Tiina Vihavainen

  • Suunnittelija, S/Opintopalvelut, Sibelius-Akatemia
  • +358505746353

Toimenkuva

  • Arts Management ja Musiikkiteknologia aineryhmien hops-vastaavan tehtävät ja opetuksen koordinointi
  • Arts Management – aineryhmän opettajavierailujen koordinointi
  • Arts Management ja Musiikkiteknologian aineryhmien opintosuoritusten rekisteröinti