Mika Elo

Professori, K/Tohtorikoulutus ja tutkimus

+358503473969
Esittely

Mika Elo is professor of artistic research at the University of the Arts Helsinki. His research interests include theory of photographic media, philosophical media theory, and artistic research. He is participating in discussions in these areas in the capacity of curator, visual artist and researcher.

Since 2018 he is leading the Research Pavilion #3 project to be realised in the context of Venice Biennale 2019. In 2009-2011 he worked in the research project (figuresoftouch.com). In 2012-2013 he co-curated the Finnish exhibition Falling Trees at the Biennale Arte 2013 in Venice. He is also a member of the editorial board of JAR and the chair of the editorial board of RUUKKU.

Toimenkuva

Taiteellisen tutkimuksen professori, Tohtorinkoulutusohjelman johtaja, Tutkimuksen varadekaani

Opetus

Ajankohtainen opetus:

Kuvatutkimuksen lukupiiri (2018/2019)

Eri aikakaudet ja teknologiat kehystävät kirjoittamisen ja lukemisen ehtoja. Nyt nuo ehdot ovat jälleen kerran asettumassa uudelleen, digitaaliteknologian vaikutuksesta. Valokuvan, maalauksen tai algoritmisen kuvan valmistamiseen kytkeytyvät teknologiat kirjoittavat kuvan rakenteeseen oman jälkensä, joka puolestaan ehdottaa katsojalle kuvan lukemisen tapaa. Kurssilla tarkastellaan niitä kirjoittamisen ja lukemisen ehtoja, joita digitaaliset prosessit, data, algoritmit ja ohjelmointi asettavat kuvalle. Kurssi koostuu vierailioiden luennoista, alustuksista ja tekstiseminaareista.

Konseptiklinikka (2018/2019)

Tässä pienryhmässä avataan ja taustoitetaan keskeisiä filosofisia käsitteitä osallistujien yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Käsitekartoitukset tehdään yhteisesti suunnitellun työnjaon pohjalta. Tavoitteena on tukea osallistujien tohtoritöissä esiintyvien keskeisten käsitteiden erittelyä ja asemointia.

Tutkimus ja julkaisut

A Peer-reviewed articles

2018 "Ineffable Dispoitions". Transpositions – Aesthetico-Epistemic Operators in Artistic Research. Ed. Michael Schwab. Leuven: Leuven Univertiy Press. DOI https://doi.org/10.11116/9789461662538.ch16

2018 "Some works and their afterlife". RUUKKU – Studies in Artistic Research, Issue 9. https://www.researchcatalogue.net/view/229280/229522

2017 Annette Arlander & Mika Elo: "Ekologinen Näkökulma taidetutkimukseen”, Tiede&edistys 4/2017. 335–346.

2017 "Artistic Research Syndrome". Artnodes. No. 20. 28–32. http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i20.3053

2017 Arlander, Annette & Elo, Mika: "Ekologinen näkökulma taidetutkimukseen".  Tiede & edistys 4/2017.

2017 "Artistic Research Syndrome". Artnodes – Journal on Art, Scinece and Technology no. 20. 28–32. http://dx.doi.org/10.7238/a.v0i20.3053

2017 "Kaksi peiliä: Jacques Lacanin optinen skeema ja havainnollistamisen haaste". Psykoanalyyttinen psykoterapia 13. 20–27.

2014 "What Calls for Thinking". RUUKKU – Studies in Artistic Research. Nr 2. http://ruukku-journal.fi/fi/issues/2

2014 "Notes on media sensitivity in artistic research". Exposition of Artistic Research: Publishing Art in Academia. Eds. Michael Schwab and Henk Borgdorff. Leiden University Press. 25–38.

2013 "The New Technological Environment of Photography and Shifting Conditions of Embodiment". On the Verge of Photography; Imaging Beyond Representation. Eds. Andrew Fisher, Johnny Golding and Daniel Rubinstein. Birmingham: Article Press. 87–102.

