Musiikkikoulutuksen visio 2030

Hankkeen vision tähtää mahdollistamaan tavoitteellisen ja korkeatasoisen musiikinopiskelun ja -harrastamisen kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa.

Instrumenttia soittava käsi

Esittely

Musiikkikoulutus yksi Suomen tunnetuimmista huippuosaamisen alueista ja kansainvälisesti arvostettu menestystarina. Viime vuosikymmeninä musiikkikoulutusjärjestelmään on kohdistunut monia rakenteellisia muutoksia ja säästöjä. Niiden tuloksena päätöksenteko ja resurssit ovat hajautuneet ilman vahvaa keskinäistä koordinaatiota. Samalla ymmärrys musiikin merkityksestä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille on kasvanut, ja uusia odotuksia ja mahdollisuuksia on noussut esiin tehtäväkentän laajentamiseksi.  

Jotta musiikkikoulutusjärjestelmä säilyttäisi ainutlaatuisuutensa jatkossakin, suomalaisen musiikkikentän toimijat lähtivät rakentamaan yhteistä tahtotilaa ja kokonaisnäkemystä tavoitteista vuoteen 2030. Visiotyö käynnistyi Taideyliopiston Sibelius-Akatemian silloisen dekaanin Kaarlo Hildénin aloitteesta keväällä 2019 kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat laajasti kokoavana verkostoyhteistyönä. 

Visiotyöhön osallistui lähes 1 500 toimijaa musiikkikoulutuksen ammattilaisista ja opiskelijoista alan tärkeisiin sidosryhmiin. Prosessiin kuului kolme seminaaria, kolme webinaaria ja avoin verkkokysely. 

Musiikkikoulutuksen visio 2030

Suomalaisen musiikin päivänä 8.12.2020 julkistettu suomalaisen musiikkikoulutuksen visio 2030 on kentän toimijoiden yhdessä rakentama tulevaisuuskuva. Sen kolme pääteemaa ovat: 

  1. Musiikkikoulutus vaikuttaa yhteiskunnassa 
  1. Yhteistyö ja jatkuva oppiminen kukoistavat musiikin koulutuksessa 
  1. Rakenteet ja resurssit mahdollistavat yhdenvertaisen musiikkikoulutuksen 

Muutostarpeet on kiteytetty 25 toimenpide-ehdotukseen. 

Yhteisen vision avulla halutaan varmistaa, että tavoitteellinen ja korkeatasoinen musiikinopiskelu ja -harrastaminen on mahdollista kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa. 

Hankkeen yhteystiedot

    • Kaisa Johansson

    • Asiantuntija, Kehittämispalvelut Sibelius-Akatemia, Sibelius-Akatemia
    • +358407104203

Hankkeen nimi

Musiikkikoulutuksen visio 2030

Ajankohta

12/2018-12/2020