MAGICS-hanke

Kolmen yliopiston MAGICS-hanke muodostaa infrastruktuuriverkoston. Taideyliopistossa hanke mahdollistaa esimerkiksi vir­tu­aa­li­teat­te­rin ja di­gi­taa­li­sta tai­teel­li­sta toi­min­taa.

Esittely

Taideyliopisto keskittyy yliopistojen välisessä hankkeessa virtuaali- ja lisätyn todellisuuden käyttöön taiteellisessa toiminnassa ja tutkimuksessa.

Esittävät taiteet hyödyntävät yhä monipuolisemmin uutta teknologiaa, ja MAGICS-infrastruktuuri tuo lisävälineitä yliopistojen ja yhteistyötahojen välisen toiminnan kehittämiselle. Uudet investoinnit tulevat parantamaan taideinstituutioiden yhteistyötä valo- ja äänitaideteollisuuden kanssa.

Sörnäisten kampukselta löytyy etäläsnäololaitteistoa virtuaalisia ja lisättyjä taide-esityksiä varten. Tarkoitus on kehittää palvelumalli tutkimusinfrastruktuurin käyttämiseen opiskelijoille, tutkijoille ja opetushenkilökunnalle.

MAGICS-hankkeen muista yliopistoista Aalto-yliopisto keskittyy mittaamaan, analysoimaan ja digitoimaan ihmisten käyttäytymistä ja kokemuksia mahdollisimman todellisissa tilanteissa. Tampereen yliopisto käyttää virtuaalimaailmoja ja etäläsnäoloa mm. pelitutkimuksessa.

Hankkeen yhteystiedot Taideyliopistossa

Hankkeen nimi

MAGICS - Media – Arts – Games – Interaction – Computing – Science

Ajankohta

07/2020-11/2021

Rahoittaja

Suomen Akatemia

Tiimi

Taideyliopiston osalta hankkeessa ovat mukana:

Vararehtori Jaana Erkkilä-Hill

Yliopistotutkija Tero Heikkinen

 

Vastuuorganisaatio

Konsortiota johtaa professori Mikko Sams Aalto-yliopistosta. Varajohtajana toimii professori Atanas Gotchev Tampereen yliopistosta.

Lisätietoa hankkeesta

Lue lisää MAGICS-hankkeen sivulta englanniksi.