2012 "Formatting the senses of touch". Transformations (Issue 22).

http://www.transformationsjournal.org/journal/issue_22/article_07.shtml

2012 "Digital finger: beyond phenomenological figures of touch". Journal of Aesthetics and Culture vol. 4. DOI: 10.3402/jac.v4i0.14982

2012 "Negotiating epistemic interests and aesthetic stakes". Näyttämö ja tutkimus vol. 4. Teatteritutkimuksen seura, Helsinki. 55–67.

2011 "Valokuvaruumis. Valokuva, kasvot ja ruumiillinen skematismi" [Photographic body. Photograph, face and bodily schematicism]. Lähikuva vol. 24. 58–71.

2011 "Onko näppituntumalla enää väliä?" [Does the rule of thumb still hold?]. tiede & edistys vol. 36. 81–96.

2011 "Valoisa labyrintti – Roland Barthes ja valokuvan tuntu" [Labyrinth of light – Roland Barthes and the touch of photography]. Psykoterapia vol. 30, 2/2011. 43–51.

2009 "Passages of Articulation: Art and Research Touching". Reflections and Connections. 
On the relationship between creative production and academic research. Eds. Nithikul Nimkulrat and Tim O’Riley. University of Art and Design Helsinki. 19–28.

2008 "Walter Benjaminin mediaestetiikan erannoista: luovien politiikkaan" [Walter Benjamin on differentials of media aesthetics: tracking politics]. In medias res. Hakuja mediafilosofiaan. Eds. Olli-Jukka Jokisaari, Jussi Parikka and Pasi Väliaho. Turku: Eetos. 208–239.

2007 "Walter Benjamin on Photography: Towards Elemental Politics". Transformations (Issue 15). http://www.transformationsjournal.org/journal/issue_15/article_01.shtml

2006 "Liikkeitä katseen elementissä" [Movements in the Element of Vision]. Tiede & Edistys vol. 31.
 155–162.

2005 "Aura und Spur in der Fotografie". Zeitschrift für kritische Theorie 20/21. 42–51.

2004 "Valokuvan historiallinen indeksi" [The Historical Index of Photography]. tiede & edistys vol. 29. 2/04. 124–140.

B Non-refereed articles

2018: "Light Touches: A Media Aesthetic Mapping of Touch". Figures of Touch, Sense, Body, Technics. Ed. Mika Elo and Miika Luoto. Helsinki: Academy of Fine Arts Helsinki. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7131-46-6

2017 "FAQ". Futures of Artistic Research. Eds. Jan Kaila, Anita Seppä, and Henk Slager. Uniarts Helsinki.

2016 ”The New Technological Environment of Photography and Shifting Conditions of Embodiment”. Photomediations: A Reader. Edited by Kamila Kuc and Joanna Zylinska in association with Jonathan Shaw, Ross Varney and Michael Wamposzyc. London: Open Humanities Press. 268–282. [re-publication]

2014 "Theses, Notes and Images: On the Photographic Conditions of Embodiment". Senses of Embodiment. Art, Technics Media. Eds. Mika Elo and Miika Luoto. Bern: Peter Lang. 131–149.

2014 "Coctail-navigaattori" [Cocktail Navigator]. Kosketuksen figuureja [Figures of Touch]. Ed. Mika Elo. Helsinki: Tutkijaliitto. 7–23.

2014 "Digitaalinen näppituntuma" [Digital Touch]. Kosketuksen figuureja [Figures of Touch]. Ed. Mika Elo. Helsinki: Tutkijaliitto. 128–154.

2013 "(Dis)sychronies of vision and touch". Embodied Phantasies II. Eds. Sabine Falch and Suzanne Anker. Bern and New York: Peter Lang. 53–62.

2007 "Valokuvan kieli käännöstehtävänä / The Language of Photography as a Translation Task".
 In Mika Elo (ed.) Toisaalta tässä / Here Then. Photographs as Work of Art and as Research. Helsinki: University of Art and Design Helsinki and The Finnish Academy of Fine Arts. 134–187.

2007 "Ajatteleva tutkimus / Thinking Research". Toisaalta tässä /Here Then. The Photograph as Work of Art and as Research. Ed. Mika Elo. Helsinki: University of Art and Design Helsinki and The Finnish Academy of Fine Arts. 9–29.

