Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Observatorio vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta ja parantaa alan yhteiskunnallista asemaa.

Esittely

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio vahvistaa taide- ja kulttuurikasvatuksen tasa-arvoista saavutettavuutta, vaikuttavuutta sekä parantaa alan yhteiskunnallista asemaa ja arvostusta. Observatorion ensisijaisena painopisteenä on lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus. Tavoitteena on myös elinikäisen oppimisen sekä eri ikä- ja kohderyhmille suunnatun taide- ja kulttuurikasvatuksen edistäminen.

Observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa. Observatorio vahvistaa alan tietopohjaa, tutkimuksen ja käytännön työn yhteyttä sekä eurooppalaista yhteistyötä. Suomen observatorio on jäsenenä taide- ja kulttuurikasvatuksen eurooppalaisessa verkostossa ENO (European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education).

Eurooppalaisen verkostoon kuulumisen kautta Suomen taidekasvatuksen käytäntöjä ja tutkimustuloksia voidaan verrata muiden maiden vastaaviin ja samalla edistää alan kansainvälistä näkyvyyttä. Observatorion ohjelma noudattaa Unescon taide- ja kulttuurikasvatusta koskevia linjauksia sekä ENO-verkoston periaatteita.

Vuonna 2017 perustetun Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion muodostavat Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts) ja Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry sekä yhteistyökumppanit, joita tällä hetkellä ovat Aalto-yliopistonTaiteen laitos, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta, Haukkalan säätiö, Taiteen perusopetusliitto, Kansalaisopistojen liitto ja Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee observatorion toimintaa.

Yhteistyökumppanit

Taideyliopiston CERADA-tutkimuskeskus (Center for Educational Research and Academic Development in the Arts), hallinnoi hanketta

Kansallinen ohjelma 2018–2021

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion kansallinen ohjelma 2018–2021 perustuu suomalaisessa yhteiskunnassa tunnistettuun ja tunnustettuun taiteen ja kulttuurin merkitykseen yksilölle ja yhteiskunnalle. Kulttuurin saavutettavuuteen ja saatavuuteen on panostettu jo usean hallitusohjelman aikana. Suomen taide- ja kulttuuripolitiikassa painottuu tavoite, että jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Taide- ja kulttuurikasvatuksella vahvistetaan yksilön luovia taitoja, kulttuurikompetenssia ja hyvinvointia.

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio on kansainvälisen ENO – European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education jäsen. ENO-verkosto edellyttää jäseniltään kansallisen ohjelman laatimisen. Kansallisessa ohjelmassa linjataan Suomen observatorion toiminnan tarkoitus, keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2017–2021.

Tutkimusta

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio kerää, analysoi, tulkitsee ja levittää tietoa taide- ja kulttuurikasvatuksen käytännöistä ja toimintapolitiikoista Suomessa.

Tästä linkistä pääset Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton sivustolle päivitettävään kirjallisuusluetteloon, johon on koottu Suomessa laadittuja taidekasvatuksen alaan kuuluvia väitöstutkimuksia taiteenaloittain. Mukana on tutkimuksia 2000-luvun alusta lähtien. Luetteloon on valittu mukaan sellaiset tutkimukset, joissa on suora yhteys taidekasvatukseen. Luetteloa täydennetään osana Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorion työskentelyä.

Hankkeen yhteystiedot

Postiosoite:
Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio
CERADA-tutkimuskeskus, Taideyliopisto
PL 1
FI-00097 Uniarts

Sähköpostiosoite:
observatorio@uniarts.fi

Hankkeen nimi

Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio

Ajankohta

01/2017

Vastuuorganisaatio

Taidekasvatuksen ja -koulutuksen tutkimus