Hurraa! Vietämme 10-vuotisjuhlaa vuonna 2023! Juhlavuoden aikana keskitymme katsomaan tulevaisuuteen.

Hankkeemme

Tutustu Taideyliopiston tutkimus-, kehitys- ja kansainvälisiin yhteistyöhankkeisiin.

Pääyksikkö
Alatyypit
Status

Hakutulokset: 18

Hankkeen nimi Kesto Rahoittaja
Aino ja Heikki
Tutkimusprojekti käsittelee Aino Acktén ja Heikki Renvallin kirjeenvaihtoa.

Alfred Kordelinin säätiö

Cantatrices Achté
Tutkimusprojektin keskiössä on kirjeenvaihto, joka avaa näköaloja oopperakulttuurin käytäntöihin.

Svenska Litteratursällskapet i Finland, Emil Aaltosen säätiö & Oskar Öflunds stiftelse

Jean Sibeliuksen ja Aino Acktén kirjeenvaihto
Hankkeen tavoitteena on saattaa julkaisukuntoon Jean Sibeliuksen ja Achté-perheen kirjeenvaihto vuosilta 1899-1936 alkukielellä sekä käännöksenä.
01/2018-01/2020

Svenska kulturfonden

Kansallisbaletti 100
Tutkimus käsittelee Suomen Kansallisbaletin historiaa.

Niilo Helanderin säätiö
Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Suomen Kulttuurirahasto

Klassismin laajat muodot ajan lähteiden perusteella
Veijo Murtomäen tutkimustyön toisena aihepiirinä ovat keskieurooppalaisten säveltäjien ja suomalaisen musiikin poliittiset kytkennöt 1900-luvun alkupuoliskolla.
Mikrohistoriallisia näkökulmia naisten ravintolamusiikkitoimintaan 1800-luvun lopun Euroopassa
Nuppu Koivisto tutkii post doc -hankkeessaan musiikin historian marginaaleihin jääneitä naismuusikoita.
Music, Diplomacy and Cold War
Meri Herralan tutkimushanke käsittelee muusikoiden hyödyntämistä poliittisiin tarkoituksiin kylmässä sodassa.
-06/2023
Musiikki ja ääni ei-fiktiivisen elokuvan historiassa
Kaarina Kilpiön tutkimushanke käsittelee elokuvien äänellisiä elementtejä.
Oma luokkahuone
Nuppu Koivisto-Kaasik tutkii naisoletettuja pianonsoitonopettajia, intersektionaalisuutta ja musiikkielämän sukupuolittuneita valtarakenteita Helsingissä ja Tallinnassa vuosina 1861–1924.
09/2022-08/2025

Suomen Akatemia

Pianonsoiton historia Suomessa
Tutkimushanke hahmottaa suomalaisen pianonsoiton kulttuuria ja taustaa.
01/2014
Suomalaisten urkurien ulkomaiset opintomatkat
Peter Peitsalon johtama tutkimushanke käsittelee suomalaista urkutaidetta.
Taideyliopiston muistitietohanke
Historiafoorumin muistitietohanke kerää muistitietoa Taideyliopiston eri taidealoilla vaikuttaneilta henkilöiltä.
Tallinn1967 -jazzfestivaali
Heli Reimannin tutkimushanke tutkii jazzfestivaali Tallinn 67:n historiaa.

Koneen Säätiö

Tampereen musiikkielämän kehittyminen 1900–1940
Markus Mantereen tutkimushanke käsittelee Tampereen musiikkielämää.
Tanssitaiteen merkitys ja vastaanotto sota-ajan viihteenä  
Aino Kukkosen hanke tuo uutta tietoa suomalaisen tanssin historiasta ja avaa tanssitaiteilijan työtä poikkeusoloissa.
09/2023-08/2025

Suomen Kulttuurirahasto

The Music-Related Gestures
Tutkimushanke käsittelee kehollista musikologiaa 1700-luvun viitekehyksessä.
Valvo ja verota: Musiikin ja muusikoiden lupa- ja verotusjärjestelmä Prahassa 1894–1918
Tutkimushanke käsittelee prahalaisen musiikkikulttuurin unohdettuja piirteitä.

Otto A. Malmin lahjoitusrahasto & Koneen Säätiö

Ylipaikalliset kulttuurin kentät – Musiikki kulttuurisena ja taloudellisena toimintana neljässä Suomen suurimmassa kaupungissa 1900–1939
Vesa Kurkelan johtaman tutkimuksen kohde on musiikillinen toiminta Suomen suurimmissa kaupungeissa 1900-luvun alkupuolella. Toimintaa tutkitaan sekä kulttuurisesta että taloudellisesta näkökulmasta.

Suomen Akatemia