Arts Management

Arts management -maisteriohjelma kouluttaa tekijöitä yhä kasvavan ja kehittyvän kulttuuriteollisuuden alalle. Englanninkielinen koulutus kattaa taidealat aina tanssista musiikkiin ja teatterista museoihin. Valmistuttuaan opiskelijat sijoittuvat erilaisiin tuottamis- ja johtamistehtäviin taiteen ja kulttuurin julkiselle, yksityiselle tai kolmannelle sektorille.

Koulutus pähkinänkuoressa

  • Tavoitetutkinto: Musiikin maisterin tutkinto
  • Tutkinnon laajuus: Maisteri, 150 op (2,5v.)
  • Järjestäjä: Sibelius-Akatemia
  • Opetuskieli: englanti
  • Seuraava hakuaika: Tammikuu 2019
  • Opinnot alkavat: lukuvuoden alussa elokuussa
  • Tutkinto-ohjelmasta vastaava henkilö: Lehtori Violeta Simjanovska

Opiskelu

Koulutus on englanninkielinen. Sen tavoite on valmistaa opiskelijoita ymmärtämään taidealan rakenteita, toimijoita ja muuttuvia olosuhteita sekä käyttämään vahvaa johtamisen, talouden, viestinnän ja tutkimuksen osaamista sekä analyyttistä ajattelutapaa taidealan erilaisissa hallinnointi- ja johtamistehtävissä.
 

Opiskeltaviin aiheisiin kuuluu monipuolisesti taiteen markkinointia, johtamista, yleisötyötä, lainsäädäntöä, rahoitusta sekä kulttuuripolitiikkaa. Valinnaisiin opintoihin voidaan sisällyttää esimerkiksi taideyrittäjyyden, kulttuurienvälisen viestinnän, musiikkibisneksen, festivaalihallinnon tai sosiaalisesti vaikuttavien taideprojektien hallinnon kursseja. Opiskelija voi lisäksi kerryttää opintopisteitä osallistumalla työelämäprojekteihin ja työharjoitteluun.
 

Arts Management -opiskelijan koulutustausta on tyypillisesti humanistinen, kaupallinen tai tekninen. Koulutusohjelmaan haetaan täydentämään ja soveltamaan aiempaa osaamista, kehittämään omaa johtajuutta ja verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa.
 

Opiskelija saavuttaa sellaiset johtamisen, talouden, viestinnän, tutkimuksen ja analyyttisen ajattelun valmiudet, että opinnot suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan eri taiteenaloilla ja kulttuuriteollisuuden osa-alueilla vaativissa asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä yrittäjänä.
 

Koulutuksesta valmistuneet voivat työskennellä muun muassa orkestereiden intendentti- ja markkinointitehtävissä, museoiden kuraattori- ja yritysyhteistyötehtävissä, tutkimuslaitosten, kuntien sekä valtionhallinnon tutkimustehtävissä ja tapahtumatuotannossa, taidelaitosten tuotanto- ja yleisötyötehtävissä sekä taidealan liittojen johtotehtävissä. Moni toimii myös yrittäjänä perustamassaan levy-, tuotanto- tai kustannusyhtiössä.
 

Maisteriopinnot antavat valmiudet myös taidehallinnon tieteellisiin jatko-opintoihin, joissa korostetaan monitieteellistä tutkimusotetta sekä ajankohtaisten taidehallinnon ja -johtamisen aiheiden syvällistä empiiristä tutkimusta.

Hakeminen

Arts Management -maisteriohjelmaan otetaan noin 15 uutta opiskelijaa joka toinen vuosi. Hakijalla tulee olla kandidaatin tutkinto ja työkokemusta taidehallinnon alalta. Lisäksi koulutukseen vaaditaan riittävä englannin kielen taito, joka tulee osoittaa todistuksin. Hakuprosessi on yleensä kaksiosainen.

 

Taideyliopisto avaa Arts management -maisteriopintoihin myös avoimen yliopiston väylän. Kevään 2019 haussa avoimen yliopiston erikseen määritellyillä opinnoilla pääsee suoraan haun toiseen vaiheeseen (entrance examination). Haku alkaa 9.1.2019 ja päättyy 23.1.2019 klo 15. Lisätietoja avoimen yliopiston väylästä löydät täältä.

Henkilökunta ja yhteystiedot

Aineryhmän vakituinen opetushenkilökunta vastaa koulutuksen kokonaisuudesta sekä maisterintutkielmien ja väitöskirjojen ohjauksesta. Lisäksi opetuksessa hyödynnetään lukuisia vierailevia suomalaisia ja ulkomaisia opettajia, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Vierailevat opettajat toimivat linkkinä työelämään ja auttavat opiskelijaa rakentamaan työelämäverkostoa jo opintojen aikana. Vierailevina opettajina ovat toimineet muun muassa Daniel Knapp (Stagecraft Entertainmaint), Maria Hirvi-Ijäs (Cupore), Dennis Rich (Columbia College, USA), Eero Tolppanen (Elements Music), Rodney Trapp (Harlem Dance Theatre), Hannu Ojala (Aalto University), Kevin Kleinmann (University of Sorbonne) and Llúis Bonet (University of Barcelona).

 

Henkilökunta

Professori 
Tanja Johansson 

 

Lehtori, ainejohtaja
Violeta Simjanovska

 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) uniarts.fi

siba.opintopalvelut (at) uniarts.fi
siba.hakijapalvelut (at) uniarts.fi