2005 "Die Wiederkehr der Aura". Walter Benjamins Medientheorie. Ed. Christian Schulte. Konstanz: Univestitätsverlag Konstanz. 117–135.

C  Scientific books

2018 Figures of Touch, Sense, Technics, Body. Ed. Mika Elo and Miika Luoto. Helsinki: Academy of Fine Arts Helsinki. 312 pages.  http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7131-46-6

2018 Figures of Touch, Sense, Technics, Body. Ed. Mika Elo and Miika Luoto. Helsinki: Academy of Fine Arts Helsinki. 312 pages. https://www.academia.edu/36286048/Figures_of_Touch

2015 Photographic Powers. Eds. Mika Elo, Marko Karo and Marc Goodwin. Helsinki: Aalto ARTS Books. 335 pages. https://www.academia.edu/16570626/Photographic_Powers

2014 Senses of Embodiment. Art, Technics Media. Eds. Mika Elo and Miika Luoto. Bern: Peter Lang. 183 pages.

2014 Kosketuksen figuureja [Figures of Touch]. Ed. Mika Elo. Helsinki: Tutkijaliitto. 264 pages.

2007 Toisaalta tässä /Here Then. Photorographs as Work of Art and as Research. Ed. Mika Elo. Helsinki: University of Art and Design Helsinki and The Finnish Academy of Fine Arts. 192 pages.

2005 Valokuvan medium. Helsinki: Tutkijaliitto & Taideteollinen korkeakoulu [dissertation]. 293 pages.

D Publications intended for professional communities

2014 "Harjoitus irtiottona" / "Practice as Breakaway". IssueX 3/2014.

2013 "Kosketuksen taide" [The art of touching]. IssueX 2/2013.

2006 "Zur Aktualität des Passagen-Weks. Der Gedanke des historischen Index in ihrer Rückspiegelung auf das Passagen-Werk".Urgeschichte des 20. Jahrhunderts. An Walter Benjamins Passagen-Projekt weiter schreiben. Ein Bremer Symposion. Eds. Peter Rautmann and Nicolas Schaltz. Einwurf 04, Hochschule der Künste Bremen.


2001 "Median metaforisuudesta" [On Metaphoricity of the Media]. Työpapereita F 18 [Working Papers]. Helsinki: University of Art and Design Helsinki.

2000 "Place of Image: Reproduction, Aura and Photographic Light". Working Papers F 12. Helsinki: University of Art and Design Helsinki.

1998 "Valokuvan ekstaasi" [The Ecstasy of Photography]. Työpapereita F 4 [Working Papers]. Helsinki: University of Art and Design Helsinki.

E Publications intended for the general public

2014 "Distance and Beholding – On the Visuality of Theatre". TINFO News – Performance design.

2013 Falling Trees. The Finnish ehibitions at the 55th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia. Co-authored by Mika Elo, Marko Karo and Harri Laakso. Helsinki: Frame Foundation. 82 pages.

2010 "Extending, Transferring, Responging". Secret Identities of a Psychoanalyst. Viewpoints on the works of Friedl Kubelka (Friedl von Gröller). Ed. Elina Saloranta.  Finnish Academy of Fine Arts. 59–64.

2007 "Walter Benjamin: kieli ei ole pelkkiä merkkejä" [Language is not merely a sign system]. Taide 1/07. 31–33.

2007 Square Minutes – Young Finnish Photography. Eds. Mika Elo and Harri Laakso. University of Art and Design Helsinki.

2007 "Diastole, dialogi, katalogi / Diastole, Dialogue, Catalogue". Square Minutes – Young Finnish Photography. Eds. Mika Elo and Harri Laakso. University of Art and Design Helsinki. 52–55.

2006 "Maiseman rajoilla, maisemia rajoilla" [At the limits of langscape]. Nuori Voima 6/06.

2005 "Aufnehmen, Erinnern, Sammeln". Souvenirs Mika Elo and Kuyngwoo Chun, SigonArt, Seoul, South Korea.

