Sirkka-Liisa Kärkkäinen

  • Lehtori, piano, vapaa säestys, Pianon, harmonikan, kitaran ja kanteleen aineryhmä, Avoin kampus