Peter Peitsalo

Lehtori, S/Kirkkomusiikki ja urut Helsinki

+358503843470
Toimenkuva

Musiikin tohtori Peter Peitsalo opettaa kirkkomusiikin ja urkujen aineryhmässä urkujensoittoa, urkumusiikin tukiaineita ja kirkkomusiikin historiaa sekä ohjaa maisterintutkinnon kirjallisia opinnäytetöitä. DocMus-tohtorikoulussa hänen tehtäviinsä kuuluu kirkko- ja urkumusiikin alan tohtoriopiskelijoiden vastuullisena ohjaajana toimiminen sekä tutkielmien, taiteellisten opin- ja taidonnäytteiden ja taiteellisen jatkotutkintoseminaarin ohjaaminen. Peter Peitsalo on myös taiteellisten tohtorintutkintojen arviointilautakuntien ja DocMus Research Publications -julkaisusarjan toimituskunnan jäsen. 

Asiantuntijuusalueet
church music
organ music
organ performance
doctoral education
kirkkomusiikki
urkumusiikki
tohtorikoulutus