2005  "Toiston taide / The Art of Repetition". To be contonued... / Jatkuu... Helsinki Photography Festival 2005. Eds. Mika 
Elo and Brett Rogers. Valokuvataiteilijoiden liitto & British Council, Helsinki and London.

2004 "Esinemaailman allegorisia figuureja: asetelma, asento, ele" [Allegorical Figures of the World of Things: Still life, Posture, Gesture]. Esineiden maailma. Ed. Riikka Stewen. Helsinki: Suomen Taideyhdistys.

2002 "Läsnäoloa virrassa" [The Flowing Presence], Nuori Voima 1/02.

2000 "Maailmassa olemisen tekniikka" [The Techniques of the Being-in-the-World] Nuori Voima 4-5/00.

1999 "Valokuvan mykkyys" [The Silent Photograph] Nuori Voima 2/99.

1998 "Reaaliaika ja ajan reaalisuus" [Real Time and the Time of the Real, a Text-Image Intervention]. 
Muumedia-festival catalogue, MUU ry, Helsinki. [Media Art Exhibition Cataloque].

1997 "Leonardon lapsuudenmuisto" [Leonardo’s Childhood Memory] Taiteen Maailma 2/97.

1996 "Kuva ja maailmankuva – pohdintioja Panofskyn perspektiiviesseen tiimoilta" [Image and World Picture – 
Reflections on Panofsky’s Perspective Essay]. (Valo)kuva 4/96.

F Public artistic activities

Curatorial work:

2013 Falling Trees. The Finnish ehibitions at the 55th International Art Exhibition – la Biennale di Venezia, Venice Italy.

2007 Square Minutes – Young Finnish Photography, Lodz and Leipzig, Poland and Germany.

2004-5 Helsinki Photography Festival, Helsinki, Finland.

1999 Historama 2000, Ruhrlandsmuseum, Essen, Germany [curatorial consultation].

1993 Helsinki Photography Festival [assisting curator].

Performances:

2010 Tangents, Forum Box, Helsinki, Finland.

2007 Voice-over supplement to Friedl Kubelka's film Max Turnheim, Kiasma Museum for Contemporary Art, Helsinki, Finland.

Solo exhibitions:

2017 Kivet ja me, Galleria Lapinlahti, Helsinki.

2014 What thinking calls?, Gallery Huuto Jätkäsaari, Helsinki.

Group exhibitions:

2017 Varasto, Galleria Lapinlahti, Helsinki, Finland.

2016 Kuvataideakatemian näyttely, Exlab, Helsinki.

2011 Otteita / Extracts, Galleria Rantakasarmi, Helsinki, Finland.

2008 Figurations of Knowledge, Villa Elisabeth, Berlin, Germany.

2007 Toisaalta tässä / Here Then, TR1 Tampere, Finland.

2007 Elo – Chagas – Mühlenstedt, Atelierhaus Roter Hahn, Bremen, Germany.

2003 Hospitalities, Voipaala Art Centre, Voipaala, Finland

2002 Künstlerhaus Bremen 10 Years, Bremen, Germany.

1997 Sketches for Arabia shore, Helsinki City Planning Office, Helsinki, Finland.

1996 Synthesis—Young Finnish Photography, Museum for Photographic Art, Helsinki, Finland.

1995 LUMO 95 -Photographic Art Festival, Gallery Becker, Jyväskylä, Finland.

1995 Saarenmaa, Savoy Theatre, Helsinki, Finland.

1994 Still-life, Gallery Vita Havet, Stockholm, Sweden.

G Theses

2005 Valokuvan medium [The medium of photography]. Helsinki: Tutkijaliitto & Taideteollinen korkeakoulu [dissertation, monography].

1998 Valokuvan ekstaasi [The photographic ecstacy]. Taideteollinen korkeakoulu [MA thesis].

 

 

Asiantuntijuusalueet
photography theory
media aesthetics
artistic research
visual culture
taiteellinen tutkimus
valokuvaus
mediaestetiikka
visuaalinen kulttuuri