Praxis-maisteriohjelma

Praxis-ohjelma antaa valmiudet ymmärtää taidemaailman toimintaa ja taustavoimia sekä luoda erilaisia aktiivisia toimijuuksia taiteen kentälle.

kuvataiteen maisterin opiskelija valmistelee näyttelyä

Miksi meille?

Praxis-opinnoissa kasvat taiteen esittämiskäytäntöjen ammattilaiseksi ja löydät oman äänesi taidekentällä. Opit ymmärtämään taidemaailman toimintaa ja sen suhdetta yhteiskuntaan. Ajattelussasi taiteen välittämisen, kuraattorin ja taiteilijan roolit yhdistyvät taiteen julkisen esittämisen kautta.

Sisältö ja tavoite

Praxis – taiteen ja esittämiskäytöntöjen maisteriohjelman opinnot kehittävät opiskelijan ajattelua suhteessa taiteen esittämiseen, välittämiseen ja yhteiskuntaan. Tavoitteena on ymmärtää taidemaailman toimintaa ja taustavoimia sekä luoda erilaisia aktiivisia toimijuuksia taiteen kentälle. 

Praxis-opinnot tarjoavat perustiedot sekä taiteen teoriasta ja filosofiasta että taiteen julkisen esittämisen käytännöistä. Praxis-opiskelijat kouluttautuvat yhdessä taideopiskelijoiden kanssa, ja opinnot tarjoavat mahdollisuuden yhteistyöhön erilaisissa taiteen julkisissa esittämistiloissa, kuten näyttelytiloissa, julkisessa tilassa, katalogien parissa ja digitaalisissa ympäristöissä.

Esittämiskäytäntöjen ja tilallisuuden opetus

Praxis-opetus linkittyy tiiviisti esittämiskäytäntöjen ja tilallisuuden opetukseen, jossa käsitellään laajasti taiteen esittämisen ja kokemisen konteksteja kognitiivisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toiminnan näkökulmista.

Kuvataiteen kentän ammattilaisia

Opinnot valmistavat moninaisiin taiteen kentän tehtäviin ammattilaisia, jotka pystyvät käyttämään taitojaan ja tietojaan kriittisesti ja oivaltavasti. 

Valmistuttuasi voit työskennellä kuvataiteen kentällä esimerkiksi kuraattorina, taiteilijana, kirjoittajana, pedagogina, tutkijana, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, yhteiskunnallisissa tehtävissä, erilaisissa rooleissa taiteiden välisissä produktioissa tai yrittäjänä.

Opettajat

Kuvataiteen opettajat ovat ansioituneita, kansainvälisellä taiteen kentällä toimivia taiteilijoita ja eri alojen asiantuntijoita. Vierailevat suomalaiset ja ulkomaiset opettajat ohjaavat temaattisia työpajoja ja erikoiskursseja sekä toimivat opinnäytteiden ohjaajina, asiantuntijoina ja tarkastajina. Saat opintojesi ajaksi vastuuopettajan, joka seuraa etenemistäsi.

Viime vuosina Praxis-ohjelman vierailevia opettajia ja luennoitsijoita ovat olleet mm. Nikos Doulos, Nomaduma Rosa Masilela, Airi Triisberg, Natascha Caruana, Gigi Argyropoulou, Marina Vishmidt, Nisrine Boukhari, Basak Senova, SMITH, Rózsa Farkas, Lars Willumeit, Olivia Plender, Kasia Fudakowski, Maria Kapajeva, Pascal Gielen, Markus Kåhre, Eva Neklyajeva, Anails Lopez + Marga Rottewel, Nynnyt, Liisa Roberts, Koko Hubara, Caroline Suinner, Sofia Wekesa.

Hakeminen

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelmasta kiinnostuneet hakevat opiskelemaan erillisen maisterivalinnan kautta suorittamaan kaksivuotisia kuvataiteen maisterin tutkintoon johtavia opintoja.

Ohjelmaan voivat hakea alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan suorittaneet hakijat. Ohjelman laajuus on 120 opintopistettä.

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen maisteriohjelman tutkintokieli on englanti ja opetus tapahtuu englannin kielellä. Kaikkien hakijoiden on hakuvaiheessa todistettava kielitaitonsa englannin kielessä akatemian määrittämällä tavalla. Opiskelija voi halutessaan suorittaa osan opinnoista ja opinnäytteen suomen kielellä.

Ohjelmaan otetaan uusia opiskelijoita joka toinen vuosi.

Taideyliopisto on yksi halutuimpia opiskelupaikkoja Suomessa. Tutustu aiempien vuosien hakijatilastoihin.

Seuraava hakuaika Praxis-maisteriohjelmaan on elokuussa 2022. Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Hakukohteet

Praxis – taiteen ja esittämiskäytäntöjen koulutusohjelma

  • maisteri (2 vuotta)

Tavoitetutkinto

Taiteen maisteri (TaM)

Yksikkö

Kuvataideakatemia

Hakukielet

englanti (en) Lue lisää kielikäytännöistämme

Lukuvuosimaksu

EU:n ja ETA:n ulkopuolelta tuleville opiskelijoille 5000 €.
Lue lisää lukuvuosimaksusta

Seuraava hakuaika

Seuraava hakuaika on elokuussa 2022. Opinnot alkavat tammikuussa 2023.

Vastuuhenkilöt

Anna-Kaisa Rastenberger
professori