten kanssa

Ajankohta

10/2019-01/2022

Rahoittaja

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Yhteyshenkilöt

  • Anu Koskinen

    Lehtori, Avoin yliopisto, Avoin kampus
    Tuntiopettaja, Avoin yliopisto, Avoin kampus
    anu.koskinen@uniarts.fi