Matti Kaasinen

  • Suunnittelija, S/Opintopalvelut
  • +358505147819

Toimenkuva

Musiikkikasvatuksen opintoneuvonta ja ryhmäopetuksen koordinointi

Sibelius-Akatemian Turnitin-yhteyshenkilö

Musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osaston opetussuunnitelmatyön yhteyshenkilö

Koulujen musiikinopettajien kelpoisuusasiat