Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Lea Kekkonen

Toimenkuva

Jousten aineryhmän suunnittelija: opetustarjonnan järjestämisen tuki, ryhmäopetuksen suunnittelu PEPPIssä ja tilavaraukset, opettajien tuntisuunnitelmien valmistelu ja hallinnointi, aineryhmän opetusresurssin seuraaminen ainejohtajan työparina

Jousten aineryhmän hops-vastaava: opiskelijoiden perehdyttäminen ja opintoneuvonta, hopsien tarkastaminen ja hyväksyminen, edistymisen seuranta ja valmistuvien opiskelijoiden opintojen tarkastaminen

Klassisen musiikin säestysten hallinnointi ja säestäjien tuntisuunnitelmien valmistelu

Opintosuoritusten rekisteröinti: jouset, kamarimusiikki, orkesteriopinnot

Opintohallinnon kehittämistehtävät

Taideyliopiston Personec-Oodi-tiedonsiirto: Personecistä poistettujen palvelussuhteiden poistaminen Oodista